“Gemeente komt verenigingen toch tegemoet?!”

25 november 2016
de Webmaster

Radiofragment RTV Drenthe (luisteren vanaf minuut 8): ST Sportpark Noord-West lid Siebrand Dijk en cvv FIT Boys-voorzitter Ed Sikkema aan het woord.

FIT Boys, Beilen en St. Sportpark Noord-West laten u weten:

Wist u dat:

 • wij in ieder geval overeenstemming hebben over de aanpak van wateroverlast zoals voorgesteld tijdens de second-opinion van ingenieursbureau Bos, ongeacht welk velden er komen te liggen?
 • de gemeente het eens is met het vastgestelde beleid dat twee natuurgrasvelden voor één kunstgrasveld kan worden ingewisseld, maar dat de financiële consequentie ineens zijn aangepast?
 • Alescon het onderhoud goedkoop voor ons kan uitvoeren, maar heeft aangegeven binnenkort te stoppen met de groenvoorziening in Midden-Drenthe?
 • de berekening van ‘goedkoop natuurgras’ dus is gebaseerd op binnenkort verouderde gegevens?
  wanneer wij dit zelfde voorstel over 2 jaar weer inbrengen, er dus een geheel ander financiële berekening wordt gemaakt wat kunstgras juist goedkoper maakt?
 • de gemeente voorstelt dat wij een blanco cheque tekenen wat betreft de exploitatiebijdrage in de toekomst?
 • wij daardoor geen doorrekening kunnen maken over de financiële gevolgen van een renovatie?
 • wij voorgesteld hebben dit op voorhand uit te onderhandelen zodat het raadsvoorstel ook zin heeft?
 • het voor ons aanmerkelijk goedkoper is en het veel minder tijd van vrijwilligers kost om een gemeentelijk sportpark te worden?
 • de gemeenteraad en het College de ambitie hebben om alle sportparken zelfvoorzienend te krijgen?
 • andere verenigingen in Midden-Drenthe naar deze casus kijken en al hebben aangegeven dat zij op deze manier in ieder geval geen interesse hebben om zelfvoorzienend te worden?
 • wij tot het uiterste zijn gegaan wat betreft financiële en vrijwilligers bijdrage en de gemeente voorstelt dit te verdubbelen tot zelfs verdrievoudigen?
 • de bijdrage voor kunstgras die de gemeente vraagt 10 procent is van de totale huidige verenigingsbegroting?
 • wij hebben gereserveerd om een energieneutraal sportpark te worden in de toekomst?
 • deze ambitie door de gevraagde bijdrage op de tocht staat?
 • wij geen idee hebben wat nu nog de toegevoegde waarde van een zelf beherend sportpark is?

Bericht FIT Boys 18 november:

De pers heeft ook hoogte gekregen van het voorstel van de Gemeente omtrent de renovatie van het sportpark met eventueel kunstgras. De feitelijke interpretatie van de stukken blijkt bij journalisten alle kanten op te gaan. Zoals ook het stuk van 18 november in het Dagblad van het Noorden. artikel dvhn Zij hebben het voorstel ontvangen en tevens vragen kunnen stellen aan wethouder Lohuis. Hierbij lijkt het erop dat er toch is geluisterd is naar wensen van de Verenigingen en de Stichting. Wij zouden niet ontevreden zijn als dit ook het werkelijke voorstel zou zijn waar de Raad een besluit over moet gaan nemen in december. Dan zou “Kunstgras ook daadwerkelijk dichterbij zijn”.

Helaas is de werkelijkheid anders en is kunstgras nog ver weg en lijkt het erop dat de gemeente er alles aan doet om zich niet aan hun eigen beleid te hoeven houden omtrent kunstgras en de kosten voor een groot deel bij de verenigingen neer te willen leggen. Hierbij hebben wij het niet over het voorstel voor renovatie van alleen de natuurgrasvelden, dit lijkt zeker haalbaar en hierbij zijn wij in goed overleg met de gemeente.

Daarnaast hangt het zelfbeheer aan een zijden draadje in dit voorstel. Wij moeten meer duidelijkheid krijgen van de gemeente omtrent de financiële consequenties, anders kunnen wij onmogelijk met ieder willekeurig voorstel akkoord gaan. Het op voorhand tekenen van een blanco cheque is niet mogelijk en redelijkerwijs niet terecht om bij ons als verenigingen neer te leggen.