UPDATE 9 mei: verruiming mogelijkheden sporten

9 mei 2020
de Webmaster

Update 9 mei (12:00 uur) Verruiming mogelijkheden sporten.

Het zal niemand zijn ontgaan. Er komen gelukkig weer meer mogelijkheden om te sporten. Afgelopen week zijn we met veel plezier weer gestart met de trainingen voor de jeugd. We zijn ons op dit moment aan het voorbereiden om ook de senioren weer te kunnen laten sporten. Regelgeving moet hiervoor worden aangepast. Dit heeft even tijd nodig. Wij gaan ervan uit dat vanaf maandag 18 mei het georganiseerd sporten voor senioren op het sportpark weer mogelijk is. Uiteraard alles met inachtneming van de 1,5 meter en zonder gebruik van kleedkamers en kantine. We zullen komende week in overleg met de gemeente een nieuw protocol opstellen. Het is dan voor iedereen duidelijk wat de regels en voorwaarden zijn om te kunnen sporten op ons sportpark.

Veel sportplezier de komende periode,

Johan Boer, voorzitter cvv FIT Boys
Leon Vries, voorzitter vv Beilen

Update 9 mei (09:00 uur): Gaat 18+ ook weer trainen en wanneer?

De aankondiging van het kabinet dat 18+ ook weer mag trainen is één, maar dan moet het ook in de praktijk nog geregeld worden. vv Beilen en cvv FIT Boys gaan, in goed overleg met Stichting Sportpark Noord-West en de gemeente Midden-Drenthe, vandaag (zaterdag 9 mei) met elkaar in gesprek of en hoe de verenigingen dit gaan organiseren.

Na het weekend dus meer nieuws van het voetbalfront en misschien kunnen ook de senioren voor de zomervakantie nog weer een balletje trappen bij de vereniging. Zou toch mooi zijn….

Update 6 mei: Voetbal komt stap voor stap weer op gang!

Het kabinet heeft vanavond (6 mei, 19:00 uur) op de persconferentie een aantal coronamaatregelen versoepeld. Voor het voetbal betekent dit:

 • Vanaf maandag 11 mei mogen ook degenen die ouder zijn dan 18 jaar georganiseerd buiten sporten mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden (voor jeugd t/m 18 jaar was dit al toegestaan, waarbij kinderen t/m 12 jaar ook zonder 1,5 meter afstand mogen voetballen). Wedstrijden zijn nog niet toegestaan en er mag nog geen gebruik worden gemaakt van de kantine, gezamenlijke kleedkamers en douches. Er zijn geen restricties aan de groepsgrootte zolang men onderling maar 1,5 meter afstand houdt.
 • De verwachting is dat vanaf 1 september ook binnensporten zoals zaalvoetbal weer mogelijk zijn.
 • Officiële sportwedstrijden en competities kunnen vanaf 1 september plaatsvinden zonder publiek, mits het coronavirus onder controle blijft. Dit geldt voor het amateur- én betaald voetbal.
 • Verenigingskantines kunnen naar verwachting open vanaf 1 september.

De komende tijd zal het kabinet details verder uitwerken. De KNVB zal zo snel mogelijk de net aangekondigde maatregelen bestuderen, intern en met NOC*NSF en het ministerie van VWS bespreken en FIT Boys en de voetballers nader informeren. Ook FIT Boys zal samen met vv Beilen, ST Beilen/FIT Boys, Sportpark Noord-West en de gemeente Midden-Drenthe moeten bekijken hoe en wanneer we dit vorm kunnen gaan geven.

(Bericht KNVB: https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/60037/voetbal-komt-stap-voor-stap-weer-op-gang)

Update 5 mei: Morgen mag er weer getraind worden!

In een bijzonder voetbaljaar, midden in de corona-crisis, proberen de sportclubs in Beilen en de rest van Nederland weer op te starten. De overheid heeft vanaf 29 april toestemming gegeven om onder strikte voorwaarden de jeugd tot 12 jaar volledig en de jeugd van 13 tot en met 18 jaar weer beperkt te laten sporten. Cvv FIT Boys en vv Beilen hebben de samenwerking gezocht en samen met de gemeente Midden-Drenthe het overheidsplan verder uitgewerkt aan de hand van de protocol van het NOC*NSF. De gemeente heeft de Gemeentelijke Verordening aangepast en zo kan de jeugd van beide voetbalverenigingen vanaf woensdag 6 mei weer trainen.

