Voortgang renovatie Sportpark Noord-West

13 augustus 2018
de Webmaster

Hallo allen,

Nadat we jullie de afgelopen weken door middel van een aantal foto’s jullie op de websites op de hoogte heb gehouden van de voorgang van de renovatie van het Sportpark Noord West nu even een schriftelijke up-date van de huidige stand van zaken en de planning voor de komende weken.

Parkeerplaats
Nadat de fa. Hulzebosch het cunet heeft ontgraven en het benodigde zand heeft aangebracht is de fa. Fuhler vorige week gestart met het aanbrengen van de verhardingen. De stratenmakers zullen de Bouwvakvakantievakantie doorwerken zodat de uitbreiding van de parkeerplaats met 56 parkeervakken 24 augustus gereed zal zijn. Bovendien zal er nog een afrastering tussen de parkeerplaats en de jeugdvelden aangebracht worden.

Werkzaamheden door de verenigingen te verrichten:
– Nadat de parkeerplaats is uitgebreid zullen de plantvakken nog afgewerkt moeten worden en van beplanting moeten worden voorzien.

Veld 1
Dit veld is ingezaaid en het wachten is nu op het groeien van het gras. Gelukkig wordt er de komende tijd wat groeizamer weer verwacht dan de afgelopen tijd. De verwachting is echter dat het veld niet voor December in gebruik kan worden genomen. Aan de noordzijde (Scorebord) zijn in het kolken in het voetpad aangebracht voor de waterafvoer. Bovendien zullen er door de fa. Bouma opsluitbanden worden aangebracht voor de opsluiting van de tegels. De zandbaan is gereed.(Pad wordt verbreed naar 1,80 m.) Aan de westzijde zal het voetpad verbreed worden naar 1,80 m. De fa. Bouma doet het grondwerk en brengt het benodigde zand aan. Ook hier zijn kolken voor de waterafvoer aangebracht. Aan de zuidzijde (Tribune) zal het voetpad tot de tribune ook verbreed worden tot 1,80 m. Het grondwerk is deels gebeurd. Door de fa. Bouma zal het cunet verder gereed worden gemaakt. Voor de waterafvoer zullen er ook hier nog kolken worden aangebracht. Voor de tribune zal het geheel tot de dug-outs worden verhard.

De planning is, dat zodra de grasmat bespeelbaar is, de doelen ed. worden aangebracht. De planning voor het gereed maken van het cunet plus zandbaan voor de aanpassingen van de voetpaden is om dit begin september gereed te hebben.

Werkzaamheden door de verenigingen te verrichten:
– Indien noodzakelijk het veld beregenen.
– Het aanbrengen van de tegelverhardingen rondom veld 1, en het aanpassen van de omheining achter de duc-outs. {Planning in de loop van september.)

Veld 3
Ook hier geldt hetzelfde dan voor veld 1. Dit veld is ingezaaid en het wachten is op het groeien van het gras. Ook hier is de verwachting dat dit veld niet voor December bespeelbaar is.

Werkzaamheden door de verenigingen te verrichten:
– Indien noodzakelijk het veld beregenen.

Veld 4 (Kunstgras)
De fundering is aangebracht en onder profiel afgewerkt. Deze mag hoe dan ook niet worden betreden om extra kosten voor herstel te voorkomen! De verhardingen rondom het veld zijn deels gereed. De waterafvoeren plus de resterende verhardingen worden na de bouwvak aangebracht. Maandag 13 augustus wordt begonnen met het plaatsen van de masten voor de veldverlichting. Door leveringsproblemen bij Philips zullen de armaturen in week 40 worden aangebracht. Maandag 27 augustus wordt begonnen met het aanbrengen van de dempingslaag onder de kunstgrasmat, waarna aansluitend de kunstgrasmat wordt aangebracht. Maandag 27 wordt gestart met het aanbrengen van de afrasteringen ed.

De afspraak is dat het kunstgrasveld vrijdag 7 september speelklaar wordt opgeleverd. Na de opening kan dit veld voorlopig door de jongste jeugd worden gebruikt voor training en kunnen in het weekend hier weer wedstrijden op worden ingepland. Na 1 oktober wanneer de verlichting gereed is kan het veld volledig worden ingezet voor competitie wedstrijden en training voor oudere jeugd en senioren.

Veld 5
Vanaf 1 september kunnen hier weer beker en competitiewedstrijden worden afgewerkt

Werkzaamheden door de verenigingen te verrichten:
– Op dit veld zullen de vaste doelen van veld 1 geplaatst worden inclusief de netten.

Veld 6 (Trainingsveld)
Veld 6 wordt als reserve veld voor de competitie ingedeeld en is vanaf 27 augustus beschikbaar als trainingsveld. Tot 27 augustus is dit veld gesloten.

Werkzaamheden door de verenigingen te verrichten:
– Op dit veld zullen vaste doelen vanaf veld 5 geplaatst worden om tijdelijk als wedstrijdveld dienst te kunnen doen.
– Monteren van doelnetten en uitzetten van het veld.

Veld 7 (Trainingsveld)
Veld 7 zal komende najaar competitie als wedstrijd veld gebruikt worden, dit betekend dat het veld niet voor training gebruikt mag worden, en als uitvalsbasis voor wedstrijden onder licht fungeert. Vanaf 1 september kunnen hier beker en competitiewedstrijden worden afgewerkt tot deze datum is het veld gesloten. Op veld 7 zal ook de 7 tegen 7 najaar competitie worden afgewerkt.

Overhoek
De overhoek is vanaf 11 augustus geopend voor de trainingen, dit is tot 25 augustus de enigste locatie waar er getraind kan worden.

Veld 2
Veld 2 zal komend halfjaar als hoofdveld fungeren wanneer de 1e elftallen voor gras kiezen. Na 7 september is veld 4 hiervoor ook beschikbaar maar de keuze hiervoor zal bij de selecties en trainingsstaf liggen. Veld 2 is tot 1 september gesloten, daarna geopend voor beker en competitie wedstrijden.

Werkzaamheden door de verenigingen te verrichten:
– Controle van de doelen, en een nieuwe ketting plaatsen bij de toegang.

Algemeen
Sportpark Noordwest is tot de oplevering van veld 4 een bouwterrein, wees voorzichtig op de fiets over de stalen rijplaten. Iedereen dient er rekening mee te houden dat het een bouwterrein is, voorzichtigheid is geboden. Het betreden van het terrein is volledig op eigen risico de aannemer en de stichting zullen het terrein zoveel mogelijk laten afzetten wanneer dit noodzakelijk is. Tijdens de training kan er overlast zijn doordat er nog diverse graafwerkzaamheden moeten gebeuren rondom het gebouw en de fietsenstalling dit kan voor enige hinder en overlast zorgen. Het parkeren van de auto dient weer te gebeuren op de parkeerplaats en niet rondom het hoofdgebouw. Het parkeren van de fietsen dient te gebeuren langs de toegangsweg tussen de beide doorgangen naar de overhoek.

Werkzaamheden door de verenigingen te verrichten:
– Het plaatsen van de fietsenstalling die nu nog op veld 2 staan tussen beide openingen naar de overhoek.

Renovatiecommissie/stichting