Update Jeugdbestuur

26 februari 2024
de Webmaster

November vorig jaar is het nieuwe jeugdbestuur tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd en hebben de leden het mandaat gegeven aan dit nieuwe jeugdbestuur om het jeugdvoetbal van FIT Boys tegen het licht te houden en te beginnen aan een nieuw Jeugdvoetbal Beleidsplan met de focus op voetballen. Dit jeugdbestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Robbert Dijkema
  • Rense Oving
  • Bert-Jan Sijbom
  • Marten Oldersma
  • Emiel Oosting
  • Erik Bos
  • Mark Seubring

Het nieuwe Jeugdbestuur is druk bezig geweest met het leggen van de fundamenten voor ons aanstaande Jeugdvoetbal Beleidsplan. We hebben een uitgebreide externe analyse voltooid, inclusief vruchtbare gesprekken met andere voetbalverenigingen en een diepgaande evaluatie van de KNVB-gegevens om te bepalen welke elementen ons beleid moet omvatten. Centraal in onze inspanningen staat de focus op voetbal en de effectieve uitvoering van ons beleid. Met name dit laatste is wel naar voren gekomen uit de diverse gesprekken die we hebben gevoerd. Hoe voorkomen we dat beleid slechts een boekwerk blijft boven in de kast?! Met deze reden hebben we specifieke toolingsmogelijkheden verkend om de implementatie, uitvoering en handhaving te ondersteunen. Over welke keuzes we hierin gaan maken en wat dit zal gaan betekenen later meer.

Daarnaast hebben we geïdentificeerd dat het meisjesvoetbal binnen ons jeugdbestuur ondervertegenwoordigd was en hebben actie ondernomen door een enthousiast nieuw lid aan ons team toe te voegen om ons te versterken in dit essentiële gebied. Marianne Brockhus-Verwaijen is dit nieuwe lid en voetbalt als sinds de jeugd bij FIT Boys. Zij kan met haar voetbalervaring een optimale bijdrage leveren.

Met de externe analyse achter de rug, bevinden we ons nu in de fase van interne analyse, waarbij we brainstormsessies houden met verschillende belanghebbenden binnen de club. Dit met als doel om zoveel mogelijk informatie te halen. Hoe zijn we nu georganiseerd? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Welke behoeftes leven er en wat moeten we zeker niet vergeten mee te nemen?

De eerste sessie met de technische commissie was een succes en heeft veel waardevolle input opgeleverd. We kijken uit naar de aanstaande brainstormsessies en willen deze gelegenheid aangrijpen om Fit Boys te informeren over de verschillende sessies die zullen plaatsvinden:

Technische commissiedinsdag 6 februari 2024 van 20:00 tot 21:00
Jeugdtrainers/-Leiders 1edonderdag 29 februari 2024 van 20:00 tot 21:00
Jeugdtrainers/-Leiders 2edinsdag 5 maart 2024 van 20:00 tot 21:00
Scheidsrechters donderdag 14 maart 2024 van 20:00 tot 21:00
Open brainstormavond * donderdag 21 maart 2024 van 20:00 tot 21:00
* voor alle overige geïnteresseerden

Valt u binnen één van bovenstaande groepen noteer dan de datum in uw agenda en geef u op via jeugdbestuur@fitboys.nl. De sessies worden, afhankelijk van aantal aanmeldingen, gehouden in de bestuurskamer of de voetbalkantine. Naast bovenstaande sessies zullen ook de doelgroepen spelers en ouders nog actief worden benaderd middels een vragenlijst. Maar naast de vragenlijst zijn ook deze doelgroepen van harte welkom op de open brainstormavond donderdag 21 maart.

Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit proces tot nu toe en in de toekomst. Blijf betrokken en geïnformeerd, want uw inbreng is cruciaal voor het succes van ons jeugdvoetbal!

Namens het jeugdbestuur, Robbert Dijkema.