KENNISCENTRUM nieuwe wedstrijdvormen KNVB

30 augustus 2018
de Webmaster

Webinar over introductie tweede fase pupillenvoetbal
Vanaf komend seizoen (2018/’19) start de tweede fase van de introductie van de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal. Vanaf dan gaan ook alle onder 10 t/m onder 12 pupillen spelen in een nieuwe wedstrijdvorm waarbij optimaal spelplezier en voetbalontwikkeling voorop staan.

Om jou als vrijwilliger van de club goed voorbereid het nieuwe seizoen tegemoet te laten gaan, organiseren we over de tweede fase in het pupillenvoetbal een webinar. Dit webinar heeft plaatsgevonden op woensdag 30 mei en duurde ongeveer een uur. Hierboven kun je dit webinar terugkijken.

Animatie nieuwe wedstrijdvormen onder 10 en onder 11 en 12

Vanaf het seizoen 2018/’19 worden de nieuwe wedstrijdvormen verder ingevoerd in het amateurvoetbal. De onder 10 pupillen gaan vanaf dat seizoen ook 6 tegen 6 wedstrijden spelen op een bijna kwart veld. De onder 11 en onder 12 pupillen gaan vanaf dan 8 tegen 8 wedstrijden spelen op een bijna half veld.

Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de onder 11 en onder 12 pupillen met het spelen van 8 tegen 8 wedstrijden op een veld dat iets kleiner is dan een half veld (42,5 x 64m). In tegenstelling tot de onder 8, 9 en 10 pupillen worden de wedstrijden bij deze leeftijdscategorieën geleid door een pupillenscheidsrechter. Vanaf de onder 11 leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief rangen en standen.

Downloads nieuwe wedstrijdvormen pupillen

Bericht september 2017: Animatie nieuwe wedstrijdvormen onder 7 en onder 8 en 9

Downloads nieuwe wedstrijdvormen pupillen

Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal
Afgelopen weken hebben we jullie geïnformeerd over het besluit dat het amateurvoetbal vanaf het seizoen 2017/’18 start met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen.

De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. Op zaterdag 21 januari 2017 heeft de ledenraad van de KNVB -het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal- aangeven voorstander van de vernieuwingen rondom de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen te zijn.

Wat verandert er precies?
Met de introductie van het nieuwe pupillenvoetbal volgt Nederland het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België. En daarmee werken we aan meer dribbelen, schieten, samenspelen, scoren voor onze kinderen en dus meer plezier voor onze jeugd. In het online magazine lees je alles over de nieuwe wedstrijdvormen, onze begeleiding, voetbaltechnische aspecten, competitiezaken, accommodatie en sportiviteit en respect.

Seizoen 2017/’18
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, wedstrijden van 6 tegen 6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Nieuw is ook dat alle teams Onder 8 en 9 jaar spelen zonder ranglijsten. Dus zonder competitief element. Je kunt wel winnen, verliezen of gelijk spelen. Maar er is geen kampioenschap meer. De standen worden door de KNVB nog wel bijgehouden (niet gepubliceerd) om de competitie beter in te kunnen indelen met teams die aan elkaar gewaagd zijn.

Seizoen 2018/’19
Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de teams van onder 10, onder 11 en onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren. In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.

Evaluatie
Medio seizoen 2017/’18 volgt een evaluatiemoment waarin we graag van jullie vernemen hoe de wijzigingen in de praktijk uitwerken en of er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Klik hier voor het online magazine.

De komende weken plaatsen we op de pagina www.knvb.nl/pupillenvoetbal meerdere middelen waarmee er binnen de vereniging over de nieuwe wedstrijdvormen gecommuniceerd kan worden, waaronder presentaties voor de diverse doelgroepen en een bericht voor op de website van de vereniging.

Publicatie 22 januari 2017:
Sinds de publicatie in mei 2016 van het KNVB-rapport “Winnaars van Morgen” is de KNVB samen met de verenigingen in het land bezig gegaan met nieuwe wedstrijdvormen voor onze jongste jeugd (JO7 (De Bengels), JO9 (F-pupillen), JO11 (E-pupillen) en JO11 (D-pupillen)). De technische commissie van FIT Boys heeft op 16 oktober 2016 een informatiebijeenkomst bezocht op Sportpark Noord-West om nog meer informatie op te halen. En 21 november 2016 is de technische commissie bij HZVV in Hoogeveen op bezoek geweest om de nieuwe wedstrijdvormen in de praktijk te zien. Daarna heeft de KNVB de meningen gepeild bij de diverse vereniging en het merendeel van de verenigingen staat er positief tegenover.

De kogel is dus door de kerk en vanaf het seizoen 2017-2018 zullen de nieuwe wedstrijdvormen hun intrede gaan doen. Het is een organische invoering, waarbij de KNVB openstaat voor suggesties en ideeën om de wedstrijdvormen nog beter te maken. FIT Boys kan dus ook aan de slag en zal materiaal (doelen, velden) en leiders/coaches/spelleiders moeten regelen. Het scheelt dat het seizoen 2017-2018 pas laat begint, zo heeft de vereniging nog ruim de tijd.

