24 sep: Stand van zaken renovatie Sportpark NW

24 september 2019
de Webmaster

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 24 september

De renovatie van Sportpark Noord-West nadert zijn einde. maandag 30 september vind de oplevering plaats van fase 2. Dinsdag 1 oktober zullen diverse politieke kopstukken van de gemeente Midden-Drenthe, bestuursleden van vv Beilen en cvv FIT Boys en leden van Stichting Sportpark Noord-West aanwezig zijn bij de opening van het sportpark.

BIG Productions, Bert Abbing maakte deze prachtige film van fase 1 en 2 van de renovatie. Bedankt Bert! Ook de foto’s zijn van BIG Productions.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 24 augustus

Onderstaand een bericht van het Stichtingbestuur over de tussenstand wat betreft de renovatie van ons sportpark. In aanvulling daarop deelde wedstrijdsecretaris Henk Smit het volgende mee en dat is de korte samenvatting wat betreft het beschikbaar zijn van de diverse velden:

 • Beschikbare velden per 31-08-2019: veld 2+4+5
 • Beschikbare velden per 07-09-2019: veld 1+2+3+4+5

Ander aanvullend bericht verkregen via Berjon Groenink van het Stichtingbestuur is dat de twee grote verplaatsbare doelen (die met het groene net, van aluminium) die nu op veld 2 staan op veld 4 (kunstgras) geplaatst mogen worden. Na de training dienen deze in 2 van de 4 grote vakken (deze vakken zijn groter en daar past zo’n doel in) in de hoeken van het veld te worden geplaatst.

Alle inspanningen van Bouma en de vele vrijwilligers van de Stichting en beide verenigingen gaan effect hebben en we gaan de goede kant op.

Tussenstand renovatie sportpark Noord West

Woensdag 21 augustus is er een schouw geweest over de stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van de totale renovatie van het sportcomplex. Hierbij geven wij jullie een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Fase 1
De velden 1 en 3 zijn een aantal maanden voor de 1e keer opgeleverd met de nodige op- en aanmerkingen. Om voor een definitieve oplevering in aanmerking te komen zijn de velden in de huidige toestand beoordeeld. De conclusie daarbij is geweest dat de velden niet voldoen aan de daaraan te tellen eisen.
Afgesproken is:

 • Velden worden nogmaals opnieuw in/bij gezaaid.
 • Er zal een extra bemesting plaatsvinden.
 • Indien nodig (gezien de weersvoorspellingen) beregenen.
 • De velden worden in het weekend van 7 september vrijgegeven voor wedstrijden.

Fase 2
Veld 5
De grasontwikkeling op dit veld is zodanig dat, wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, dit veld per 31 augustus voor wedstrijden vrij gegeven kan worden. Het speelveld wordt de komende tijd uitgezet en de doelen worden 28 augustus geplaatst. Verder zullen de randen van dit veld beter worden afgewerkt.

Velden 6 en 7
De grasontwikkeling op deze velden is overeenkomstig de verwachtingen. De voorlopige planning is dat deze velden vanaf 4 oktober in gebruik kunnen worden genomen. Het uitzetten van de velden zal in de komende tijd geschieden. De doelen en ballenvangers worden in week 40 (voorafgaand aan de in gebruik neming) geplaatst.

Veld 2 nieuw en overhoek
Het veld en de overhoek zijn afgelopen week ingezaaid. De eerste groene sprietjes komen boven. Het is afwachten hoe de groei verder gaat. Op dit moment is het niet mogelijk om aan te geven wanneer deze velden in gebruik genomen kunnen worden. Rondom dit nieuwe veld komt de huidige omheining van het oude veld 2. De overhoek ,het veld links van het nieuwe tegelpad naar veld 7 zal nog mogelijk worden ingericht als jeugdveld(stadion).

Training
Op dit moment kan er getraind worden op de velden 2, 4 en de jeugdvelden.
Tot 30 september blijft veld 6 en 7 gesloten, dit betekend dat er een capaciteit probleem ontstaat op de trainingsvelden op het moment dat het eerder donker wordt.
Afgesproken over de beperkte ruimte zijn de volgende punten:

 • Er zal een tijdelijke verlichtingsinstallatie worden geplaats op de jeugdvelden.
 • Er kan op vrijdagavond op veld 4 worden getraind.
 • Trainingen zullen eerder moeten beginnen.
 • Er wordt niet getraind op de velden 1, 3, 5, 6 en 7

Stichtingsbestuur Sportpark Noord-West.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 12 augustus

En Bert Abbing van BIG Procuctions (Facebook-pagina) maakte wederom weer prachtige luchtbeelden van het sportpark in renovatie. Bedankt Bert!

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 3 augustus

(Foto’s: Marcel Kok)

Straks hoeven we niet meer in een natte periode door de modder naar de Trainingsvelden. De renovatie loopt op zijn einde. Het nieuwe veld 2 wordt deze week ingezaaid en veld 5 is ook weer bijna bespeelbaar. Veld 1 en 3 zijn opnieuw bewerkt en gaan 2 september weer open.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 22 juli

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 20 juli

Een weer een week voorbij in de renovatie van ons Sportpark Noord-West. Berjon Groenink, één van de mannen van de Stichting die heel wat uurtjes doorbrengt op het sportpark voor allerlei klussen, maakte wat foto’s.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 17 juli

En Bert Abbing van BIG Procuctions (Facebook-pagina) maakte wederom weer prachtige luchtbeelden van het sportpark in renovatie. Bedankt Bert!