Vakbekwame trainers
Voor FIT Boys en alle andere voetbalverenigingen geldt ook dat het seizoen 2019-2020 er op zit. De competities worden niet meer uitgespeeld. De vereniging kan zich volledig gaan richten op het nieuwe seizoen 2020-2021 en zorgen dat er, onder de dan geldende voorwaarden, weer gevoetbald kan worden. Zowel op trainingen als ook in wedstrijden. De Technische Commissie is druk doende om alle jeugdelftallen voor volgend seizoen weer samen te stellen en te zorgen voor vakbekwame trainers en enthousiaste leiders.

Ledenadministratie
De overheid heeft aangegeven dat de trainingen van clubs die vanaf 29 april weer starten openbaar zijn en ook niet leden welkom zijn. Maar dat is bij FIT Boys altijd het geval. Wie een keer een (aantal) proeftraining(en) mee wil draaien kan contact opnemen met de ledenadministrateur (ledenadministratie@fitboys.nl).

De trainingen zijn vanaf woensdag 6 mei elke maandag en woensdag tussen 16:00 en 20:00 uur voor jeugd van 4 tot en met 18 jaar. Informeer bij de ledenadministrateur naar de exacte tijden voor elke leeftijdscategorie. Voor meer informatie kijk op de site: www.fitboys.nl.

Update 29 april: Nog even geduld….

We waren zeer blij met de aankondiging dat we weer voorzichtig konden starten met onze sport. We hebben achter de schermen hard gewerkt om het trainen voor de jeugd weer mogelijk te maken. De protocollen en het plan van aanpak zijn inmiddels gereed. Helaas hebben we nog niet de formele toestemming gekregen om deze week te starten met de trainingen. De start van de trainingen voor zowel de jeugd tot en met 12 jaar en de jeugd tot en met 18 jaar zullen voor Fit Boys op 6 mei en voor vv Beilen op 7 mei starten. We kunnen dan eindelijk weer genieten van onze mooie sport. Nog een weekje geduld, helaas…

Leon Vries en Johan Boer
Voorzitters vv Beilen en cvv FIT Boys

Update 28 april: We mogen weer!

Wekenlang lagen de voetbalvelden er stil bij vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Wekenlang was het niet toegestaan om het sportpark te betreden. Dat is nog steeds zo. Gelukkig is er door het kabinet besloten dat er voorzichtig weer voetbalactiviteiten mogen plaatsvinden. Met de nadruk op voorzichtig want de regels die volgens het RIVM gelden zijn voor een groot deel nog steeds van kracht. De jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar mag gaan trainen. Beheersbaar betekent dat we er voor moeten zorgen dat alles volgens (opnieuw) gestelde regels gaat plaatsvinden. Georganiseerd betekent dat er alleen activiteiten zullen plaatsvinden onder begeleiding. Het sportpark is open voor de trainingen van 16.00 – 20.00 uur. Voorzichtig mogen we dit in samenwerking weer oppakken. Het is aan ons allen dat we dit op een verantwoorde manier gaan aanpakken. Neem de regels in acht, volg aanwijzingen op en wijs de ander ook op z’n verantwoordelijkheid. Samen zijn we hierin één.

Geniet weer van het bewegen en blijf gezond.

Leon Vries en Johan Boer
Voorzitters vv Beilen en cvv FIT Boys

Check hier de regels van de Vereniging Sport en Gemeenten en de NOC*NSF voor Sporters, Ouders, Bestuurders en trainers

Aanvullende regels vanuit de verenigingen
Vanaf woensdag 29 april mogen kinderen en jeugd tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Voor cvv FIT Boys en vv Beilen betekent dit dat we de training voor de groepen die dit betreft weer hervatten. In overleg met de gemeente Midden-Drenthe en in lijn met het protocol dat de NOC*NSF heeft opgesteld, is een plan opgesteld. Dit plan is erop gericht om de trainingen op een verantwoorde manier en binnen de geldende kaders te laten plaatsvinden, zodat de jeugd eindelijk weer lekker kan sporten. De trainingen vinden plaats op veld 4, oud veld 2(veld 8) en op de jeugdvelden langs het fietspad. De overige velden zijn gesloten en mogen niet worden betreden.

De trainingen worden voor alle jeugdteams hervat vanaf woensdag 29 april volgens het bij jullie bekende trainingsschema/rooster.

