Renovatie Sportpark beklonken met handtekeningen

8 februari 2018
de Webmaster

Na jarenlang natte voeten op Sportpark Noord-West en ook jarenlang overleg tussen de gemeente Midden-Drenthe, voetbalclubs en de Stichting Sportpark Noord-West, was er donderdag 8 februari eindelijk witte rook. De handtekeningen zijn gezet onder de overeenkomst tussen gemeente en sportpark die het mogelijk maakt dat er nog dit voetbalseizoen begonnen zal worden met de renovatie van Sportpark Noord-West. Een (groot formaat) kunstgrasveld, nieuwe kleedkamers, uitbreiding van de parkeerplaats, groot onderhoud aan de houtsingels en aanpak van de natuurgras velden zijn onderdeel van de overeenkomst.

De gemeenteraadsleden, de Renovatiecommissie van de Stichting Noord-West en bestuursleden van vv Beilen en cvv FIT Boys waren donderavond aanwezig in de FIT Boys-kantine op Sportpark Noord-West. Allereerst nam gastheer en cvv FIT Boys-voorzitter Johan Boer het woord en hete alle aanwezigen inclusief de pers welkom. Daarna nam wethouder Gerard Lohuis het woord. Hij memoreerde aan het lange traject en de vaak moeizame overleggen, maar partijen bleven wel altijd in gesprek. Ook deelde hij een vette veer uit aan alle vrijwilligers die er voor zorgen dat het Sportpark er keurig netjes bij ligt. Zij doen heel veel goed werk en dat wordt gewaardeerd en dat is ook waar de gemeente heen wil met sportverenigingen. Beilen en FIT Boys doen dat dus al jaren. En hij was blij dat hij zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dit traject nog kon afronden. vervolgens nam Stichtingsvoorzitter Lambert Hoving het woord. Hij had een groot woord van dank voor de leden van de Renovatiecommissie, die ontelbare uren in dit traject hebben gestopt naast hun reguliere baan. Een ongelooflijke prestatie van deze vrijwilligers van beide verenigingen. Lambert eindigde met de woorden: “Het was niet altijd een makkelijke weg, maar vooruit: zand erover en kunstgras erop!”

Daarna was het officiƫle moment daar en tekenden Lambert Hoving (Stichting), Gerard Lohuis (gemeente), Erjen Derks (voorzitter vv Beilen) en Johan Boer (voorzitter cvv FIT Boys) een symbolische overeenkomst en was er applaus. Vervolgens tekenden Lohuis en Hoving de officiƫle overeenkomst. Eindelijk is de kogel door de kerk en kan er begonnen worden met de broodnodige renovatie van het veel te natte Sportpark Noord-West. Waar nu vele wedstrijden en trainingen niet door kunnen gaan vanwege de te natte velden, zal in de toekomst dit een uitzondering moeten zijn bij alleen erg extreem weer.

Een mijlpaal in de historie van Sportpark Noord-West en een geweldige en succesvolle uitkomst van de vele overleggen tussen Gemeente, Stichting en voetbalclubs.

Stichting-voorzitter Lambert Hoving had er nog het volgende over te zeggen (met dank aan Jan Dijks van vv Beilen):
Partijen zullen een overeenkomst aangaan voor de duur van 10 jaar waarin de SSNW het beheer blijft uitvoeren over het sportpark. Het nieuwe contract gaat pas in als de renovatie van de velden volledig is gerealiseerd. Er wordt begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld op de plek waar nu veld 4 ligt. Het kunstgrasveld wordt gevuld met EPDM korrels. Die hebben dezelfde verende werking als gemalen autobanden, maar zijn niet schadelijk voor de gebruikers met als bijkomend voordeel dat ze minder snel warm worden. Dat is ook plezierig voor de spelers.

In het contract met de gemeente is tevens opgenomen dat het jaarlijks groot onderhoud van de velden wordt betaald door de Gemeente Midden-Drenthe uit het fonds basisvoorzieningen Sport & Welzijn. Dit maakt dat de exploitatiebijdrage van de gemeente aan de SSNW zal worden bijgesteld. De eerstvolgende stap is nu dat SSNW, Gemeente Midden-Drenthe en Ingenieursbureau Kybys het bestek gaan voorbereiden. Als dat klaar is vindt de aanbesteding plaats. Dan moeten de verschillende offertes worden beoordeeld en zal een definitieve keuze worden gemaakt met welke aannemer de werkgroep in zee gaat. Voorzitter Lambert Hoving van SSNW hoopt dat in het najaar van 2018 de schop de grond in kan voor de aanleg van het kunstgrasveld. Hij maakt echter wel een voorbehoud, want dat is van meerdere factoren afhankelijk waarop SSNW niet allemaal invloed heeft.