5 jul: Stand van zaken renovatie Sportpark NW

5 juli 2018
de Webmaster

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 5 juli

Het begint steeds meer vorm te krijgen. Drainage wordt aangelegd, grond wordt uitgegraven voor het kunstgrasveld. En dat levert mooie plaatjes op dankzij B&A productions, Jan Jelsma Sr. en Maurits Beuling.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 3 juli

Vandaag weer volop activiteiten op het sportpark. Veld 1 is opnieuw gedraineerd en men is begonnen met het afgraven van veld 4. Op veld 3 worden de laatste voorbereidingen getroffen voor nieuwe drainage. Deze zal morgen geplaatst worden.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 2 juli

Wethouders Jan Schipper en Erjen Derks gaven zojuist het startsein voor de aanleg van het kunstgrasveld op het Sportpark Noord-West in Beilen.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 26 juni

Deze week is het hoofdveld gediepwoelt en is de uitbreiding voor de parkeerplaats uitgegraven. Langzaam maar zeker vordert de renovatie, al zie je nu niet meer dan een akker….

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 21 juni

Na heel veel praten is het eindelijk zover Bouma sport en groen is begonnen met de renovatie van het park en van de velden 1 en 3.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 20 juni

Oproep van Sportpark Noord-West!!

We zoeken nog vrijwilligers die komende zomer willen assisteren bij kleine klusjes op het sportpark. Klusjes zoals:

  • de afrastering veranderen voor de tribune op veld 1;
  • het plaatsen van afvalbakken rondom de overige velden;
  • voorbereidende werkzaamheden voor aanleg van de tegelpaden en het verplaatsen van de aansluitingen van de beregening.

De werkzaamheden zijn goed te overzien en met een aantal mensen zo geklaard. Meld je aan zodat we de klussen snel kunnen afronden. Delen mag en opgave mag via de mail: sportparknoordwest@ziggo.nl

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 19 juni

Gisteravond zijn de tegels vanaf veld 4 verplaatst naar veld 1. Rondom veld 1 worden de tegelpaden verbreed hiervoor zijn ruim 1200 extra tegels nodig. Het verplaatsen van de tegels is mede mogelijk gemaakt door de Vries Mechanisatie die hun verrijker beschikbaar hebben gesteld. Dank hiervoor.

Morgen (20 juni) begint men met de renovatie van veld 1 en 3, de komende dagen zal de toplaag van de velden worden verwijderd. Daarna volgt het vervangen van de drainage.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 15 juni

De renovatie op Sportpark Noord-West zal worden uitgevoerd Door Bouma Sport & Groen B.V. uit Tynaarlo. In de aanbesteding zijn zij uit de bus gekomen voor de werkzaamheden op het sportpark. Komende vrijdag 15 juni is het eerste startwerkoverleg met Bouma Sport & Groen B.V. uit Tynaarlo over de renovatie van sportpark Noordwest.

Voetbal is een van meest gespeelde sporten en meest populaire sporten van de wereld. Om de ervaring nog beter te maken is het van belang dat de ondergrond heel erg goed is. Het beste dat Bouma te bieden heeft voor voetbal is kunstgras gemaakt met de Fieldturf optimum vezel, dit kunstgras is gemaakt om zo dicht mogelijk bij de eigenschappen van echt gras te komen, maar heeft de duurzaamheid die alleen kunstgras kan bieden.

Kunstgras Bouma Sport & Groen Speelplezier gegarandeerd
Door de goede samenstelling heeft het kunstgras een buitengewoon goede veerkracht (resilience), waardoor het speelt zoals een echte grasmat. En zo ziet het er ook uit! Tevens een groot voordeel van ons kunstgras is dat het ook met slechter weer goed bespeelbaar blijft en veel minder snel slijt dan echt gras.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 4, 12, 13 en 14 juni

FIT Boys 1 heeft op 4 juni het tegelpad langs veld 4 verwijderd. Op 12 juni verwijderde Beilen 6 de geluidsinstallatie bij veld 1 en het tegelpad rondom veld 1. Op 13 juni klaarden 3 teams van FIT Boys (2e, 4e en 35+1) hun klus. De trainings- en jeugddoelen werden verzameld en hersteld en de tegelpaden bij veld 3 en 4 werden verwijderd. Beilen 4 heeft zijn klus afgelopen donderdagavond 15 juni uitgevoerd. De doelen van veld 3 zijn verhuisd naar veld 7 de bankjes van veld 3 en 4 staan in depot en de doelen van veld 1 zijn gedemonteerd.

Renovatie Sportpark Noord-West, waar staat we 28 mei 2018.

Na de eerste informatie over de renovatie volgt hier de laatste stand van zaken. Renovatie hoofdveld, veld 3 en de aanleg van het kunstgrasveld op veld 4. Ten aanzien van de keuze van het kunstgras en de infill, alsmede de infrastructuur hebben afgevaardigden van beide voetbalverenigingen, Stichting Sportpark Noord-West (SSNW) en Kybys een viertal sportcomplexen in Groningen en Drenthe bezocht. Wij hebben op basis van hetgeen wij hebben gezien ons wensenpakket neergelegd bij Kybys.

