Mededelingen vanuit het bestuur

6 maart 2017
de Webmaster

Gemeentelijke uitkering voor sportactiviteiten
De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten. Voor mensen met een krappe beurs is er een bijdrage in de kosten mogelijk via de uitkering voor activiteiten. Zowel de ouders als de thuiswonende kinderen kunnen een bijdrage ontvangen, zodat het hele gezin een sportactiviteit buitenshuis kan doen. Deze regeling is bestemd voor mensen met een laag inkomen en een laag vermogen. Om in aanmerking te komen, mag men een netto inkomen hebben tot maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De hoogte van de uitkering bedraagt € 162,84 per gezinslid per jaar. Met deze uitkering kunnen activiteiten op het gebied van sport, cultuur of educatie betaald worden. U kunt hiermee bijvoorbeeld de contributie van de sportclub betalen. Het is ook mogelijk om hiermee sportbenodigdheden zoals voetbalschoenen of een zwempak aan te schaffen. Meer informatie: Weet u niet of u in aanmerking komt? Informeer dan bij de Gemeentewinkel naar de voorwaarden. U kunt ook op de website www.middendrenthe.nl informatie vinden over onze minimaregelingen.

Opruimen van de velden na een wedstrijd
Elke week maken we gebruik van de velden. Meestal zijn de velden voor gebruik al gereed voor gebruik. Ook na het gebruik van een veld moet er weer opgeruimd worden. We hebben het dan over het opruimen van de hoekvlaggen en het ophangen van de doelnetten. Als jouw team het laatste team is dat op de wedstrijddag op een veld speelt dan is jouw team verantwoordelijk voor het opruimen. Hoe weet je als team dat je als laatste speelt op een veld: Op het scherm in de hal waar de veld- en kleedkamerindeling staat aangegeven zal worden aangegeven of je wel of niet aan de beurt bent voor deze actie. Waarom deze mededeling: De stichting heeft al een paar keer aangeven dat de velden niet worden opgeruimd. Dat betekent voor de mensen die door de week het onderhoud van de velden doen (o.a. Alescon), dat ze deze vlaggen moeten opruimen. Dat hoort niet bij hun onderhoudspakket. Vanaf nu hanteert de stichting de regel dat er een boete van € 25,- wordt uitgedeeld aan de verantwoordelijke vereniging. Wij kunnen dit samen voorkomen door na de wedstrijd gewoon op te ruimen. Er zijn enkele teams waarvan het bekend is dat zij deze opruimtaak in hun was- en vervoerschema opnemen. Dus kort gezegd: neem je verantwoordelijkheid!

Indeling kleedkamers komende weken
De komende periode zal het een paar zaterdagen erg druk zijn op het sportpark. Dat betekent ook dat de kleedkamers en de velden volop bezet zullen zijn. We maken hiervoor met de grootste zorgvuldigheid een schema voor. Vooral op de drukke dagen is het van het grootste belang dat iedereen de kleedkamer gebruikt die op de indeling staat genoemd. Ga niet op eigen initiatief een andere kleedkamer gebruiken. Zaterdag a.s. zijn er 30 wedstrijden het sportpark. Op elke deur van de kleedkamer zal een A-4tje hangen. Daarop staat welke teams er gebruik van maken volgens schema. Ook hier geldt: neem je verantwoordelijkheid!