Jubilarissen

20 februari 2022
de Webmaster

Door alle corona perikelen hebben we als vereniging de afgelopen 2 jaar helaas geen nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren. De nieuwjaarsreceptie is traditioneel het moment waarop de jubilarissen binnen de vereniging in het zonnetje worden gezet. Nu we Corona langzaam achter ons laten hebben we ervoor gekozen al deze jubilarissen uit te nodigen voorafgaand aan de opening van de 2e seizoenshelft van het 1e elftal op 20 februari.

In totaal waren er in de afgelopen 2 jaar 37 jubilarissen die 25 tot zelfs 60 jaar aaneengesloten lid zijn van CVV Fit Boys! Velen van deze jubilarissen kwamen dan ook hun getuigschrift ophalen in de kantine. We mogen als vereniging enorm trots zijn op de groep trouwe leden die we rijk zijn, waarbij ieder op zn eigen manier, hoe lang ook lid, nog steeds een actieve bijdrage levert aan Fit Boys.

Mooi is dan ook om de verhalen van deze jubilarissen te horen. Zo werd er teruggekeken op de kwaliteit van de velden die ‘vroeger’ veel minder waren, waarbij wedstrijden gewoon doorgang vonden, gras of geen gras. Verder werd er verteld over de diverse sportparken waarop onze vereniging actief geweest is, maar ook over de accommodaties bij de tegenstanders, zo werd er herinnert aan wedstrijden waarbij de gang van de plaatselijke bakker als kleedruimte gebruikt werd. Onvoorstelbaar in een tijd waarin we genieten van een prachtig en groot opgezet sportpark, waarbij (bijna altijd) een kleedkamer voor elk team beschikbaar is.

Als bestuur feliciteren we alle jubilarissen met hun jubileum en hopen hun nog jaren op Noord West te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

André Koskamp