GEZOCHT Keuken vrijwilligers, herhaalde oproep!

15 april 2022
de Webmaster

Voor zaterdagmiddag zijn we nog steeds een aantal keukenvrijwilligers nodig. Onze vaste ploeg is te klein geworden, waardoor de huidige vrijwilligers te vaak aan de beurt zijn. De keuken bezetting is er één in de categorie “vele handen maken ligt werk”.

Het streven is om niet vaker dan 6 keer per jaar een keuken dienst te draaien.

Hoe “draait” de keuken.
We draaien de keuken in 2 shiften van: 12.00-14.30 1 persoon en van 14.30-18.00 2 personen.
De keuken is ongeveer 35 weken per jaar geopend. Dat betekend 105 keukendiensten per jaar. Dat klinkt veel, maar dat is het niet.
Met 110 spelende jeugdleden betekend dit dus al gauw een 200 ouders/verzorgers. Wanneer elke ouder/verzorger 1x een keukendienst zou doen, betekend dit dat je eens in de 2 jaar aan de beurt bent. Laten we met elkaar zorgen dat we de lasten juist verdelen, meld je aan!
Voor komende weken zullen we moeten kijken of de keuken elke zaterdag volledig geopend kan worden, i.v.m. een tekort aan mensen in het rooster.

Mochten er onvoldoende aanmeldingen komen, dan overwegen we als bestuur vanaf komende seizoen een verplicht karakter in te voeren.