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 16 juli

De vrijwilligers en Bouma zitten niet stil. Naast het beregenen van de velden zijn er ook een aantal vrijwilligers druk om alle wateraansluitingen aangepast en bovengronds te maken. Zo kan er in de toekomst eenvoudiger worden beregend op de velden. En ook de fietsenstalling krijgt steeds meer vorm.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 14 juli

De renovatie van het sportpark vordert gestaag. Veld 1 is doorgezaaid en hier is groot onderhoud aan gepleegd. Veld 3 komt ook nog aan de beurt en veld 5 is al mooi groen. Op het nieuwe veld 2 licht het zandpakket en de velden 6 en 7 zijn ingezaaid. De nieuwe kleedkamers 15 en 16 zijn zo goed als klaar en ook de ruimte van Stark is aangepakt en heeft een nieuwe tegelvloer en het toegangspad buiten is er opnieuw ingelegd. De leden zelf hebben flink wat rotzooi op het sportpark opgeruimd en het tegelpad rondom het hoofdveld, met namen rondom de putten, opgehoogd. Diverse zelfredzaamheidsklussen staan nog open en deze zullen op een later moment nog uitgevoerd moeten worden.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 5 juli

Fase 2 van de renovatie heeft achterstand opgelopen door het droge weer van de afgelopen weken. Door de droogte zijn veld 6 en 7 nog niet ingezaaid. Op dit moment wordt er druk beregend op deze velden om toch het nodige vocht in de bodem te krijgen.

Volgens de planning wordt er vrijdag 5 juli ingezaaid. Dit is 2 weken achter de oorspronkelijke planning. Ook zijn door de droogte veld 1 en 3 nog niet bewerkt en door gezaaid. Dit gaat volgende week gebeuren.
Door de droogte is nu alles verlaat. Dit heeft tot gevolg dat de velden niet op tijd bespeelbaar zijn voor het nieuwe bekerseizoen.

Veld 1 en 3 blijven daarom gesloten tot 5 september. Ten aanzien van veld 5 is op dit moment nog niet bekend wanneer deze weer bespeelbaar is. Voor veld 6 en 7 geldt hetzelfde. Het nieuwe veld 2 wat op de overhoek komt is pas beschikbaar aan het einde van dit kalenderjaar.

Tijdens de voorbereiding kan er dus alleen gebruik worden gemaakt van het oude veld 2 en het kunstgras. Dit houdt dus in dat er gekeken moet worden door de clubs hoe men de thuiswedstrijden gaat indelen met de bekercompetitie.

Wij gaan bij de gemeente informeren of er eventuele uitwijkmogelijkheden zijn op andere velden. Noot: FIT Boys zal in gesprek gaan met o.a. HHCombi om, zoals eerder ook al gebeurd is, bij deze buurclub thuiswedstrijden te spelen.

Voor volgende week zaterdag staat de Doedag gepland. Graag zien we dan dat alle doelen van veld 2 achter de omheining van veld 1 geplaatst worden.

Projectgroep Renovatie

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 26 juni

Bert Abbing van BIG Procuctions (Facebook-pagina) maakte wederom weer prachtige luchtbeelden van het sportpark in renovatie. De Velden 6 en 7 zijn bijna gereed om ingezaaid te worden. En ook de overhoek is nu aan de beurt.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 20 juni

Bert Abbing van BIG Procuctions (Facebook-pagina) maakte weer prachtige luchtbeelden van het sportpark in renovatie. Veld 5 is alweer opnieuw ingezaaid en al mooi groen. De Velden 6 en 7 zijn omgeploegd en voorzien van nieuwe drainage. De overhoek komt ook nog aan de beurt.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 12 juni

De voetbalcompetities zijn afgelopen, er wordt nog mondjesmaat getraind, maar toch is het een grote bedrijvigheid op Sportpark Noord-West. De twee extra kleedkamers zijn bijna klaar. Er moet nog een vloeistofdichte vloer worden aangebracht (net zo één als in de kleedkamers van de Drenthehal). En dan kan er afgewerkt worden (douches, afzuiging, banken, kleerhaken, etc.) en zijn ze klaar.

Op het veld is het op de velden 6 en 7 en de overhoek ook een drukte van belang. De toplaag wordt er afgeschraapt en de velden gaan volledig over de kop. Bouma zit dus niet stil. Goed bezig!

Maar op de velden 2 en 4 en op de jeugdveldjes kan gewoon getraind worden en dat zal wederom de gehele zomer gebeuren bij FIT Boys op woensdagavond. Kantine is open en de kleedkamers tot en met woensdag 19 juni open. Oppassen voor de (graaf)machines en oneffenheden in de velden 6 en 7.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 10 mei

Zonder dat we het merken vordert de renovatie van Sportpark Noord-West eind fase 1 (bouw 2 kleedkamers) en fase 2 (o.a. renovatie veld 5) gestaag. De kleedkamers zijn al bijna klaar en van veld 5 is de toplaag (het gras) af.

LET OP!!!! De toegangsweg op Sportpark Noord-West Beilen ligt vol met stalen rijplaten in verband met de renovatie van de velden. Voorzichtigheid is geboden. Let dus op als je lopend of op de fiets het sportpark opkomt.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 4 mei

Start Renovatie fase 2, UPDATE!
Komende woensdag 8 mei zal de renovatie van fase 2 starten. Afgelopen vrijdag 3 mei zijn de handtekeningen gezet tussen de Beheerstichting en de firma Bouma uit Tynaarlo. Tijdens dit gesprek zijn ook de tekortkomingen van veld 1 en 3 besproken. Tijdens de zomerstop zullen de velden opnieuw worden ingezaaid en vlak worden gemaakt. Voornamelijk veld 3 heeft de meeste aandacht nodig. Komende woensdag zullen de eerst werkzaamheden gaan plaatsvinden, het begint met het omspitten van veld 5 en het graven van proefsleuven voor het vinden van kabels en leidingen.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 21 april

Het dak zit er op! De kleedkamer zijn zo goed als wind en waterdicht. Nu de dakbedekking nog aanbrengen. Het schiet mooi op. En zo ook op de parkeerplaats waar zaterdag een aantal vrijwilligers de beplanting in de perken heeft aangebracht. Getuige de foto zit het met de bewatering wel goed!

