Plannen FIT Boys/Beilen met applaus begroet

22 mei 2015
de Webmaster

Onderstaand een verslag van mij als ouder van de informatie-avond van FIT Boys en Beilen over de samenwerking tussen beide verenigingen op het gebied van dames- en meisjesvoetbal.

Donderdagavond om 20:15 uur stroomde de vv Beilen-kantine op sportpark Noord-West behoorlijk vol met de meisjes en dames van FIT Boys en Beilen en hun ouders. Een werkgroep met leden van beide verenigingen (Ramon Cid, Johan Boer, Gert-Jan Beikes en Marianne Brockhus-Verwaijen) is met ondersteuning van de KNVB (Ab van der Velde) in gesprek gegaan over een samenwerking binnen de dames- en meidenafdeling. Onder het kopje historie zie je de geschiedenis vooraf aan deze bijeenkomst.

De avond wordt geopend door Johan Boer die de aanwezig kort meenam door de historie en aanleiding voor de eerste gesprekken. Daarna nam Ab van der Velde van de KNVB het woord. Leuk om Ab weer eens tegen te komen. Toen ik 18 was en in Beilen A1 speelde (nu speel ik in FIT Boys 4) was Ab mijn trainer en van hem heb ik veel geleerd en zijn we op de Drentse Zaalkampioenschappen 3e geworden en op het veld kampioen in de Hoofdklasse. Maar dit terzijde. Ab liet aan de hand van een filmpje en diverse cijfers en uitkomsten uit onderzoeken en interviews zien dat juist bij dames- en meisjesvoetbal samenwerken noodzaak is. Een helder verhaal, geen hogere wiskunde en voor iedereen te begrijpen. De nut en noodzaak is duidelijk en dat vind ik mijn werk ook altijd prettig. Dan weet je waarvoor je het doet. Beilen heeft veel meisjes maar kan de doorstroom naar de A-meisjes en dames niet garanderen (want die hebben ze niet en dan stoppen de meisjes) en FIT Boys heeft weinig jeugd en kan dus de aanwas voor de A-meisjes en dames zelf niet bolwerken waardoor op den duur het damesteam wegvalt. En het op elk niveau aanbieden van dames- en meisjesvoetbal lukt FIT Boys en Beilen alleen ook niet. 1 + 1 lijkt in dit geval 3!

Vervolgens vertelde Ramon Cid (jeugdvoorzitter vv Beilen) de aanleiding om in gesprek te gaan en de uitgangpunten en doelen. Het verhaal, ook al door de mailtjes van 18 maart en 3 mei, is helder. FIT Boys en Beilen willen in het seizoen 2015-2016 daar waar wenselijk samenwerken op teamniveau vanaf de C-junioren. Zijn er bij beide verenigingen te weinig meisjes voor een meisjesteam maar door samenvoegen kan dit team wel gevormd worden, dan wordt er voor 1 seizoen samengewerkt. Het volgende seizoen wordt de puzzel weer gelegd en kunnen de uitkomsten weer anders zijn. Iedere speelster blijft lid van haar vereniging en traint en speelt samen. En wil een speelster dit niet of wil en kan een speelster ook nog bij de jongens meedraaien, dan blijven de verenigingen dit ook aanbieden. Daar is de KNVB ook helder in: wat goed is voor de dame of het meisje.

FIT Boys en Beilen laten met dit initiatief zien dat ze kunnen en willen samenwerken en dat ze geen korte termijn politiek willen voeren. De stip aan de horizon kan wel eens een hele mooie zijn en de toekomst van het meisjes- en damesvoetbal in Beilen is gewaarborgd. Waarschijnlijk ontstaat er een dames-/meisjesvoetbalbolwerk met aantrekkingskracht binnen de gemeente Midden-Drenthe, waar dames- en meisjesvoetbal op elk niveau (prestatie en recreatie) aangeboden kan worden en waarbij de teams zich kunnen meten met andere teams in de regio (die ook de samenwerking zoeken). Na enkele individuele vragen uit de zaal van een ouder en een trainer, legde Ramon Cid het initiatief en plan nogmaals bevlogen uit en benadrukte nog maar een keer dat een bestuur en een werkgroep naar de toekomst van een vereniging en een dames-/meisjesafdeling kijkt en minder naar individuele wensen die de ouder en de trainer benadrukten. Ramon kreeg applaus vanuit de zaal van bijna alle aanwezigen. Hiermee leek de werkgroep groen licht te krijgen om door te gaan.

