FIT Boys ledenvergadering een vergadering van vernieuwing

23 november 2023
de Webmaster

Maandagavond 20 november, nadat donderdag 9 november vanwege een verstopt riool niet door kon gaan, vond de FIT Boys Algemene Ledenvergadering plaats. En dit werd een vergadering met de nodige vernieuwingen. Voorzitter Johan Boer opende de vergadering en nam het woord en stond onder andere stil bij onze ereleden en de leden die ons ontvallen zijn.

Na zijn voorwoord werden de standaard agendapunten behandeld, onder andere de notulen, verslagen, de cijfers en de stichting Sportpark Noord-West. Hier en daar een vraag (actief benaderen van nieuwe leden voor vrijwilligerstaken), een kritische noot of een compliment voor de presentator van een onderdeel van de vergadering. De kascommissie verleende decharge en zo waren de cijfers weer akkoord.

Daarna volgde de Bestuursverkiezing. Allereerst trad Marten Oldersma af en zou Rens de Kuijer benoemd worden als bestuurslid Activiteiten, maar Rens was zonder kennisgeving afwezig. Wordt vervolgd dus. Daarna werd ad interim penningmeester Rob Janssens benoemd tot penningmeester en daarmee volgt hij de al eerder afgetreden Celena Zantinge op. Als laatste neemt voorzitter Johan Boer afscheid na 6 jaar voorzitterschap (zie bericht elders op de site over dit afscheid). Hij draagt de voorzittershamer over aan Annemieke Westra. Na een kort woord van Johan en een bedankje van bestuurslid Arjan Scheper neemt de vergadering met applaus afscheid van Johan. Annemieke neemt het woord en spreekt de vergadering toe. Zij legt de nadruk op samenwerken en het benutten van al het potentieel binnen de vereniging. Samen zijn we FIT Boys en kunnen we zorgen dat FIT Boys dé voetbalclub van Beilen is waar spelers van binnen en buiten de dorpsgrenzen met plezier kunnen voetballen. Een mooi streven.

Annemieke neemt het voorzitterschap van de ledenvergadering over en start met het inlassen van een koffiepauze. Een goede eerste actie. Na de pauze geeft zij Robert Dijkema het woord die aan de hand van een presentatie en een zeer geanimeerde uitleg zijn kijk op het jeugdvoetbal binnen FIT Boys geeft. Hij en andere ouders van onze jongste jeugd hadden veel vragen en onduidelijkheden over hoe het jeugdvoetbal georganiseerd is. En dan kun je vanaf het balkon, a la Stender en Waldorff (de Muppets), ‘Boe’ roepen of zelf de handschoen oppakken. En dat gaan Robert en 5 andere mannen doen. Robert Dijkema, Bert-Jan Sybom, Mark Seubring, Erik Bos, Marten Oldersma, Emiel Oosting en Rense Oving zullen het nieuwe jeugdbestuur gaan vormen om zo de Technische Commissie te ontlasten en het jeugdvoetbal bij FIT Boys weer nadrukkelijk op de kaart te gaan zetten. Een applaus volgt, want dit is een prima initiatief. Als laatste volgt de rondvraag met onder andere wat vragen over hoe de doedagen en andere uit te voeren taken in de toekomst op het sportpark zodanig georganiseerd gaan worden dat beide gebruikers van het sportpark hun taken gaan doen. Rond 21:35 uur sluit voorzitter Annemieke Westra de vergadering en is er tijd om na te praten onder het genot van een drankje.

Al met al een vergadering die deels in het teken stond van vernieuwing. Als alle plannen gestalte gaan krijgen, heeft FIT Boys een hele mooie toekomst voor zich in de komende jaren.