Renovatie Sportpark 28 november in de Raad

27 november 2017
de Webmaster

KOMT ALLEN NAAR DE COMMISSIEVERGADERING OP DINSDAG 28 NOVEMBER IN HET GEMEENTEHUIS!

Commissie Zorg en Welzijn vergadert dinsdag 28 november over het Raadsvoorstel inzake de Renovatie van ons sportpark. De agenda en bijbehorende stukken zijn via DEZE LINK te vinden (agendapunt 14).

We zijn op zijn zachts gezegd bijzonder ontevreden over het voorstel dat er nu ligt. Onderstaand een overzicht van bijzonderheden/bespreekpunten m.b.t. het raadsvoorstel:

 • Over het algemeen een zeer gekleurd stuk / stemmingmakerij.
 • Het is ons altijd voorgehouden dat we binnen het raadsbesluit de mogelijkheid hadden voor zelfbeheer én voor huren. Dit is duidelijk met de gemeente besproken voor wij dit aan de leden hebben voorgesteld. Er is absoluut geen wezenlijk andere keus gemaakt, maar dit was gewoon één van de geboden opties.
 • Wij zijn afgestapt van 2 kunstgrasvelden om dat dit financieel onmogelijk is gemaakt.
 • De optie van de gemeente is in principe geen optie, er is geen klant voor een optie met de rubbergranulaat infill. (om gezondheids- en milieuredenen) De optie van de gemeente is dus eigenlijk renovatie van 8 grasvelden.
 • Wij hadden het idee nog in gesprek te zijn, maar de gemeente had dit blijkbaar al lang afgesloten. Ons tweede alternatief is nooit doorgerekend en is even duur als de optie van de gemeente. Wij denken in WIN-WIN en willen een duurzame oplossing, maar de gemeente was duidelijk gewoon klaar mee.
 • Het is niet waar dat de afmeting van onze velden groter zijn dan bij andere verenigingen. En deze vallen gewoon binnen de normen van de KNVB en zijn niet groter dan deze normen.
 • Men doet voorkomen dat door veranderingen van onze kant, de renovatie een jaar is uitgesteld. De werkelijkheid is dat de gemeente de financiële gegevens niet op tijd klaar had om een definitief besluit te nemen (de bekende blanco cheque) en daardoor is het een jaar uitgesteld.
 • Bij de optie van de gemeente komen er in feite 2 trainingslocaties. Dit is onwenselijk.
 • Er is absoluut niet afgesproken om ons neer te leggen bij het oordeel van Kybys zoals het voorstel doet geloven.
 • Er wordt gesuggereerd dat wij van de NOC*NSF en KNVB normen wilden afwijken. Dit is absoluut niet waar en ook niet mogelijk.
 • Er wordt gesuggereerd dat wij de redelijkheid van de optie van de gemeente niet snappen. Dit is absoluut niet waar. We zijn zeer erkentelijk voor het feit dat de renovatie mogelijk wordt gemaakt, alleen de optie van de gemeente met een rubbergranulaat infill is geen optie.
 • Het is wel degelijk zo dat in de optie van de gemeente de looproute vanaf de trainingsvelden over het speelveld gaat.
 • Er wordt in de optie van de gemeente niet geluisterd naar de gebruiker.
 • Er is absoluut niet besloten om ons neer te leggen bij alle gegevens van Kybys.
 • Bij de conclusie wordt gesuggereerd dat de optie van de gemeente een 9 is. Het mag duidelijk zijn dat de optie van de gemeente een dikke onvoldoende is, zelfs niet eens een optie. Onze eigen optie ervaren wij als voldoende, maar lang geen 9,5. We komen van een voorstel van 3 kunstgrasvelden en zitten inmiddels op 1….

Tenslotte nog de opmerking over het verhogen van de huren:

 • In het nieuwe plan wordt de huur voor ons verdubbeld. Van €1000 naar €2000 per veld. Dit is natuurlijk een absurde verhoging en voelt zeer onterecht na 23 jaar zelfbeheer. Alleen de grootste verenigingen worden geraakt in dit verdeelmodel en lijkt vooral bedoeld om cvv Fit Boys en vv Beilen over te halen om zelfbeheer te behouden.
 • 23 jaar zelfbeheer heeft overigens tonnen extra gekost t.o.v. de hurende verenigingen.
 • Het komt er op neer dat wij een groot deel gaan betalen voor het (kunst)gras van de kleinere verenigingen.

Iedereen die in de gelegenheid is om komende dinsdag de Commissievergadering bij te wonen is daarbij welkom om ons standpunt kracht bij te zetten. Alleen al door aanwezig te zijn.

Groeten, de Renovatiecommissie.