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 14 april

Belangrijk nieuws van Stichting Sportpark Noord-West!

Geachte Leden,

Afgelopen winter hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor deel 2 van de renovatie op sportpark noordwest.
In samenspraak met de renovatiecommissie, gemeente en Plann-Ingenieurs (voormalig Kybys) zijn alle details van de renovatie doorgenomen en besproken. Op 22 maart is het bestek goedgekeurd voor fase 2, vervolgens zijn er 3 aannemers uitgenodigd om in te schrijven op het bestek. Op 16 april moeten de inschrijvingen van de 3 aannemers binnen zijn en op 1 mei zal er met de renovatie deel 2 worden gestart.

Met het starten van fase 2 zal de overlast op Noordwest groter zijn dan met de renovatie van veld 1,3 en de aanleg van het kunstgrasveld afgelopen jaar, dit heeft er mede mee te maken dat ook de fietsenstalling gerenoveerd zal worden. Planning van de werkzaamheden van de velden ligt vast. De planning van de fietsenstalling zullen we proberen te sturen in het laatste deel van de renovatie (juli).

Met het starten van de renovatie deel 2 zal er ook weer overlast ontstaan op de toegangsweg. De stalen rijplaten
zullen weer terugkomen en zwaar werkverkeer zal weer dagelijks de weg naar het sportpark vinden. Een deel van het parkeerterrein zal worden ingericht als tijdelijk materiaal depot. Hierdoor kan er hinder ontstaan tijdens wedstrijd dagen omdat er minder parkeergelegenheid is. De overlast met de rijplaten is ook aan de orde tijdens wedstrijddagen. Verzoek is aan de verenigingen alle leden die hier van op de hoogte te brengen.

De veiligheid en het afzetten van het werkterrein ligt volledig in handen van de aannemer die het werk gaat uitvoeren. De aannemer is verantwoordelijk voor een veilige bouwplaats en daarmee verantwoordelijk voor schade of letsel als ze hierin gebreke blijft. Het werkterrein zal afgezet worden met hekken of lint. Afgezet terrein is verboden gebied voor iedereen die er niets heeft te zoeken.

Vorig jaar heeft er regelmatig diefstal van brandstoffen plaatsgevonden Er bestaat een kans dat het werkterrein wordt beveiligd met zogenaamde bouwwatch. Dit zijn mobiele observatiesystemen met camera’s die op het werkterrein geplaatst worden.

Planning
22-03-2019 Definitief bestek.
16-04-2019 Aanbesteding fase 2 renovatie.
29-04-2019 Sluiting Veld 5.
01-05-2019 Start werkzaamheden fase 2 renovatie.
08-05-2019 Afsluiting Overhoek.
03-06-2019 Sluiting veld 6 en 7.
21-06-2019 Midden Drenthe cup
16-06-2019 Sluiting veld 2 als wedstrijdveld.
24-06-2019 Groot onderhoud veld 1,3 en jeugdvelden.
24-06-2019 Renovatie Fietsenstalling en Zomersluiting sportpark.
06-07-2019 Familiedag cvv Fitboys.
13-07-2019 Doedag
26-07-2019 Oplevering fase 2 renovatie.
31-08/01-09 Start competitie 2019/2020

Aandachtspunten

 • Het sluiten van veld 5 op 29-04-2019 kunnen er problemen ontstaan met de wedstrijd indeling op zaterdag. Bij drukke bezetting kan er worden uitgeweken naar een extra tijdsblok om 16.15 uur.
 • Het sluiten van de overhoek op 8 mei betekent dat veld 2, 6 en 7 alleen nog via de oost zijde is te bereiken(ingang achter de tribune).
 • Met het sluiten van veld 6 en 7 op 3 juni kan er alleen nog op veld 2 en 4 getraind worden
 • Veld 1 en 3 zijn geen trainingslocaties!! Jongste jeugd kan eventueel trainen op de jeugdvelden.
 • Met de start van de renovatie van de fietsenstalling op 24 juni is gelijk ook het sportpark gesloten. Dit heeft er mede mee te maken dat dan veld 4 en het hoofdgebouw niet op een normale verantwoorde manier te bereiken zijn.
 • Er kan op het oude veld 2 komend zomer gevoetbald worden, Overige velden zijn dan gesloten in verband met het herstel en het onderhoud van wat uitgevoerd moet worden.

Zelfwerkzaamheid

 • Zelfwerkzaamheid is in fase 2 van de renovatie ook aan de orde. Het meubilair van veld 2 (dug-outs en omheining) moeten weer op het nieuwe veld 2 (overhoek) worden teruggeplaatst.
 • Er moeten 2 aansluitingen van de beregening worden gemaakt bij veld 6 en 7.
 • Andere werkzaamheden in fase 2 zullen voornamelijk opruimwerkzaamheden zijn. Hieronder verstaan we pallets, oude tegels afvoeren en opschonen bosschages.

Overige zaken
Op veld 1 en 3 kunnen geen activiteiten meer plaats vinden waarbij auto’s of ander zwaar verkeer over de velden moeten rijden. Deze activiteiten dienen plaats te vinden op de jeugdvelden voor de wal (jv3 en jv4). Wij gaan er vanuit dat iedereen binnen de verenigingen op de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden en de ontwikkelingen op noordwest komende periode. We hopen hiermee een ieder voldoende te hebben geïnformeerd voor de komende periode. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 1 april

De metselploeg van Alreno Bouw- en Schilderwerk doet erg goed werk. De contouren van 2 nieuwe kleedkamers zijn nu duidelijk te zien. De fotograaf heeft al even in de nieuwe kleedkamers en douches gestaan. Met een beetje verbeelding zie je hier straks menig voetbalteam zich voorbereiden op de wedstrijd. Het schiet mooi op….