Ik persoonlijk wil de werkgroep grote complimenten maken. Wat anderen niet kunnen/willen is ze gelukt. FIT Boys en Beilen zijn helemaal niet zo verschillend, ze doen eigenlijk gewoon hetzelfde: mensen met plezier laten voetballen om zo tot groei en prestaties te komen. Wie zegt dat de een beter/gezelliger is dan de ander, is niet meegegaan met zijn tijd en leeft nog in de tijd dat Beilen en FIT Boys water en vuur waren. En dat is allang niet meer zo. De meisjes en dames van beide verenigingen zitten bij elkaar op school en werken samen in De Westeres of bij de Jumbo.  Met dat uitgangspunt is de samenwerking gezocht, met de nadruk op de overeenkomsten en niet op de verschillen. Zoals we dan bij FIT Boys zeggen: Petje op voor de werkgroep!

Maurits Beuling.

De historie

In 2012 werden de eerste gesprekken al gevoerd en die kregen in 2013 en 2014 een vervolg. Op 24 november 2014 is er een thema-bijeenkomst met deelname van de meeste verenigingen uit Midden-Drenthe en onder leiding van Ab van der Velde. Dan al blijkt uit de aantallen meisjes bij alle verenigingen, maar ook bij Beilen en FIT Boys, dat samenwerking de toekomst van het meisjes- en damesvoetbal bij beide verenigingen garandeert. Na overleg met de KNVB en het inzicht dat samenwerken eigenlijk noodzakelijk is om het ‘product’ meisjes- en vrouwenvoetbal als verenigingen op een goed niveau te kunnen blijven aanbieden, kregen de plannen steeds concretere vormen. Op 18 maart 2015 (nu alweer 9 weken geleden) werden de betreffende leden en/of hun ouders geïnformeerd over de plannen van de werkgroep. Een citaat uit die mail: “Voor komend seizoen (2015/ 2016) is het plan om met samengestelde teams in de competitie te gaan spelen. Een samengesteld team (ST) is de meest vrijblijvende vorm van samenwerking. Een ST kan per afdeling worden bepaald. Daarnaast wordt een ST voor 1 competitieseizoen ingeschreven. Daarna moet een ST opnieuw worden ingeschreven of wordt het automatisch opgeheven. De speelsters blijven lid van hun eigen vereniging maar spelen als team samen in een competitie. Daarnaast zullen zij ook samen trainen. Een ST is een oplossing om ervoor te zorgen dat meisjes kunnen doorstromen en blijven spelen in meisjesteams.”

Alle betrokkenen, en dan vooral de speelster (want over hen gaat dit), konden van het idee kennis nemen en via hun leider/trainer/lid Technische Commissie (bij FIT Boys Marianne Brockhus en bij Beilen Janny Romeijn) of in een reactie op de mail laten weten wat ze van het idee vonden. De commissie had in de ledenvergaderingen van beide vereniging al toestemming gevraagd om deze samenwerking uit te werken tot concrete plannen en akkoord gekregen.

Op 3 mei ontvingen ouders en speelster de 2e mail met een uitnodiging voor een informatie-bijeenkomst op 21 mei. Een citaat uit de mail: “In maart hebben wij jullie geïnformeerd over de plannen, die CVV FitBoys en VV Beilen hebben om komend seizoen te gaan samenwerken met meisjes-/ vrouwenvoetbal. Concreet betekent dit dat wij in een aantal categorieën met samengestelde teams (ST) de competitie in willen gaan.”

Ook nu tussen 3 en 21 mei kan iedereen het voornemen om tot deze samenwerking te komen tot zich nemen en is er tijd om er onderling binnen de dames- en meisjesteams over te spreken.