Update onderzoek Fusieonderzoekscommissie

24 juni 2022
de Webmaster

De fusieonderzoekscommissie heeft zijn werk afgerond. De besturen van CVV Fit Boys en VV Beilen hebben een toelichting gekregen op het eindrapport van de fusieonderzoekscommissie. Alle lof voor de tijd die de fusieonderzoekscommissie in de opdracht heeft gestoken en het opgeleverde rapport. Het rapport is in een gezamenlijke bestuursvergadering besproken en de beide besturen zien voldoende aanknopingspunten voor een vervolg. Kortom, beide besturen zijn positief over vervolgstappen op het onderzoek. De komende tijd zal worden gebruikt om de voorbereidingen te treffen om de resultaten en de adviezen uit het onderzoek aan de leden te presenteren. Een aantal vragen naar aanleiding van het rapport moeten nog worden uitgezocht. Deze presentaties zullen daarom na de vakantie, naar verwachting in oktober, worden ingepland. Daarna is het aan de leden. Na deze presentaties zullen er dan ook ledenvergaderingen worden gehouden waarin een besluit moet worden genomen of de stap wordt gemaakt naar een fusiebegeleidingscommissie. Een belangrijk besluit! We hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn bij de bijeenkomsten. We houden jullie op de hoogte van de planning van deze bijeenkomsten.

Alvast fijne zomervakantie gewenst!

Besturen CVV Fit Boys en VV Beilen