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 21 maart

Alreno Bouw- en Schilderwerk is druk doende met de bouw van de extra kleedkamers op Sportpark Noord-West. De fundering ligt er in en de metselploeg is bezig.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 16 februari

Fase 3 van de renovatie is ook aanstaande. Na fase 1 (aanpak veld 1, 3 en 4 en extra parkeerplaatsen) en fase 2 (extra kleedkamers) zal in maart/april gestart worden met de volgende fase.

Eind maart zal er gestart worden met het vernieuwen van veld 5. In april zal de overhoek totaal over de kop gaan voor het ‘nieuwe’ veld 2 en met de renovatie van de velden 6 en 7 zal in mei gestart worden en er zal nieuwe drainage worden aangelegd. Wat dan volgt is de nieuwe fietsenstalling (bestrating, verlichting en nieuw interieur). Om bij de velden 6 en 7 te komen zal er vanaf de huidige bestrating een tegelpad worden aangelegd. De verlichting op de overhoek komt te vervallen en optioneel zal er ledverlichting worden aangebracht op de velden 6 en 7 (nog niet 100% zeker). Ook de leden van vv Beilen en cvv FIT Boys zullen de handen nog uit de mouwen moeten steken, want het verplaatsen van de omheining van het oude veld 2 naar het nieuwe veld 2 zal in eigen beheer gebeuren.

Kortom, in 2019 zal er grondig gewerkt worden aan ons sportpark, maar dan is ons sportpark straks ook weer toekomstbestendig.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 16 januari

Alreno Bouw- en Schilderwerk is druk doende met de bouw van de extra kleedkamers op Sportpark Noord-West. De fundering kan gelegd worden.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 12 januari

Er moesten wat zaterdagen over heen gaan, maar uiteindelijk legden 12 januari vrijwilligers van FIT Boys en Harald Jager de tegels voor de tribune op het hoofdveld er in. En ook de motregen die bijna de hele ochtend aanhield deerde de mannen niet. Er werd gestaag en gestructureerd doorgewerkt, ieder kende zijn taak en zijn sterke punt. Van vlak maken, tot leggen. Van stenen aanleveren tot zand scheppen. Van aanvegen tot koffie zetten. Alle aanwezigen hebben van 09:00 uur tot bijna 13:00 uur een megaprestatie geleverd. Op enkele kleine zaken na (afrastering herstellen, e.d.) is het hoofdveld weer speelklaar. De belijning kan er op en wie weet, als het weer het toelaat, speelt FIT Boys 1 zaterdag 19 januari zijn thuiswedstrijd tegen ZZVV 1 wel op het fonkelnieuwe hoofdveld. Dat zou een mooie beloning zijn voor het vele werk dat de FIT Boys-vrijwilligers hebben geleverd.

Bedankt Harald, Martin, Peter, Lars, Dirk, Maurits, Harry, Berjon, Harjan, Maarten, Willem, Rik, Jan, Arjan, André (voor het stenen aanleveren) en Erwin (voor de catering)! TOPPERS!

Op maandag werd de klus helemaal afgemaakt door Peter en Berjon en werd de omheining ook weer hersteld. Bedankt heren!

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 18 december

Vandaag zijn de graafwerkzaamheden op Sportpark Noord-West voor de uitbreiding van de kleedkamers begonnen. De Fa. Hulzebosch is hier voor ingeschakeld (http://www.hulzeboschgrondwerken.nl/, ook op Facebook https://www.facebook.com/hulzebosch.grondwerken.5/)

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 17 december

De komende weken is het stil op de velden van ons sportpark. De velden zijn gesloten van 21 december tot 5 januari van het volgend jaar. De renovatie gaat echter onverminderd door. De voorbereiding daarvan ten aanzien van deel 2 van de velden staat op de rol en de nieuwbouw van kleedkamers gaat beginnen.

De kantine van de medewerkers van Alescon verhuist tijdelijk naar kleedkamer 13 en de materiaalruimte van VV Beilen komt in kleedkamer 14. Dinsdag 18 december wordt de fundering voor de kleedkamers uitgegraven door Fa. Hulzebosch. Vanaf dat moment is de buitendeur naar veld 1 en 3 en de jeugdvelden niet meer beschikbaar. Omdat deze doorgang is geblokkeerd zijn gedurende de winterstop de kleedkamers 10 t/m 14 gesloten.

Nu we over kunstgras beschikken kunnen we tijdens de winterstop als de velden weer zijn geopend blijven voetballen en trainen. Het spelen van wedstrijden op veld 4 kan in een droge vorstperiode normaal plaatsvinden. Mocht er tijdens de winterstop sneeuw op het veld liggen, dan wordt er geen actie ondernomen om het veld sneeuwvrij te krijgen. De fijne infill van het veld wordt dan meegesleept met het ruimen van sneeuw en zorgt voor een verstoring in de verdeling op het veld. Dat zou niet goed zijn voor het kunstgrasveld.

Oefenwedstrijden op zaterdag kunnen bij Henk Smit worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris geeft vervolgens de aanvraag door aan Stichting Sportpark Noord-West (SSNW). Aanvragen voor veld 4 door andere verenigingen kunnen alleen via SSNW. De Stichting neemt contact op met VV Beilen of Fit Boys wanneer er ook de behoefte is dat de kantine wordt geopend.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 4 december

Het hoofdveld op Sportpark Noord-West is gereed om te bespelen. Het gras is goed gegroeid en de wortels hebben zich goed gehecht. De doelen en dug outs staan er ook al op en het grootste gedeelte van de tegelpaden rondom het veld ligt er ook in. Alleen de tegels voor de tribune (worden 8 december gelegd) en de belijning moeten nog gereed worden gemaakt en dan kan er gevoetbald worden op het hoofdveld. Zou dit nog net voor de winterstop kunnen plaatsvinden of pas in 2019?

