Sportpark Noord-West feestelijk geopend

1 oktober 2019
de Webmaster

(Foto’s: Maurits Beuling, video: BIG Productions)

Dinsdagavond 1 oktober werd het vernieuwde sportpark Noord-West onder toeziend oog van genodigden uit onder andere de politiek, bestuursleden van beide gebruikers en de Stichting Sportpark Noord-West feestelijk geopend. Wethouders Erjen Derks en Jan Schipper knipten samen met voorzitters Leon Vries (vv Beilen) en Johan Boer (cvv FIT Boys) en stichting bestuursvoorzitter Lambert Hoving bij het kunstgrasveld en lintje door. Daarmee werd het gerenoveerde sportpark officieel in gebruik genomen. In de warme kantine op het sportpark sprak cvv FIT Boys-voorzitter de genodigden toe. Hij verdeelde de totstandkoming van de renovatie in drie fases. Een fase van praten (de lieslaarzen), de fase van praten en uitvoeren (de laarzen) en een fase van gebruiken (de laars klompen). En het praten begon al in 2008, in 2018 begon de renovatie en in 2019 is het sportpark dus compleet vernieuwd.

Wethouder Derks nam namens het college van Burgemeesters en Wethouders het woord en memoreerde ook nog aan het langdurige proces van overleggen en praten. Meestal waren partijen het eens, soms ook niet en dat leidde tot frustratie, maar al die tijd bleven gemeente en de verenigingen/het stichtingsbestuur in gesprek. En dat leidde tot de handtekeningen van alle betrokkenen onder een overeenkomst die zou leiden tot een prachtig gerenoveerd sportpark Noord-West. Wethouder Derks roemde alle vrijwilligers van Stichting en sportclubs die de handen uit de mouwen hebben gestoken en die mede gezorgd hebben voor dit prachtige resultaat. Ook gaf Derks namens het collega een tip mee aan de gebruikers: “Jullie hebben een prachtig, toekomstbestendig sportpark waar je zo veel meer mee kunt dan alleen gebruiken om te voetballen. Het kan een plek zijn waar mensen samenkomen, om op allerlei niveau, beperkt of niet beperkt, te sporten en vooral samen te komen. Elkaar te ontmoeten. Dat moet de uitdaging zijn voor de komende jaren voor beide verenigingen en de stichting.” Erjen Derks feliciteerde beide verenigingen en de stichting met een werkelijk prachtig resultaat.

Als laatste nam Stichtingsvoorzitter Lambert Hoving het woord. Hij vroeg nogmaals speciale aandacht voor alle medewerkers en vrijwilligers die een zeer grote inspanning hebben geleverd en gezorgd hebben voor een heel mooi resultaat. Zonder anderen te kort te doen, noemde hij twee vrijwilligers in het bijzonder: “Berjon Groenink en Jan Jelsma Sr hebben heel veel uren doorgebracht op het sportpark om met hun kennis en expertise de renovatie te begeleiden en (werk)besprekingen te voeren met de aannemer. Zij beide hebben een wereldprestatie geleverd.” Wat volgde was applaus voor beide heren in het bijzonder en in het algemeen voor iedereen die een bijdrage aan de renovatie heeft geleverd.

Daarna dankte FIT Boys-voorzitter Johan Boer alle sprekers en alle genodigden voor hun aanwezigheid, sloot het formele gedeelte af en nodigde eenieder uit voor een hapje en een drankje tijdens een informeel samenzijn.