IN MEMORIAM

8 september 2014
de Webmaster

In memoriam,

Zoals eerder in dit clubblad is vermeld, zijn wij geconfronteerd met het overlijden van twee mensen die de club altijd ondersteund hebben.

Geert Sinkgraven overleed op 23 augustus jongstleden op 94-jarige leeftijd. We kennen hem als een uiterst vriendelijke vrijwilliger binnen onze vereniging. We zijn dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend. Zijn familie zien we vaak bij onze club en wij wensen hen en verdere familie van Geert heel veel sterkte toe.

sinkgraven

Henk Smit overleed op 30 augustus jongstleden op 78-jarige leeftijd. Tot voor kort deed Henk bij onze club vrijwilligerswerk. Hij was daarvoor ook actief binnen het Fit Boys bestuur. Hij heeft zich altijd ingezet voor de vereniging en droeg de club een warm hart toe. We zijn daar erg dankbaar voor. We wensen ook de familie van Henk heel veel sterkte toe.

rouwadvhenksmit

Er is één minuut stilte gehouden voor de wedstrijden van Fit Boys 1, 2, 3, 4 en vrouwen ter nagedachtenis en respect. Wij kunnen van beide mensen leren dat we samen een vereniging vormen en er samen de schouders onder moeten zetten net zoals zij hebben gedaan.

Ed Sikkema, voorzitter c.v.v. FIT Boys
Namens het bestuur