Van de Voorzitter

23 oktober 2017
de Webmaster

Bij uitzonder publiceren we hier het stuk dat voorin het clubblad verschijnt. Nieuwe FIT Boys-voorzitter Johan Boer sprak deze woorden na zijn benoeming als voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering. Voor wie er niet bij was, hier zijn woorden:

Zo sta je in eens heel anders op het Fit Boys-schip. Mag ik onze club zo noemen.
Een club die op koers wil blijven.
Via bestuurslid Activiteiten en daarna Algemene Zaken en Wedstrijdzaken nu deze functie.
Ik vaar dus al een tijdje mee op het schip. In die tijd al veel mooie en goede momenten meegemaakt.
We zaten vaak in een rustig vaarwater maar er waren ook wel eens woelige baren.
We zullen met z’n allen – niet alleen het bestuur- het schip varende houden. Dat is ons jaren lang gelukt en zal ook de komende jaren ongetwijfeld lukken.
Er zal veel op ons afkomen; op bakboord hebben we contacten met gemeente, welzijnswerk en andere instanties. Veel overleg om op dit vlak alles in orde te houden. Op stuurboord de contacten met de KNVB, andere sportverenigingen en o.a. zelf beherende organisaties in onze gemeente. Ook de relatie met het onderwijs is op dit moment goed te noemen.
Al varende zullen we ook over de reling gaan kijken.
Hoe gaan we mee in de nieuwe ontwikkelingen binnen het voetbal. Dit jaar de nieuwe spelvormen voor de jeugd. Hoe gaan we om met het succesverhaal van het 7×7 voetbal. Gaan we een stap verder met Walking footbal?
Hoe behouden we onze vrijwilligers. Maken we een beleidsplan voor vrijwilligers? En wat komt daar in?
Hoe behouden/krijgen we jeugdleden. Er is steeds meer concurrentie van andere sporten. Moeten we meer de krachten gaan bundelen?
Hoe gaan we verder met het vrouwenvoetbal? De ontwikkelingen staan niet stil. De gebundelde krachten laten mooie ontwikkelingen en resultaten zien.
Hoe gaan we om met onze scheidsrechters. Elke week ervaren we het nijpende tekort bij de wedstrijden. Hier zijn we al de krachten aan het bundelen. Wellicht met een mooi resultaat.
Hoe gaan we om met normen en waarden? Niet alleen tijdens wedstrijden maar ook in de kleedkamer, in de kantine, tijdens trainingen. We zijn en blijven een CVV.
Consolideren wordt een sleutelwoord de komende periode. Veel van wat ik net opsomde doen we namelijk al op een duidelijke en krachtige manier. Het zijn de details die het genot van alle leden kunnen vergroten.

Kortom : Volle kracht vooruit. Samen zijn we Fit Boys.

Johan Boer.