Stand van zaken renovatie Sportpark Noord-West

26 april 2017
de Webmaster

P.S. Reacties op dit stuk graag mailen aan secretaris@fitboys.nl! Berichten nav dit stuk in het Gastenboek op deze website worden daar uitgehaald en doorgezet naar secretaris@fitboys.nl!

Op dinsdag 7 maart jl. is er een bijzondere ledenvergadering gehouden waarbij de leden konden kiezen voor kunstgras en, vanwege het nieuwe contract, voor een sportpark in gemeentelijk beheer of het continueren van het zelfbeheer. De leden van beide verenigingen hebben gekozen voor de optie met 1 kunstgrasveld en gemeentelijk beheer / huur. De leden van Beilen hebben daar aan toegevoegd dat zij kiezen voor een kunstgrasveld met een niet ter discussie staande korrel.

Daarnaast hebben wij de keuzes van onze leden ook gedeeld met de gemeente in een overleg op 14 maart, inclusief de aannames die we gemaakt hebben in de presentatie aan de leden. Waarbij we ook aangegeven hebben dat wanneer in deze aannames een significante afwijking zit we terug moeten naar de leden.

Ondanks dat wij de gemeente herhaaldelijk zowel in overleg als schriftelijk op de hoogte hebben gesteld dat we de leden de keuze voor zelfbeheer / huur voor zouden leggen was de gemeente verrast over het feit dat we dat hadden gedaan. De gemeente was dan ook niet voorbereid op deze keuze, waar wij begrepen hadden dat het voor de gemeente niet uit maakt; zelfbeheer of niet, dit zou geen invloed hebben op de plannen. Dat ligt nu toch anders.

Het uitzoeken van de consequenties en dan met name de fiscale en financiële gevolgen (voorwaarden BTW verrekening, beëindigen erfpacht constructie, opheffen stichting) neemt tijd in beslag. Daar is de gemeente, als belangrijkste risicodrager in dit proces, nu mee bezig.

Evenals de (financiële) aannames in onze presentatie. Daar wordt nu tussen gemeente en verenigingen / stichting nogmaals naar gekeken.

Ook, zegt de gemeente nu, is het besluit van de raad krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie in het licht van zelfbeheer genomen. De wethouder moet daarom formeel terug naar de raad om deze nieuwe situatie te delen.

Wat betekent dit nu voor de renovatie:

  • De verwachting is dat er dit kalender jaar geen schep meer de grond in gaat. Dit wordt naar verwachting nu voorjaar 2018;
  • De wens van de verenigingen voor één kunstgrasveld blijft staan en kan tegen de staande condities blijven plaatsvinden;
  • Indien de gemeente het beheer van het sportpark overneemt is zij ook in de lead waar het planning en locatie keuze voor velden, inclusief de locatie van het kunstgrasveld, betreft. Uiteraard wel in nauw overleg met de verenigingen;
  • De gemeente is nu aan zet; dat hebben we direct na 7 maart ook afgesproken. Zij zoekt de consequenties van de keuzes van de leden verder uit.

Laat één ding een ieder, ook de raad en commissies van de gemeente, duidelijk zijn: wij zijn gedurende het hele traject zeer content met het aanbod van de gemeente het sportpark te willen renoveren. De discussie gaat over de condities waar tegen het beheer van het sportpark in de daarop volgende jaren plaatsvindt. Dat zijn soms pittige discussies, maar wel discussies die gevoerd moeten worden.

Bestuur ST Sportpark Noord-West
Bestuur vv Beilen
Bestuur cvv FIT Boys

P.S. Reacties op dit stuk graag mailen aan secretaris@fitboys.nl! Berichten nav dit stuk in het Gastenboek op deze website worden daar uitgehaald en doorgezet naar secretaris@fitboys.nl!