De publicaties op de FIT Boys-website over dit onderwerp op een rij:

Publicatie KNVB:
Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau.

Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. De KNVB gaat de komende periode verenigingen actief ondersteunen om de nieuwe opzet succesvol in de praktijk te brengen.

“We nemen de komende twee jaar, samen met de verenigingen, de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren.”

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Kinderen meer voetbalplezier geven en nog meer bij het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen. Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor de kinderen tot een succes te maken.”

Willem van Hanegem: “Kinderen moeten allereerst heel veel plezier hebben in voetbal.”

Kinderen meer aan de bal
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen Onder 8 en Onder 9 in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters spelbegeleiders, die het spel voor kinderen in goede banen leiden.

Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 en Onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren.

Plezier voorop
In deze infographic worden de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal in één oogopslag uitgelegd.
De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie – Onder 6 en Onder 7 – blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Verenigingen blijven dan ook vrij om de jongste leden in kleine partijtjes te laten voetballen. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal.

In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.

Verenigingen omarmen vernieuwingen
“82% van de verenigingen onderschrijft de visie voor de vernieuwde wedstrijdvormen.”
In het amateurvoetbal is positief gereageerd op de vernieuwingen in het pupillenvoetbal. Uit een enquête, waaraan 1208 verenigingen deelnamen, blijkt dat 82% van de verenigingen de visie voor de vernieuwde wedstrijdvormen onderschrijft. KNVB organiseerde het afgelopen half jaar 80 voorlichtingsdagen en 20 praktijkbijeenkomsten waarin 671 verenigingen al kennismaakte met de nieuwe wedstrijdvormen. Uit die bijeenkomsten en het verenigingsonderzoek kwam naar voren dat de voorkeur van de clubs uitgaat naar een invoering binnen twee jaar, en volgend seizoen te starten met de jongste leeftijdscategorieën. Met dit besluit wordt er volledig aan deze wensen gehoorgegeven.

Zaterdag heeft de Ledenraad van de KNVB – het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal – aangegeven voorstander van de vernieuwingen te zijn. Na de positieve geluiden van verenigingen en het groene licht van de Ledenraad, heeft de KNVB vandaag dit besluit genomen. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België, waar al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams wordt gevoetbald. Ook een ruime meerderheid van de betaald voetbalclubs in Nederland speelt dit seizoen al met jeugdteams in de nieuwe voetbalvormen.

Medio seizoen 2017/’18 volgt er een evaluatiemoment waarin samen met de verenigingen wordt beoordeeld welke verbeteringen er nog kunnen worden doorgevoerd voor het seizoen 2018/’19.

Samen invoeren, samen uitvoeren
De clubs kunnen rekenen op praktische steun van de KNVB.
Om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen, kunnen de clubs rekenen op steun van de KNVB. De ondersteuning bestaat uit het aanbieden van opleidingen voor trainers en scheidsrechters, het faciliteren van de collectieve inkoop van doeltjes en hulp bij het vrijwilligersbeleid. Er is ook een speciale rekentool ontwikkeld, waarmee clubs een indicatie krijgen van wat er voor hen in praktische zin verandert.

Voor verenigingen die steun nodig hebben bij de aanschaf van extra materiaal lanceert KNVB-hoofdsponsor ING in maart ter ondersteuning een speciaal crowdfunding-platform. Ook wordt er extra KNVB-personeel beschikbaar gesteld om de clubs te helpen bij de invoering.

Sportiviteit en respect inbedden in voetbalcultuur
Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen in het pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan andere waarden die kinderen meer voetbalplezier geven. Een component daarvan is de ranglijst. Bij pupillen onder 8 en onder 9 worden vanaf volgend seizoen geen klassementen meer bijgehouden. Voor kinderen van die leeftijd staat de uitslag op zaterdag centraal en hebben vooral ouders en begeleiders interesse in een ranglijst, wat tot onnodige spanningen en onplezierige situaties kan leiden.

Voorstel van de verenigingen: laat jeugdspelers opgroeien met sportieve handelingen
Wedstrijden winnen blijft van belang en de uitslagen worden gebruikt om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spelen. Zodat kinderen ieder weekend op het niveau voetballen wat bij hen past. In Engeland, België en Duitsland en andere sporten als hockey en handbal spelen deze jeugdcategorieën al langer op deze manier. Het bijhouden van ranglijsten door de KNVB is ook onderdeel van het evaluatiemoment met de verenigingen.

Aanvullend was het voorstel van verenigingen jeugdvoetballers op te laten groeien met sportieve handelingen, zoals het schudden van de hand van de tegenstander voor en na de wedstrijd. De KNVB neemt dit initiatief graag over, aangezien dit bijdraagt aan een sportieve voetbalcultuur op langere termijn.