Sander Nijwening: Erelid van Fit Boys

20 november 2022
de Webmaster

Maandag 31 oktober vond de Algemene Ledevergadering plaats in onze kantine.

Voorzitter Johan Boer stelde direct na zijn openingswoord voor om een agendapunt toe te voegen.

Het zou een speciaal agendapunt worden. De titel van dit artikel kondigt het al aan. Het bestuur was voornemens om Sander Nijwening te benoemen tot erelid van de vereniging. Om dit te kunnen doen moet de ALV hiermee instemmen.

In juni tijdens de Fit Boys-familiedag werd Sander -samen- met Jan Schepel ā€“ al extra in het zonnetje gezet. Na deze actie ontstond het idee ā€“ mede op verzoek van enkele leden- om deze actie compleet te maken met de benoeming tot erelid. Het bestuur stemde hier volmondig mee in,

De reden waarom wordt hieronder beschreven.

Sander is/was  vaak te vinden op Sportpark Noord West. Al vele jaren is Sander actief voor onze club.

De laatste periode veel achter de schermen maar daardoor niet minder belangrijk. Sander heeft veel voor onze club gedaan.  Al op de Venne deed hij zā€™n vrijwilligerswerk voor Fit Boys. Hij was zeer actief in en rond de kantine. Hij deed het kantinebeheer op de Venne. Een mooie maar wel tijdrovende functie. Ook zat Sander in het bestuur. In 1988 verliet hij het bestuur.

In de jaren op Noord West hield Sander zich bezig met de verhuur van de partytenten. Veel verhuurde tenten bracht hij op de aanhanger naar de huurders.

Wat ook veel tijd en werk opleverde was het organiseren van de kaartavonden op vrijdagavond. Samen met Margreet zorgde hij er voor dat alles tot in de puntjes geregeld was. We hebben daar veel plezier aan beleefd.

Aan vele goede dingen komen een eind. Sander heeft het stokje overgedragen aan nieuwe vrijwilligers.

Fit Boys is Sander veel dank verschuldigd. En dat laten we zien door Sander te benoemen als erelid. Ons 7e erelid.

Sander kreeg een mooie oorkonde overhandigd. Als laatste regel op de oorkonde staat vermeld: het verlenen van het Erelidmaatschap  van Fit Boys.

Fit Boys laat wederom zien dat we trots en blij zijn met onze vrijwilligers. Ook hier geldt weer: Samen zijn we Fit Boys