Meer samenwerking loont!!!

10 februari 2017
de Webmaster

LEES HIER de gehele notitie van de Werkcommissie scheidsrechterszaken (WCS) vv Beilen/cvv FIT Boys.

In de afgelopen periode heeft een werkcommissie, gevormd uit vertegenwoordigers van vv Beilen en cvv FIT Boys, zich bezig gehouden met de vraag: hoe kunnen we als beide verenigingen meer gaan samenwerken op het gebied van arbitrage. Voor de spelers en speelsters is het zo normaal, dat iedere wedstrijd weer wordt geleid door een scheidsrech(s)ter. En dat geldt in wezen voor iedereen die bij een wedstrijd is betrokken, zoals bestuurders, coaches, leiders en de mensen aan de zijlijn o.a. de ouders.

De voetbalverenigingen vv Beilen en cvv Fit Boys beslaan gezamenlijk ruim zestig teams die ieder weekend weer de wei in moeten. Dit zijn zo’n 55 veldteams en daarnaast nog 7 zaalteams. Zo’n 90% van deze teams spelen hun wedstrijden op de zaterdag. Beide verenigingen hebben op papier voldoende scheidsrechters om de wedstrijden te kunnen leiden. Echter door allerlei oorzaken is het voor de coördinatoren die de scheidsrechters aanstellen steeds weer een grote klus om de wedstrijden van een gekwalificeerde scheidsrechter te kunnen voorzien.

Gezamenlijk optrekken biedt in de ogen van de werkcommissie meer mogelijkheden en veel voordelen. Hierbij valt te denken aan het werven van scheidsrechters door gezamenlijk cursussen te organiseren, het behoud en verdere opleiding en begeleiding van scheidsrechters door het organiseren van thema-avonden en kennisdeling. Maar ook bijeenkomsten te organiseren voor leiders en coaches om b.v. spelregelwijzigingen toe te lichten en te praten over normen en waarden die gelden binnen de verenigingen. Arbitrage betekent niet het alleen beschikbaar stellen van kleding, maar moet nog beter uitgedragen en gedragen worden binnen de verenigingen. Immers geen scheidsrechter geen voetbal!!. Het maakt daadwerkelijk onderdeel uit van voetbal!! Daarnaast kan het bijdragen aan het verstevigen van de interne verhoudingen tussen beide verenigingen en haar leden.

Het voorstel is de afgelopen week in beide besturen behandeld en goedgekeurd. Dit voorjaar zal er nog worden gewerkt aan een activiteitenplan. Activiteiten die voor aanvang of tijdens het seizoen 2017/’18 zullen worden opgepakt.