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 10 november

B&A Productions heeft deze prachtige film gemaakt van de renovatie tot nu toe! TOP!

En vanochtend hebben vrijwilligers van vv Beilen en cvv FIT Boys keihard gewerkt aan de bestrating rondom het hoofdveld. Petje op!

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 12 september

Allereerst een belangrijke mededeling. Het kunstgrasveld mag, ondanks de feestelijke opening op zaterdag, nog niet gebruikt worden. Dit om het inlopen van zand, de bestrating is nog net niet helemaal klaar, te voorkomen. Het kunstgrasveld kan bijna het predikaat ‘AF’ krijgen. De dug-outs staan er op, in vier hoeken de pupillendoeltjes (met wieltjes zodat je alleen een doel kunt verzetten!) en de bestrating is bijna klaar. Wat nog mist is de verlichting. De 8 masten staan er wel, maar het leveren van de lampen heeft bij Philips vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze pas medio oktober geleverd gaan worden. Fotograaf Maurits Beuling schoot weer mooie plaatjes en maakte een filmpje.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 8 september

Vanmiddag is het kunstgras op veld 4 overgedragen aan de beide voetbalverenigingen. De renovatiecommissie bestaande uit Harrie Sanders, Jan Jelsma, Lambert Hoving, Sybrand Dijk en Berjon Groenink hebben het veld beschikbaar gesteld aan Leon Vries en Johan Boer namens de voetbalverenigingen.

Onder grote belangstelling werd de eerste wedstrijd gespeeld tussen ST Beilen/FIT Boys MO15 en FC Assen MO15.

St Sportpark Noord-West wenst iedereen veel speelplezier op de nieuwe aanwinst van Sportpark Noordwest.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 7 september

Het lijkt zowaar op een voetbalveld! Het kunstgras ligt er, er is zand aangebracht en er zijn flink wat kilo’s korrels aangebracht. Het hekwerk is zo goed als klaar. Wat nog mist zijn de dug-outs en de verlichting (de masten staan er al  wel). Op vrijdag 7 september is het veld ook officieel goedgekeurd. Is dat belangrijk dan? Vraag dat maar aan ACV uit Assen. Hun kunstgrasveld op het hoofdveld werd afgekeurd en dus mag er niet op gespeeld worden. Op Sportpark Noord-West is daar geen sprake van en morgen spelen de meiden van ST Beilen/FIT Boys MO15-1 de allereerste wedstrijd op dit veld tegen Fc Assen MO15-1. Knap werk Bouma en alle andere vrijwilligers die betrokken zijn bij de renovatie!

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 3 september

Berjon Groenink van ST Sportpark Noord-West deelde vorige week al mee dat het kunstgras wel eens de komende week (deze week dus) in gebruik kan worden genomen. Het gaat heel hard. Nadat vorige week het zand is aangebracht, zal deze week de korrel worden aangebracht en is het veld zo goed als klaar voor gebruik. Er zijn nu al drukke speculaties over wie het kunstgras het eerste mag bespelen. Komt de Midden-Drenthe derby cvv FIT Boys – vv Beilen nu echt dichterbij?

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 31 augustus

Het begint er op te lijken. Twee groene matten op veld 1 en 3 en veld 4 is ook groen, maar dan anders. Het kunstgras ligt er en nu komt er heel wat zand in ter opvulling en als laatste zal de korrel worden aangebracht. De big-bags staan al te wachten. Maar nu is het eerst weekend voor de harde werkers. En de laatste foto’s zijn vers van de pers, net van de FB-pagina van Bert Abing geplukt. Dank Bert!

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 28 augustus

Het is groen. Zaterdag lag er nog een smalle strook groen kunstgras. Inmiddels is veld 4 volledig groen. Dat gaat snel. De afwerking zal nog wel de nodige tijd in beslag nemen. Dug-outs, hekwerk, doelen, lichten in de lichtmasten, etc.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 25 augustus

In de afgelopen twee weken heeft het werk deels stilgelegen, maar er zijn toch wel enkele vorderingen. Zo zijn de rollen kunstgras gearriveerd en we krijgen Edel grass. De eerste baan met de zijlijn ligt er al in. Op het hoofdveld en veld 3 groeit het gras goed, al staat er wel veel onkruid tussen. De extra parkeerplaatsen zijn zo goed als klaar.

Zaterdag 1 september zullen er op het Sportpark weer de eerste wedstrijden gespeeld worden (beker) en komen er dus weer de nodige voetballers en bezoekers op ons sportpark.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 9 augustus

Als je heel stil bent hoor je het gras groeien om veld 1 en 3. De eerste groene sprietjes komen al op. Ook de extra parkeerplaatsen liggen er bijna in. En als laatste is veld 4 bijna toe aan kunstgras. De dempende onderlaagrollen liggen klaar om uitgerold te worden en daaroverheen kan het kunstgras uitgerold worden. We zijn benieuwd.

Hoe we aan al die mooie foto’s en video’s komen? Die worden gemaakt door Jan Jelsma Sr, Lambert Hoving, B & A Productions en Maurits Beuling. Dank daarvoor heren!

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 3 augustus

Op deze vrijdagavond serene rust op Sportpark Noord-West. Wie niet beter weet zou niet zeggen dat hier op een drukke zaterdag zo 600-700 spelers en toeschouwers rondlopen. Maar nu heerst er rust en hoor je het (kunst)gras groeien. En de waterkanonnen sproeien.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Beregeningsploegen van vv Beilen en cvv FIT Boys. Daar waar bij andere verenigingen (vv Willemsoord, Tynaarlo) de velden aandoen als een Afrikaanse steppe, zijn de velden op Noord-West mooi groen. Dankzij deze groep vrijwilligers kunnen wij straks in augustus/september gewoon weer een balletje trappen. 7 dagen in de week zorgen zij er ’s avonds voor dat alle velden beregend worden. Petje op dus voor deze mannen!

