Samenwerken vv Beilen & cvv FIT Boys

15 juni 2019
de Webmaster

Besturen vraagt ook verder kijken dan het hier en nu. Het aantal leden bij beide verenigingen neemt door demografische ontwikkelingen in de toekomst naar verwachting af. De besturen van cvv FIT Boys en vv Beilen hebben daarom een werkgroep gevraagd om te onderzoeken of, en op welke wijze, we voordeel zouden kunnen halen uit meer samenwerken. De werkgroep bestaat uit Jan van Dijk, Gerard Wubs, Kornelis Snoeijing en Marloes Oort. Zij zullen binnen onze verenigingen, en ook door bij andere verenigingen in de keuken te kijken, op zoek gaan naar eventuele mogelijkheden. De resultaten zullen worden teruggekoppeld aan beide besturen.

Johan Boer en Leon Vries
Voorzitters cvv FIT Boys en vv Beilen