Samenvoeging TC en Jeugdcommissie

23 december 2018
de Webmaster

Zoals jullie tijdens de ledenvergadering hebben vernomen, zijn de technische commissie en jeugdcommissie van Fit Boys al enige tijd, samen met een afvaardiging van het bestuur, in gesprek om beide commissies samen te voegen.

Op de ledenvergadering werd hier geheel terecht een aantal kritische vragen over gesteld, omdat deze mededeling als onverwacht werd ervaren.

Echter, binnen de commissie en het bestuur speelde dit onderwerp al langere tijd. Aanleiding was vooral de onvrede binnen de jeugdcommissie vanwege het feit dat deze commissie steeds verder werd uitgekleed en taken onduidelijk werden. Met als gevolg een aantal vervelende situaties door miscommunicatie die voorkomen hadden kunnen worden.

Na verschillende overleggen met beide commissies zijn beide commissie akkoord gegaan met het voorstel om de commissies samen te voegen. Het bestuur heeft vervolgens ook ingestemd.

Wat zijn de veranderingen nu precies, hoe is er ontmanteld en waar kun je nu terecht met specifieke vragen? Welke taken lagen er bij de jeugdcommissie en waar zijn deze naar toe gegaan?

  • De voorzitter van de jeugdcommissie, Marcel van der West, is voorzitter activiteiten geworden. De taken van de jeugdvoorzitter zijn terecht gekomen bij de voorzitter van de technische commissie.
  • De wedstrijdzaken jeugd blijft onder de hoede van Ruben Schutten. Deze functie valt nu onder de wedstrijdzaken en dus onder de voorzitter van het dagelijks bestuur. Uitnodigingen voor toernooien die binnen komen, worden door de wedstrijdsecretaris gedeeld met de coördinatoren.
  • Bestuurslid van Dienst ( zaterdagochtend) valt in de nieuwe samenstelling onder wedstrijdzaken en dus onder de eindverantwoordelijkheid van de voorzitter van het dagelijks bestuur.
  • De functie van secretaris werd binnen de jeugdcommissie ingevuld door Gerald Haandrikman. Gerald heeft aangegeven te weinig tijd te hebben deze functie in de nieuwe samenstelling te blijven vervullen. Op dit moment is er een vacature voor deze functie. Mark Visser neemt tijdelijk waar.
  • Mark was coördinator binnen de jeugdcommissie en naast zijn tijdelijke waarneming als secretaris neemt hij de functie van werving en promotie binnen de technische commissie op zich.
  • Binnen de jeugdafdeling werd gewerkt met twee coördinatoren per leeftijdsgroep. Eén coördinator binnen de TC (technische zaken) en één binnen de JC (praktische / sociale zaken). In de nieuwe samenstelling is er per leeftijdscategorie één coördinator die zich zowel met de technische zaken als praktische / sociale zaken bezighoudt.
  • Voor ouders, trainers, leiders en / of kinderen is het makkelijker geworden, omdat alle vragen en opmerkingen bij één persoon neergelegd kunnen worden.
  • Verder is Annemieke Westra toegevoegd als algemeen lid van de technische commissie, omdat wij het van belang vinden dat er een geweten is binnen de commissie die van de zijkant de commissie kan adviseren en ondersteunen bij mogelijke verschillen en geschillen. Annemieke zal de coördinatoren ondersteunen en zorgdragen voor een heldere en duidelijke communicatie binnen de commissie en met ouders, trainers, leiders en kinderen.

Hoe ziet de nieuwe technische commissie er straks uit?

Allereerst de Doelstelling:
Het adviseren van het algemeen bestuur over het beleid op voetbaltechnisch gebied en het uitvoeren van dit beleid. Waarbij ( beginnend bij de jeugd) veel plezier in het voetbalspel krijgen en houden belangrijk is. Ervoor zorgen dat goede trainers en leiders worden aangetrokken bij zowel de senioren als de jeugd.

De Samenstelling:

Voorzitter
Jan Jonink 06-51225619
Secretaris (waarnemend)
Mark Visser 06-83791339
Hoofd Jeugdopleiding
Arend vd Giezen
Coördinator Senioren
Jan Jonink/Jan Willem Kerssies 06-57595195
Coördinator JO17 t/m JO19
Harald Woltinge 06-12450531
Coördinator JO13 t/m JO15
Jan Willem Kerssies (Aljon Stahlmecke) 06-57595195
Coördinator Bengels t/m JO11

Mark Visser (tot 01-01-2019)

Erik Weurding (vanaf 01-01-2019)

06-83791339

(0593) 541384

Coördinator Zaalzaken (incl. jeugd)
Willem Siertsema 06-27885174
Coördinator TC ST Beilen/FIT Boys
Jan Jonink 06-51225619
Werving en Promotie/Schoolvoetbal
Mark Visser 06-83791339
Algemeen Lid (Geschillen/Verschillen)
Annemieke Westra 06-18465800

Met deze samenstelling en invulling hopen wij dat we de jeugdleden en senioren kunnen geven waar zij recht op hebben, namelijk een sport(ieve)omgeving die hen veel plezier zal geven.

Voorzitter Technische Commissie
Jan Jonink