Hierbij gelden de volgende regels

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • Bij klachten zoals verkoudheid, kortademigheid, hoesten of koorts, blijf thuis! Dit geldt ook als een van de huisgenoten deze klachten heeft.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was thuis je handen met water en zeep voor en na de training.
 • Er is geen kleedgelegenheid op het sportpark
 • Douche thuis en niet op het sportpark. Het gebouw op sportpark Noordwest is gesloten.
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige organisatie.
 • Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen zal de toegang tot het sportpark en daarmee de trainingen worden ontzegd.
 • Bij vragen of onduidelijkheden contact opnemen met de aanwezige organisatie. De organisatie is herkenbaar aan hesjes.

Het sportpark is en blijft gesloten. Dit betekent dus óók geen ouder(s)/verzorger(s) op het sportpark of langs de lijn. Brengen en halen kan tot op de parkeerplaats.

Aanvullende regels en aanwijzingen voor JO-7 tot en met JO-12:

 • Trainingen vinden plaats zoals aangegeven op het schema of in de app. Velden die opengesteld zijn, zijn het kunstgrasveld, oude veld 2 en de jeugdveldjes.
 • Kom niet eerder dan nodig en vertrek direct na de training. Richtlijn is maximaal 10 minuten voor aanvang van de training.
 • Voor ouders/verzorgers geldt bij brengen/halen van uw kind, de 1,5 meter-afstandsregel.
 • Wie wil komen trainen dient zich voor een training aan te melden via de app.

Aanvullende regels en aanwijzingen voor JO-13 tot en met JO-19:

 • Trainingen vinden plaats zoals aangegeven op het schema of in de app. Velden die opengesteld zijn, zijn het kunstgrasveld, oude veld 2 en de jeugdveldjes.
 • Kom niet eerder dan nodig en vertrek direct na de training. Richtlijn is maximaal 10 minuten voor aanvang van de training.
 • Parkeer de fiets in de fietsenstalling.
 • Volg de aangegeven looproute naar en terug van het trainingsveld.
 • Er zijn beperkte trainingsvormen: geen duel/partijvormen. De nadruk ligt op techniek, conditie, pass- en trap-oefeningen.
 • Wie wil komen trainen dient zich voor een training aan te melden via de app.
 • Voor ouders/verzorgers geldt bij brengen/halen van uw kind, de 1,5 meter-afstandsregel. En de overige regels van de RIVM.

Om te voorkomen dat groepen spelers voor en na de training elkaar kruisen is uitgaande van de trainingstijden en de verwachte aankomst- en vertrektijd van de teams, een route bepaald. De afgesproken maatregelen en de plattegrond komen ook bij de ingang van het sportpark te hangen zodat dit voor iedereen duidelijk is. De trainers zijn geïnstrueerd over deze maatregelen en veilige vormen van trainen. De komende weken zal er tijdens de trainingen toezicht worden gehouden door een verantwoordelijke vanuit het bestuur/jeugdcommissie.

Natuurlijk staat het iedereen vrij om te bepalen of je deel gaat nemen aan deze trainingen. De vereniging respecteert ieders besluit. Gezondheid en veiligheid zijn en blijven altijd het belangrijkste uitgangspunt.

Trainen/materiaaluitgave

 • De trainer per team haalt de materialen op bij het ballenhok, 1 trainer tegelijk in ballenhok (wees op tijd!). De genoemde materialen worden aan het eind van de training afgegeven door de trainer en opgeruimd in het ballenhok.
 • De start- en eindtijden van de trainingen worden strikt gehanteerd.
 • Er wordt per team uitsluitend met de vaste trainers getraind.
 • Jeugd tot en met 12 jaar traint ‘als vanouds’. De jeugd van 13 tot en met 18 jaar doet een ‘anderhalvemeterafstandstraining’ (zonder duels en partijvormen), waarbij alle richtlijnen van het RIVM moeten worden gevolgd.
 • Vermenging van de verschillende leeftijdsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen.
 • Leden worden verzocht om na afloop van de training direct het veld te verlaten, hierbij de 1,5 meter afstand in acht te nemen, en direct naar huis te gaan

De besturen van Beilen en Fit Boys zijn van mening dat met het hanteren van de bovenstaande maatregelen én het gebruik van gezond verstand de trainingen op een goede manier hervat kunnen worden.

Update 27 april: Hoe kunnen kinderen vanaf woensdag weer voetballen?