Houd er ook rekening mee dat er direct na de vakantie nog weer een doedag zal volgen. Er moeten doelen geplaatst worden, fietsenrekken verplaatst worden van veld 2 naar de fietsenstalling, enz.enz. Genoeg te doen, dus voor iedereen geldt: Handjes uit de mouwen!

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 30 juli

Twee verschillende fotografen hadden dezelfde gedachte. Wat is de stand van zaken op het Sportpark. Het hoofdveld is ingezaaid en veld 4 ligt te wachten op het kunstgras. Ook de parkeerplaats vordert gestaag en de afwatering moet niet alleen op het voetbalveld goed zijn.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 26 juli

Op deze erg warme donderdag was Jan Jelsma Sr ook aanwezig voor inspectie. Het kunstgras op veld 4 vordert en veld 3 is ingezaaid. Maurits Beuling maakte, met dank aan B & A Productions en Jan Jelsma Sr voor de video’s en foto’s, een prachtige compilatie van de werkzaamheden en vorderingen tot nu toe.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 24 juli

Zelfs ’s avonds wordt er doorgewerkt door Bouma Sport & Groen B.V.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 23 juli

De eerste menging van de toplaag op veld 1 Sportpark Noord-West. Beelden met dank aan Bouma Sport & Groen B.V.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 20 juli

Het inzaaien van het gras op veld 3 is begonnen…. Beelden met dank aan Bouma Sport & Groen B.V.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 19 juli

https://youtu.be/TRKsmiewgiI

Allereerst even een woord van dank aan de fotografen die zorgen voor al deze mooie foto’s en filmpjes. B&A Productions verzorgd de luchtopnames (en zullen binnenkort wel met filmbeelden uit de lucht komen) en Jan Jelsma Sr en Maurits Beuling schieten ook regelmatig plaatjes. Langzaam maar zeker gaan de contouren ontstaan van 3 voetbalvelden, 1 met kunstgras en 2 met echt gras. Het gras zal nog ingezaaid moeten worden, maar bij het kunstgras kan het zomaar ineens snel gaan. Wordt vervolgd…..

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 16 juli

Het kan niet snel genoeg gaan, maar er lijkt niks te veranderen. Op drie velden is nog een akker te zien, waarbij op veld 4 groene buizen een deel van het veld opvullen. De uitbreiding van de parkeerplaats gaat ook gestaag door. Inmiddels is de maximum snelheid op het sportpark 30 km per uur. Dat is nog knap lastig om dat met de fiets of de benenwagen te halen….

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 5 juli

Het begint steeds meer vorm te krijgen. Drainage wordt aangelegd, grond wordt uitgegraven voor het kunstgrasveld. En dat levert mooie plaatjes op dankzij B&A productions, Jan Jelsma Sr. en Maurits Beuling.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 3 juli

Vandaag weer volop activiteiten op het sportpark. Veld 1 is opnieuw gedraineerd en men is begonnen met het afgraven van veld 4. Op veld 3 worden de laatste voorbereidingen getroffen voor nieuwe drainage. Deze zal morgen geplaatst worden.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 2 juli

Wethouders Jan Schipper en Erjen Derks gaven zojuist het startsein voor de aanleg van het kunstgrasveld op het Sportpark Noord-West in Beilen.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 26 juni

Deze week is het hoofdveld gediepwoelt en is de uitbreiding voor de parkeerplaats uitgegraven. Langzaam maar zeker vordert de renovatie, al zie je nu niet meer dan een akker….

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 21 juni

Na heel veel praten is het eindelijk zover Bouma sport en groen is begonnen met de renovatie van het park en van de velden 1 en 3.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 20 juni

Oproep van Sportpark Noord-West!!

We zoeken nog vrijwilligers die komende zomer willen assisteren bij kleine klusjes op het sportpark. Klusjes zoals:

 • de afrastering veranderen voor de tribune op veld 1;
 • het plaatsen van afvalbakken rondom de overige velden;
 • voorbereidende werkzaamheden voor aanleg van de tegelpaden en het verplaatsen van de aansluitingen van de beregening.

De werkzaamheden zijn goed te overzien en met een aantal mensen zo geklaard. Meld je aan zodat we de klussen snel kunnen afronden. Delen mag en opgave mag via de mail: sportparknoordwest@ziggo.nl

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 19 juni

Gisteravond zijn de tegels vanaf veld 4 verplaatst naar veld 1. Rondom veld 1 worden de tegelpaden verbreed hiervoor zijn ruim 1200 extra tegels nodig. Het verplaatsen van de tegels is mede mogelijk gemaakt door de Vries Mechanisatie die hun verrijker beschikbaar hebben gesteld. Dank hiervoor.

Morgen (20 juni) begint men met de renovatie van veld 1 en 3, de komende dagen zal de toplaag van de velden worden verwijderd. Daarna volgt het vervangen van de drainage.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 15 juni

De renovatie op Sportpark Noord-West zal worden uitgevoerd Door Bouma Sport & Groen B.V. uit Tynaarlo. In de aanbesteding zijn zij uit de bus gekomen voor de werkzaamheden op het sportpark. Komende vrijdag 15 juni is het eerste startwerkoverleg met Bouma Sport & Groen B.V. uit Tynaarlo over de renovatie van sportpark Noordwest.

Voetbal is een van meest gespeelde sporten en meest populaire sporten van de wereld. Om de ervaring nog beter te maken is het van belang dat de ondergrond heel erg goed is. Het beste dat Bouma te bieden heeft voor voetbal is kunstgras gemaakt met de Fieldturf optimum vezel, dit kunstgras is gemaakt om zo dicht mogelijk bij de eigenschappen van echt gras te komen, maar heeft de duurzaamheid die alleen kunstgras kan bieden.

