Tussenstand renovatie sportpark Noord-West

1 oktober 2016
de Webmaster

Graag informeren we jullie nader over de voortgang in onze gesprekken met de gemeente over de renovatie van ons sportpark.

De afgelopen weken is er weer overleg geweest met de gemeente over de verdere inhoud en voorwaarden van de renovatie van de velden.

Wij zien naast de renovatie van de natuurgras velden de aanleg van twee kunstgrasvelden graag als onderdeel van een toekomstbestendige structurele oplossing voor ons sportpark. Het waarom van twee kunstgrasvelden zit in voetbalinhoudelijke en klimatologische argumenten. Het waarom is daarnaast mede ingegeven door de enorme logistieke problemen waar we bij de renovatie tegenaan lopen. Twee kunstgrasvelden lost dit op. Dit hebben we de gemeente herhaaldelijk duidelijk proberen te maken.

Wij hebben in ons voorstel richting gemeente opnieuw een beroep gedaan op het staande beleid van de gemeente . Dat beleid zegt dat, wanneer het niet om uitbreiding maar vervanging van velden gaat, kunstgras alleen mogelijk is als een club twee velden inlevert voor één kunstgrasveld. Dat is bij ons sportpark aan de orde.

Ondanks dat wij een beroep doen op het gemeentelijk beleid waarin zonder eigen bijdrage twee natuurgrasvelden voor één kunstgrasveld ingeleverd mogen worden hebben we nog geen overeenkomst. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden het proces vlot te trekken door wel een eigen bijdrage te leveren voor het aanleggen van twee kunstgras velden. Deze denken we waar te kunnen maken door de inzet van vrijwilligers.

Met andere woorden: wij willen constructief meedenken en kunnen voldoen aan wens van de gemeente een eigen bijdrage voor de aanleg van kunstgras te leveren. Alle seinen van beide partijen staan wat ons betreft op groen.

De gemeente is aan zet.

Stichting Sportpark Noord-West

Terugblik
Een terugblik op de berichten die op de FIT Boys-website sinds 2010 zijn verschenen over dit onderwerp:

Een lange geschiedenis. Een kwestie van volhouden en de langste adem…..