Sportpark Noord-West is er uit!

6 oktober 2017
de Webmaster

Een update over de renovatie van de sportvelden.

De afgelopen jaren is er intensief overleg geweest tussen Sportpart Noord West en de voetbalverenigingen Beilen en Fit Boys met de Gemeente Midden-Drenthe over de renovatie van sportpark Noord West. De problematiek op sportpark Noord West zal bekend zijn: er is al geruime tijd last van wateroverlast.

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van het sportpark, waarbij de verenigingen konden kiezen tussen diverse combinaties van velden. Lange tijd is daarna tussen de gemeente en de werkgroep gesproken over exacte inrichting, technische keuzes en aspecten van kunstgras. Sportpark Noord West heeft op basis van de door de gemeente aangereikte cijfers van externe adviesbureaus een concreet plan opgesteld en doorberekend. Beide verenigingen zijn verheugd dat het concrete plan ruim binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget blijft. Daarmee kan en sportpark gerealiseerd worden dat aan de wensen en behoeften van haar leden voldoet! Een realistische en duurzame oplossing, met zowel meerdere natuurgrasvelden als 1 kunstgrasveld met een niet ter discussie staande korrel, waardoor de leden in de toekomst in weer en wind optimaal kunnen blijven voetballen.

Het concrete plan: De trainingsvelden blijven overzichtelijk bij elkaar liggen, wat de logistiek en de sportopleiding ten goede komt. Van deze velden is er één kunstgrasveld op een maximaal formaat waardoor de trainingscapaciteit voor de 1200 leden geoptimaliseerd wordt. Middels een eigen bijdrage kan er gekozen worden voor een niet ter discussie staande kunstgraskorrel.

Ook komen er 36 extra parkeerplaatsen bij en 2 extra kleedkamers.

Voor ons een duidelijke uitkomst en een doorbraak in een jarenlange discussie dus. Wat de sportverenigingen betreft kan de schep komend voorjaar de grond in! We zijn in afwachting van een definitief fiat van de gemeente.

Op de tekening blijven de natuurgrasvelden 1, 3, 4 en 5 daar waar ze nu zijn. Op de trainingsaccommodatie komen een kunstgrasveld (zowel wedstrijd- als trainingsveld) en twee natuurgras trainingsvelden.

Stichting Sportpark Noord-West.