Kunstgras Bouma Sport & Groen Speelplezier gegarandeerd
Door de goede samenstelling heeft het kunstgras een buitengewoon goede veerkracht (resilience), waardoor het speelt zoals een echte grasmat. En zo ziet het er ook uit! Tevens een groot voordeel van ons kunstgras is dat het ook met slechter weer goed bespeelbaar blijft en veel minder snel slijt dan echt gras.

Renovatie Sportpark Noord-West, stand van zaken 4, 12, 13 en 14 juni

FIT Boys 1 heeft op 4 juni het tegelpad langs veld 4 verwijderd. Op 12 juni verwijderde Beilen 6 de geluidsinstallatie bij veld 1 en het tegelpad rondom veld 1. Op 13 juni klaarden 3 teams van FIT Boys (2e, 4e en 35+1) hun klus. De trainings- en jeugddoelen werden verzameld en hersteld en de tegelpaden bij veld 3 en 4 werden verwijderd. Beilen 4 heeft zijn klus afgelopen donderdagavond 15 juni uitgevoerd. De doelen van veld 3 zijn verhuisd naar veld 7 de bankjes van veld 3 en 4 staan in depot en de doelen van veld 1 zijn gedemonteerd.

Renovatie Sportpark Noord-West, waar staat we 28 mei 2018.

Na de eerste informatie over de renovatie volgt hier de laatste stand van zaken. Renovatie hoofdveld, veld 3 en de aanleg van het kunstgrasveld op veld 4. Ten aanzien van de keuze van het kunstgras en de infill, alsmede de infrastructuur hebben afgevaardigden van beide voetbalverenigingen, Stichting Sportpark Noord-West (SSNW) en Kybys een viertal sportcomplexen in Groningen en Drenthe bezocht. Wij hebben op basis van hetgeen wij hebben gezien ons wensenpakket neergelegd bij Kybys.

De door ons aangedragen wensen met betrekking tot soort kunstgras, infill, tegelverhardingen, omheining, doelen, ballenvangers en verlichting zijn geheel gehonoreerd. Op basis hiervan heeft Kybys de bestekken voor deze werken opgesteld na overleg met de gemeente en SSNW.

De planning ziet er als volgt uit:
9 -5 Bestekken zijn verstuurd aan een vijftal gerenommeerde aannemers op het
gebied van aanleg kunstgras- en renovatie van natuurgrasvelden.
31 – 5 Inschrijvingen binnen om 12.00 uur
4 – 6 voorlopige gunning werken
11 – 6 definitieve gunning werken
18 – 6 startdatum aanvang renovatie
7 – 9 oplevering werken.

In de bestekken zijn posten opgenomen die in overleg met de aannemer in zelfwerkzaamheid kunnen worden uitgevoerd.
Dit zijn
– Het opnemen van de tegelverharding rond veld 1 en in depot plaatsen op het talud.

In verband met het verbreden van de tegelverharding rond veld 1, zal eerst alles moeten worden geruimd om daarna weer te worden aangelegd.
– Het opnemen en in depot plaatsen van het tegelpad langs veld 4 naar veld 5

Deze klussen zijn bestemd om op de DOEDAG te worden opgepakt.

Aanleg nieuwe geluidsinstallatie
Gelijktijdig met de renovatie van het hoofdveld zal nieuwe bekabeling worden gelegd naar de hoofdtribune waaraan de nieuwe geluidsinstallatie geplaatst gaat worden. Ook het nieuwe kunstgrasveld zal gelijktijdig worden voorzien van een geluidsinstallatie.

Vervangen dug-outs
De oude dug-outs op het hoofdveld worden afgebroken en er worden nieuwe geplaatst.
Uitbreiding Parkeerplaats

Begin april is het plan voor de uitbreiding parkeerplaats in samenwerking met SSNW en Gemeente opgesteld.
De gunning van het grondwerk is verleend aan aannemingsbedrijf Hulzebosch uit Beilen.
Het grondwerk houdt in het verwijderen en afvoeren van de zwarte grond tot ca. 50 cm en het aanbreng nieuw grondbed. Tijdstip uitvoering grondwerk zal zo spoedig mogelijk in overleg met de SSNW plaatsvinden. Voor de aanleg van de bestrating is een prijsopgave gevraagd bij vier bedrijven. De offertes zijn op dit moment nog niet binnen.

Uitbreiding kleed accommodatie
Voor de uitbreiding van de kleed accommodatie met 2 kleedruimtes zijn ten aanzien van het bouwtechnische deel prijsopgaves gevraagd bij vier bouwbedrijven uit Beilen. Verder zijn bij gespecialiseerde bedrijven prijsopgaves gevraagd voor de aanleg gas en elektra en voor water, riolering en ventilatie. Het voornemen is om in het najaar met de uitbreiding te starten.

Tot zover de stand van zaken.
Wij willen jullie vragen om op de DOEDAG van 16 juni a.s. met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn om de aanwezige klussen voor de renovatie, maar ook voor het reguliere onderhoud samen met SSNW op te pakken.

Wij rekenen op jullie.

Namens de Renovatiecommissie van Stichting Sportpark Noordwest

Renovatie Sportpark Noord-West, waar staat we 20 mei 2018.

De renovatie van ons sportpark zal op zeer korte termijn starten. Er zijn afgelopen weken al wat voorbereidende werkzaamheden geweest op ons park, zo is de geluidswal schoongemaakt en zijn er diverse bomen gerooid om ruimte te maken voor de renovatie.