De door ons aangedragen wensen met betrekking tot soort kunstgras, infill, tegelverhardingen, omheining, doelen, ballenvangers en verlichting zijn geheel gehonoreerd. Op basis hiervan heeft Kybys de bestekken voor deze werken opgesteld na overleg met de gemeente en SSNW.

De planning ziet er als volgt uit:
9 -5 Bestekken zijn verstuurd aan een vijftal gerenommeerde aannemers op het
gebied van aanleg kunstgras- en renovatie van natuurgrasvelden.
31 – 5 Inschrijvingen binnen om 12.00 uur
4 – 6 voorlopige gunning werken
11 – 6 definitieve gunning werken
18 – 6 startdatum aanvang renovatie
7 – 9 oplevering werken.

In de bestekken zijn posten opgenomen die in overleg met de aannemer in zelfwerkzaamheid kunnen worden uitgevoerd.
Dit zijn
– Het opnemen van de tegelverharding rond veld 1 en in depot plaatsen op het talud.

In verband met het verbreden van de tegelverharding rond veld 1, zal eerst alles moeten worden geruimd om daarna weer te worden aangelegd.
– Het opnemen en in depot plaatsen van het tegelpad langs veld 4 naar veld 5

Deze klussen zijn bestemd om op de DOEDAG te worden opgepakt.

Aanleg nieuwe geluidsinstallatie
Gelijktijdig met de renovatie van het hoofdveld zal nieuwe bekabeling worden gelegd naar de hoofdtribune waaraan de nieuwe geluidsinstallatie geplaatst gaat worden. Ook het nieuwe kunstgrasveld zal gelijktijdig worden voorzien van een geluidsinstallatie.

Vervangen dug-outs
De oude dug-outs op het hoofdveld worden afgebroken en er worden nieuwe geplaatst.
Uitbreiding Parkeerplaats

Begin april is het plan voor de uitbreiding parkeerplaats in samenwerking met SSNW en Gemeente opgesteld.
De gunning van het grondwerk is verleend aan aannemingsbedrijf Hulzebosch uit Beilen.
Het grondwerk houdt in het verwijderen en afvoeren van de zwarte grond tot ca. 50 cm en het aanbreng nieuw grondbed. Tijdstip uitvoering grondwerk zal zo spoedig mogelijk in overleg met de SSNW plaatsvinden. Voor de aanleg van de bestrating is een prijsopgave gevraagd bij vier bedrijven. De offertes zijn op dit moment nog niet binnen.

Uitbreiding kleed accommodatie
Voor de uitbreiding van de kleed accommodatie met 2 kleedruimtes zijn ten aanzien van het bouwtechnische deel prijsopgaves gevraagd bij vier bouwbedrijven uit Beilen. Verder zijn bij gespecialiseerde bedrijven prijsopgaves gevraagd voor de aanleg gas en elektra en voor water, riolering en ventilatie. Het voornemen is om in het najaar met de uitbreiding te starten.

Tot zover de stand van zaken.
Wij willen jullie vragen om op de DOEDAG van 16 juni a.s. met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn om de aanwezige klussen voor de renovatie, maar ook voor het reguliere onderhoud samen met SSNW op te pakken.

Wij rekenen op jullie.

Namens de Renovatiecommissie van Stichting Sportpark Noordwest

Renovatie Sportpark Noord-West, waar staat we 20 mei 2018.

De renovatie van ons sportpark zal op zeer korte termijn starten. Er zijn afgelopen weken al wat voorbereidende werkzaamheden geweest op ons park, zo is de geluidswal schoongemaakt en zijn er diverse bomen gerooid om ruimte te maken voor de renovatie.

Afgelopen weken zijn de bestekken voor de renovatie door de commissie beoordeeld en is er op donderdag 3 mei het definitieve bestek door de renovatie commissie samen met Kybys en de gemeente vastgesteld.

Voor de renovatie van veld 1,3 en de aanleg van kunstgras op veld 4 zijn een 5-tal aannemers uitgenodigd om een prijs te maken voor de renovatie.

Op 31 mei moeten alle prijzen binnen zijn en op 4 juni zal de definitieve aanbesteding zijn voor de werkzaamheden.
In kader van de renovatie zal de Doedag op 16 juni veelal bestaan uit voorbereidingsklussen voor de renovatie.
Het kunstgras zal gereed zijn voor de start van het voetbalseizoen 18/19 en de velden 1 en 3 zullen, mits het weer het toelaat, in het najaar weer gereed zijn om te spelen.

