Van het scheidsrechtersfront (197)

13 februari 2017
de Webmaster

(Door: Albert Gerding)

Wellicht al gelezen op de sociale media van een van de beide verenigingen, maar voor diegenen die het nog niet gelezen hebben: de inleiding van een gedetailleerder stuk aangaande de toekomst van de arbitrage bij de beide Beiler verengingen. Voor de uitgebreide verzie verwijs ik graag naar de Fit Boys s of Beilen site!

Meer samenwerking loont!!!
In de afgelopen periode heeft een werkcommissie, gevormd uit vertegenwoordigers van vv Beilen en cvv Fit Boys, zich bezig gehouden met de vraag: hoe kunnen we als beide verenigingen meer gaan samenwerken op het gebied van arbitrage. Voor de spelers en speelsters is het zo normaal, dat iedere wedstrijd weer wordt geleid door een scheidsrech(s)ter. En dat geldt in wezen voor iedereen die bij een wedstrijd is betrokken, zoals bestuurders, coaches, leiders en de mensen aan de zijlijn o.a. de ouders. De voetbalverenigingen vv Beilen en cvv Fit Boys beslaan gezamenlijk ruim zestig teams die ieder weekend weer de wei in moeten. Dit zijn zo’n 55 veldteams en daarnaast nog 7 zaalteams. Zo’n 90% van deze teams spelen hun wedstrijden op de zaterdag. Beide verenigingen hebben op papier voldoende scheidsrechters om de wedstrijden te kunnen leiden. Echter door allerlei oorzaken is het voor de coördinatoren die de scheidsrechters aanstellen steeds weer een grote klus om de wedstrijden van een gekwalificeerde scheidsrechter te kunnen voorzien. Gezamenlijk optrekken biedt in de ogen van de werkcommissie meer mogelijkheden en veel voordelen. Hierbij valt te denken aan het werven van scheidsrechters door gezamenlijk cursussen te organiseren, het behoud en verdere opleiding en begeleiding van scheidsrechters door het organiseren van thema-avonden en kennisdeling. Maar ook bijeenkomsten te organiseren voor leiders en coaches om b.v. spelregelwijzigingen toe te lichten en te praten over normen en waarden die gelden binnen de verenigingen. Arbitrage betekent niet het alleen beschikbaar stellen van kleding, maar moet nog beter uitgedragen en gedragen worden binnen de verenigingen. Immers geen scheidsrechter geen voetbal!!. Het maakt daadwerkelijk onderdeel uit van voetbal!! Daarnaast kan het bijdragen aan het verstevigen van de interne verhoudingen tussen beide verenigingen en haar leden. Het voorstel is de afgelopen week in beide besturen behandeld en goedgekeurd. Dit voorjaar zal er nog worden gewerkt aan een activiteitenplan. Activiteiten die voor aanvang of tijdens het seizoen 2017/’18 zullen worden opgepakt.

Opvallend voorval dit weekend in Engeland, daar werd door een speler van Arsenal gescoord, das op zich niet zo bijzonder maar wel dat het gebeurde met de arm…….In een ouderwetse scrimmage binnen het 5 meter gebied verdween de bal via een arm van een aanvaller in het doel. Nu is mij niet helemaal duidelijk of de arbitrage van dienst het ook had waargenomen maar in de herhaling was het duidelijk te zien. Er was mijns inziens sprake van bal naar hand (arm) en niet andersom…geldig doelpunt dus. Vanzelfsprekend felle protesten van de tegenstander. Buitenspel blijft ook, zeker zonder technische hulpmiddelen, moeilijk te beoordelen. Zo werd FC Utrecht een geldig doelpunt door de neus geboord…een knipper met de ogen op een verkeerd moment en je loopt als assistent achter de feiten aan gezien de snelheid van het spel. Tja het blijft (nog) mensenwerk. Neemt niet weg dat ik m’n petje afneem voor de assistenten op welk niveau dan ook, commentaar komt meestal van mensen die nog nooit een vlag van dichtbij hebben gezien!

Albert Gerding
06-41104773