Afgelopen weken zijn de bestekken voor de renovatie door de commissie beoordeeld en is er op donderdag 3 mei het definitieve bestek door de renovatie commissie samen met Kybys en de gemeente vastgesteld.

Voor de renovatie van veld 1,3 en de aanleg van kunstgras op veld 4 zijn een 5-tal aannemers uitgenodigd om een prijs te maken voor de renovatie.

Op 31 mei moeten alle prijzen binnen zijn en op 4 juni zal de definitieve aanbesteding zijn voor de werkzaamheden.
In kader van de renovatie zal de Doedag op 16 juni veelal bestaan uit voorbereidingsklussen voor de renovatie.
Het kunstgras zal gereed zijn voor de start van het voetbalseizoen 18/19 en de velden 1 en 3 zullen, mits het weer het toelaat, in het najaar weer gereed zijn om te spelen.

Boven dit artikel vindt u een impressie van het kunstgras op veld 4 (niet waarheidsgetrouw!).
Het veld zal worden uitgerust met omheining, ballenvangers, opslagruimte voor de pupillen-doelen, nieuwe duc-outs en een complete verharding rondom het veld.
Het bestaande tegelpad naar veld 5 zal worden vervangen door een nieuwe weg uitgevoerd in klinkers.
Deze weg zal worden aangesloten op de toegangsweg van ons sportpark en zal straks door de bestaande fietsenstalling lopen.
Veld 4 zal straks worden verlicht met led verlichting met een verlichtingssterkte van 200lux.
Ter vergelijking het hoofdveld heeft nu verlichting met een sterkte van 160 lux. Deze verlichting is straks instelbaar tussen training en wedstrijd verlichting.
Voor het allemaal zo ver is, zal eerst de riolering en de drainage worden vervangen en moet er nog 3600 kuub zand uit veld 4 worden gegraven.
De renovatie commissie.

Renovatie Sportpark Noord-West, waar staat we 17 april 2018.

De voorbereidingen voor het kunstgras gaan verder.
De geluidswal is schoon gerooid, jarenlange overlast van de braamstruiken behoren nu tot het verleden.
In juni volgt nog een 2e ronde om definitief van het onkruid af te zijn.
Hierna zullen er nieuwe planten op de geluidswal worden gezet die voor minder overlast zullen zorgen.
De renovatie commissie.

Renovatie Sportpark Noord-West, waar staan we begin maart 2018.

Na de ondertekening van de overeenkomst voor de renovatie van het sportpark Noordwest hebben wij niet stil gezeten en staan we nu voor de daadwerkelijke start van het project. Woensdag 6 maart hebben wij overleg gevoerd met het uitvoerende ingenieursbureau Kybys in Meppel en onze nadere wensen voor de renovatie kenbaar gemaakt.
Het gehele renovatieproject zal in twee fases worden opgedeeld.

Fase 1
Zal inhouden de aanleg van het kunstgras op veld 4 en de renovatie van de velden 1 en 3. In de planning ligt het om daar medio 2018 mee te beginnen.

Fase 2
Zal inhouden de renovatie van veld 5 en de wetravelden 6 en 7, alsmede de aanleg van een nieuw wedstrijdveld op de overhoek. Deze werkzaamheden zullen in mei/juni 2019 starten.
Het nieuwe speelveld op de overhoek krijgt de omheining en ballenvangers welke nu op veld 2 staan.

Planning van fase 1 ziet er als volgt uit:

 • Maart 2018 voorbereiding renovatie fase 1. Voorbereiding bestaat uit maken van tekeningen, werkomschrijvingen etc.
 • Eind maart definitieve afstemming werkzaamheden tussen Kybys, Gemeente en Stichting.
 • Eind april bestekken klaar.
 • Begin mei uitnodiging uit naar de aannemers.
 • Eind mei aanbesteding.
 • Aanvang werkzaamheden zo spoedig mogelijk na gunning, in ieder geval nog in juni.

Wat gaat er verder nog vanaf heden tot oktober 2018 plaatsvinden?
Ter voorbereiding op de aanleg van het kunstgras op veld 4 zijn/worden om het veld aanwezige bossingels geruimd dan wel ingeboet.

De huidige fietsenstalling (betonpalen met groene balken) wordt geruimd en ter plaatse komt in eerste instantie een dienstweg voor de aanleg van het kunstgras op veld 4. Na de aanleg van het Kunstgras zal deze strook worden verhard met klinkers en dienen als nieuwe ontsluiting voor de velden 3, 4 en 5 alsmede achterzijde kleedaccommodatie.

Tevens worden in fase 1, de hemelwaterafvoeren van de opstallen ontkoppeld van het rioleringsstelsel met gelijktijdig aansluiting op het hoofddrainage netwerk.

Naast de aanleg van het kunstgras en de renovatie van de velden 1 en 3, zal deze zomer in eigen beheer gestart worden met de uitbreiding van de de Parkeerplaats met ca. 35 extra plaatsen.

De aanbesteding van de uitbreiding van de kleedaccommodatie met 2 kleedkamers zal eerst in 2019 plaats gaan vinden.

De gemeente gaat de geluidswal grenzend aan veld 4 geheel ontdoen van de bramenstruiken en de overige beplanting. Eerst nadat alle ongewenste begroeiing ook werkelijk weg is en weg blijft, zal de geluidswal weer opnieuw worden ingeplant. Dit proces is zeker niet in één jaar geklaard.

Dit is in het kort hetgeen er binnenkort op NW staat te gebeuren.

Met ingenieursbureau Kybys en de nog aan te wijzen aannemers zal nog nader overleg plaatsvinden of het mogelijk is om in het Reno proces eigen inbreng te hebben. Als dat mogelijk is zal er een beroep gedaan worden op de inzet van de leden van de beide clubs.

Wij rekenen ook op jullie inzet voor een mooi en goed gerenoveerd sportcomplex.

Het renovatie team.