Vanaf 29 april is het voor jeugd voorzichtig weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten. Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de jeugd, is afhankelijk van de betreffende gemeente en de club.

Kinderen t/m 12 jaar mogen van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

RIVM bepaalt leeftijdscategorieën
De categorie t/m 12 jaar is vastgesteld door het RIVM en valt in het voetbal grotendeels samen met t/m O13. Kinderen die normaal meespelen bij O13 maar net 13 jaar zijn geworden mogen helaas niet meedoen met deze categorie vanwege de leeftijdsgrenzen van het RIVM. Zij kunnen wel meedoen met de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar (O14–O19).

Ditzelfde geldt ook voor spelers die uitkomen in O19 en net 19 jaar oud zijn geworden. Zij kunnen alleen de thuistrainingen volgen. We snappen dat dit vervelend is omdat de teams dan niet compleet zijn, maar we moeten ons houden aan de leeftijdsgrenzen die het RIVM heeft vastgesteld. Dispensatiespelers moeten zich dus ook aan deze leeftijdsgrenzen houden.

Kantines en kleedkamers dicht
In deze fase gaat het om voetbalactiviteiten voor de jeugd zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar. Daarbij blijven kantines en kleedkamers voorlopig nog dicht en zijn ouders niet toegestaan op de accommodatie.

NOC*NSF heeft EEN PROTOCOL voor alle sportverenigingen opgesteld waarin praktische regels staan om veilig en verantwoord georganiseerd te kunnen sporten in de genoemde leeftijdscategorieën. Het is opgesteld door deskundigen en bevat de algemene aspecten voor op en om het veld, om de kans op besmetting met het coronavirus minimaal te houden.

Update 25 april: Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

Het NOC*NSF heeft een protocol opgesteld voor sportende kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar. KLIK HIER voor het sportprotocol.

Het protocol is in drie aandachtsgebieden verdeeld:

 • Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
 • Voor gemeenten
 • Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

Aan de hand van dit protocol zullen vv Beilen, ST Beilen/FIT Boys en cvv FIT Boys samen met Stichting Sportpark Noord-West en de gemeente Midden-Drenthe de trainingsmogelijkheden voor de doelgroep bepalen en faciliteren.

Bericht 24 april:
Afgelopen dinsdag 21 april is bekend gemaakt dat de jeugd t/m 12 jaar de trainingen mag hervatten en de jeugd vanaf 13 tot en met 18 jaar ook, maar dan in aangepaste vorm (1,5 meter regel). De versoepeling zal ingaan op 28 april a.s. Stichting Sportpark Noord West, vv Beilen, ST Beilen/FIT Boys en cvv FIT Boys zijn hier blij mee.

Op dit moment kunnen we nog niet precies zeggen hoe dit kan worden vormgegeven. Er geldt een gemeentelijke noodverordening die samenkomsten met meer dan 2 personen verbiedt. Die moet eerst worden ingetrokken. Er is overleg met de gemeente Midden-Drenthe. Om dit te borgen wordt op regionaal gebied in de Veiligheids Regio Drenthe een nieuwe noodverordening opgesteld en landelijk is de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een protocol aan het uitwerken.

Na vaststelling zal deze noodverordening gelden (waarin de drie personenregel van kracht blijft) voor alle Drentse gemeenten en als kader dienen voor wat wel en niet is toegestaan per 28 april 2020. De verwachting is dat deze begin volgende week zal worden vastgesteld.

Er wordt door de overheid in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF, de diverse sportbonden en andere sportorganisaties volop gewerkt aan de samenstelling van een protocol waar de gemeente samen met de sportaanbieders vanaf 28 april 2020 gebruik van kunnen maken. Verwachting is dat dit protocol vrijdag 24 april beschikbaar is. LEES HIER meer over de VSG en het sporten vanaf 28 april.

In de tussentijd werken wij op basis van de informatie die we nu hebben verder aan duidelijke richtlijnen, waaronder de afspraak dat er vanaf volgende week kan worden getraind.

We begrijpen dat iedereen er naar verlangd weer op het veld te kunnen voetballen en we werken er hard aan om dit te kunnen realiseren waarbij ieders veiligheid en gezondheid voorop staat.

Laat dus vooral duidelijk zijn dat het sportpark niet weer helemaal open is. Het sportpark is buiten de trainingsuren gesloten. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als op dit moment.

ST Sportpark Noord-West, vv Beilen, ST Beilen/FIT Boys en cvv FIT Boys.