Boven dit artikel vindt u een impressie van het kunstgras op veld 4 (niet waarheidsgetrouw!).
Het veld zal worden uitgerust met omheining, ballenvangers, opslagruimte voor de pupillen-doelen, nieuwe duc-outs en een complete verharding rondom het veld.
Het bestaande tegelpad naar veld 5 zal worden vervangen door een nieuwe weg uitgevoerd in klinkers.
Deze weg zal worden aangesloten op de toegangsweg van ons sportpark en zal straks door de bestaande fietsenstalling lopen.
Veld 4 zal straks worden verlicht met led verlichting met een verlichtingssterkte van 200lux.
Ter vergelijking het hoofdveld heeft nu verlichting met een sterkte van 160 lux. Deze verlichting is straks instelbaar tussen training en wedstrijd verlichting.
Voor het allemaal zo ver is, zal eerst de riolering en de drainage worden vervangen en moet er nog 3600 kuub zand uit veld 4 worden gegraven.
De renovatie commissie.

Renovatie Sportpark Noord-West, waar staat we 17 april 2018.

De voorbereidingen voor het kunstgras gaan verder.
De geluidswal is schoon gerooid, jarenlange overlast van de braamstruiken behoren nu tot het verleden.
In juni volgt nog een 2e ronde om definitief van het onkruid af te zijn.
Hierna zullen er nieuwe planten op de geluidswal worden gezet die voor minder overlast zullen zorgen.
De renovatie commissie.

Renovatie Sportpark Noord-West, waar staan we begin maart 2018.

Na de ondertekening van de overeenkomst voor de renovatie van het sportpark Noordwest hebben wij niet stil gezeten en staan we nu voor de daadwerkelijke start van het project. Woensdag 6 maart hebben wij overleg gevoerd met het uitvoerende ingenieursbureau Kybys in Meppel en onze nadere wensen voor de renovatie kenbaar gemaakt.
Het gehele renovatieproject zal in twee fases worden opgedeeld.

Fase 1
Zal inhouden de aanleg van het kunstgras op veld 4 en de renovatie van de velden 1 en 3. In de planning ligt het om daar medio 2018 mee te beginnen.

Fase 2
Zal inhouden de renovatie van veld 5 en de wetravelden 6 en 7, alsmede de aanleg van een nieuw wedstrijdveld op de overhoek. Deze werkzaamheden zullen in mei/juni 2019 starten.
Het nieuwe speelveld op de overhoek krijgt de omheining en ballenvangers welke nu op veld 2 staan.

Planning van fase 1 ziet er als volgt uit:

  • Maart 2018 voorbereiding renovatie fase 1. Voorbereiding bestaat uit maken van tekeningen, werkomschrijvingen etc.
  • Eind maart definitieve afstemming werkzaamheden tussen Kybys, Gemeente en Stichting.
  • Eind april bestekken klaar.
  • Begin mei uitnodiging uit naar de aannemers.
  • Eind mei aanbesteding.
  • Aanvang werkzaamheden zo spoedig mogelijk na gunning, in ieder geval nog in juni.

Wat gaat er verder nog vanaf heden tot oktober 2018 plaatsvinden?
Ter voorbereiding op de aanleg van het kunstgras op veld 4 zijn/worden om het veld aanwezige bossingels geruimd dan wel ingeboet.

De huidige fietsenstalling (betonpalen met groene balken) wordt geruimd en ter plaatse komt in eerste instantie een dienstweg voor de aanleg van het kunstgras op veld 4. Na de aanleg van het Kunstgras zal deze strook worden verhard met klinkers en dienen als nieuwe ontsluiting voor de velden 3, 4 en 5 alsmede achterzijde kleedaccommodatie.

Tevens worden in fase 1, de hemelwaterafvoeren van de opstallen ontkoppeld van het rioleringsstelsel met gelijktijdig aansluiting op het hoofddrainage netwerk.

Naast de aanleg van het kunstgras en de renovatie van de velden 1 en 3, zal deze zomer in eigen beheer gestart worden met de uitbreiding van de de Parkeerplaats met ca. 35 extra plaatsen.

De aanbesteding van de uitbreiding van de kleedaccommodatie met 2 kleedkamers zal eerst in 2019 plaats gaan vinden.

De gemeente gaat de geluidswal grenzend aan veld 4 geheel ontdoen van de bramenstruiken en de overige beplanting. Eerst nadat alle ongewenste begroeiing ook werkelijk weg is en weg blijft, zal de geluidswal weer opnieuw worden ingeplant. Dit proces is zeker niet in één jaar geklaard.

Dit is in het kort hetgeen er binnenkort op NW staat te gebeuren.

Met ingenieursbureau Kybys en de nog aan te wijzen aannemers zal nog nader overleg plaatsvinden of het mogelijk is om in het Reno proces eigen inbreng te hebben. Als dat mogelijk is zal er een beroep gedaan worden op de inzet van de leden van de beide clubs.

Wij rekenen ook op jullie inzet voor een mooi en goed gerenoveerd sportcomplex.

Het renovatie team.