Jan Koster lid in de Orde van Oranje-Nassau

31 oktober 2019
de Webmaster

Donderdagavond werd de ledenvergadering van de cvv FIT Boys om 21:00 uur onderbroken door de locoburgemeester van de Gemeente Midden-Drenthe, de heer Bouwman. Hij kwam samen met de familie Koster de FIT Boys-kantine binnen. Hij riep vervolgens Erelid Jan Koster naar voren en roemde Jan om zijn vele vrijwilligerswerk wat hij zowel bij FIT Boys als bij Jagersvereniging Beilen en Omstreken doet en heeft gedaan. Het had daarom de Koning behaagd om Jan te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het bijbehorende lintje opgespeld door de heer Bouwman en ontving bloemen. Ook cvv FIT Boys-voorzitter Johan Boer had lovende woorden voor Jan en Jan nam zelf ook nog het woord en gaf aan compleet verrast te zijn, maar hij was er toch ook wel erg blij mee.

Nadat de ledenvergadering ten einde was, was het tijd voor alle aanwezige FIT Boys-leden om samen met Jan het glas te heffen op deze symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Jan, van harte gefeliciteerd! En dik en dik verdiend!