Van het scheidsrechtersfront (200)

14 maart 2017
de Webmaster

Allereerst de scheidsen voor zaterdag 18 maart:
ST VR1: André van Dijken
FB 4e: Johan Schutten
JO19-2: Jan Eising
JO15-1: Joost van het Reve
JO13-1: Micha van den Dobbelsteen
JO11-1: Niels Janssens
JO11-4: leider

Van het scheidsrechters front 200
Hierbij de 200ste bijdrage voor Groen/Geel over het wel en wee van scheidsrechters. Jan van Driel, bij de meesten wel bekend van zijn KNVB werkzaamheden, was zo vriendelijk de 200ste voor zijn rekening te nemen, waarvoor dank!

De onmisbare rol van de scheidsrechter in het voetbal
Ieder seizoen worden op de amateurvelden in Nederland zo’n 750.000 wedstrijden gespeeld en om dit allemaal in goede banen te leiden, zijn scheidsrechters nodig. En al deze scheidsrechters zijn liefhebbers van het spelletje maar bovendien ook vrijwilligers. Voetballiefhebbers van jong tot oud die het leuk vinden om wedstrijden goed te laten verlopen. Hun uitgangspunt is, dat het plezier in het voetbal voorop blijft staan!! Dat geldt ook voor de wedstrijden, die op het sportpark Noord-West worden verspeeld. Een kleine rekensom leert, dat jaarlijks op het sportpark Noord-West zo’n 600 competitie- en bekerwedstrijd worden verspeeld. En het komt zelfs voor dat in één weekend meer dan 30 wedstrijden van een scheidsrechter moeten worden voorzien. En dan spreek ik hier alleen over het veldvoetbal. Van deze wedstrijden wordt een relatief klein gedeelte aangesteld door de KNVB, maar verreweg het grootste deel, ik schat zo’n 90 %, wordt aangesteld door de coördinatoren van de beide clubs. Beide verenigingen hebben op papier voldoende scheidsrechters. Echter door allerlei oorzaken is het voor de coördinatoren die de scheidsrechters aanstellen wekelijks weer een flinke klus om de wedstrijden van een gekwalificeerde scheidsrechter te voorzien.
Ik spreek hier bewust over beide clubs, vv Beilen en cvv Fit Boys, omdat het zeker aan te bevelen is dat er op het scheidsrechtergebied meer wordt samengewerkt. Een werkcommissie gevormd uit leden van beide verenigingen heeft zich daar de afgelopen tijd mee bezig gehouden. Waarbij het de bedoeling is, dat bij aanvang van het seizoen 2017/’18 de samenwerking formeel van kracht zal zijn. Wat kan er zo al samen worden gedaan: o.a. het werven van scheidsrechters door gezamenlijk cursussen te organiseren, het behoud en verdere opleiding en begeleiding van scheidsrechters door het organiseren van thema-avonden en kennisdeling. Bijeenkomsten te organiseren voor leiders en coaches om b.v. spelregelwijzigingen toe te lichten en te praten over normen en waarden. Maar ook (indien) nodig scheidsrechters onderling uit te wisselen. Arbitrage betekent niet enkel beschikbaar stellen van kleding, maar moet nog beter uitgedragen en gedragen worden binnen de verenigingen. Immers geen scheidsrechter geen voetbal!!. Het maakt daadwerkelijk onderdeel uit van voetbal!!!

Met ingang van het seizoen 2017/’18 zullen de nieuwe wedstrijdvormen voor de jeugd worden ingevoerd. Dit heeft ook consequenties voor de arbitrage. Bij de 6 tegen 6 wedstrijdvorm voor pupillen onder 8 en onder 9 wordt de voortgang van het spel bewaakt door een spelbegeleider.

De basispositie van de spelbegeleider is langs het veld en beweegt mee met het spel. Wanneer het spel het nodig maakt kan de spelbegeleider het veld in bewegen. De spelbegeleider bewaakt de spelregels, legt de spelregels uit en zal alleen bij onduidelijkheid corrigeren en een beslissing nemen door middel van een fluitsignaal. De KNVB Academie zorgt – in nauwe samenwerking met de afdeling arbitrage – dat de opleiding aan het einde van het seizoen gereed is voor verenigingen. Ook wordt gekeken naar de verbinding met de opleiding tot pupillenscheidsrechter. Een aantal verenigingen zal in dit proces betrokken worden, zodat de opleiding zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de verenigingen.

Jan van Driel

Albert Gerding
06-41104773