Samen zijn we FIT Boys seizoen 2017-2018

26 mei 2018
de Webmaster

Samen zijn we Fit Boys. Met deze uitdaging zijn we het afgelopen seizoen actief geweest.

Fit Boys kan deze uitdagingen aan is weer gebleken. In september zijn we begonnen met een geslaagde vrijwilligerswervingsavond. We konden vele nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Veel (nieuwe) vrijwilligers hebben samen weer veel werk verzet. Ook hebben we samen kunnen genieten van veel nieuwe activiteiten. De teambuildings bootcamp, kinderbingo, Fifa-toernooi zijn een paar activiteiten die nieuw waren en veel waardering genoten. Maar de activiteiten die al langer worden georganiseerd waaronder het klaverjassen worden nog steeds goed bezocht. De sponsorcommissie liet in het najaar zien dat met een nieuwe activiteit de sponsoren ook de betrokkenheid met onze club goed konden onderhouden. De pub-quiz was zeer geslaagd.

Ook op en in het veld zijn we samen Fit Boys. Het spelletje kan niet gespeeld worden zonder scheidsrechters. Elke week staan er toch weer vrijwilligers op het veld om het spel volgens de regels te laten verlopen. De gezamenlijke scheidsrechterscommissie van Fit Boys en vv Beilen heeft ook een spelregelavond georganiseerd in samenwerking met de COVS. De (jeugd)bestuursleden van dienst zorgen wekelijks voor een goede ontvangst en goed verloop van alle randzaken rondom een wedstrijd. Voetballen kun je alleen wanneer er een goede basis gelegd wordt in onze jeugdafdeling. De TC en Jeugdcommissie staan voor een gedegen opleiding. Visie, beleid en toekomstgericht werken, werpt zijn vruchten af. Samen met plezier en presteren is dit een goede basis voor wekelijks voetbalplezier. De senioren plukken hiervan wekelijks de vruchten. De elftallen en zeventallen spelen zo ook hun wedstrijden.

Samen er voor zorgen dat alle condities zo goed zijn dat wekelijks het balletje kan rollen. Ons sportpark ligt er al jaren prachtig bij. Veel bezoekers uiten dit ook vaak met waarderende woorden. Dit is zeker een verdienste van onze vrijwilligers die bijna elke donderdagmorgen bij elkaar komen om dit te realiseren. Daarnaast is zeker van belang dat voor, tijdens en na het voetballen de inwendige mens goed wordt verzorgd. In onze gezellige kantine wordt hiervoor goed gezorgd door onze keuken- en barmedewerkers.

Samen zorgen we er ook voor dat Fit Boys naar “buiten” een goede relatie en uitstraling onderhoud. Via social- media, contacten met externe organisaties blijven we verbonden met de wereld om ons heen. Kortom: Samen. We staan midden in de maatschappij.

Terugkijkend op deze wijze, geeft meteen een uitdaging voor de komende periode en komend seizoen.

Er zijn uitdagingen. Op korte termijn is er de Doe-dag op ons sportpark. 16 juni is er de uitdaging voor de verschillende teams om mee te helpen aan de per team toegewezen klussen. Zie elders het bericht in het clubblad. Sommige klussen hebben alles te maken met de nog grotere uitdaging waar we ook samen de schouders onder zullen zetten. De renovatie van ons Sportpark. Dit zal de komende periode toch bepalend zijn voor de voetbalactiviteiten. De laatste uitdaging die ik wil noemen is het thema ‘Samen zijn we sterker.’ Dinsdag 22 mei hebben we de start gemaakt met een nuttige avond over veiligheid en respect. Het is de start van een traject waarin we opzoek gaan naar een gedragscode voor iedereen binnen onze club. Op dit moment zijn alle leden aan zet. Kijk op de website naar het artikel “Zorg jij voor een veilig Fit Boys?” Klik op de link en vul in .

Kom aanstaande zaterdag naar de Rabobank Fit Boys Familiedag. Ook deze dag zal in detail anders zijn dan de voorgaande edities. Wees welkom.

Ik wil namens het bestuur jullie allemaal een fijne zomerperiode toewensen en wanneer je op vakantie gaat. Geniet ervan en veel plezier.

De Voorzitter,
Johan Boer.