Voortgang Renovatie Sportpark Noord-West

22 december 2017
de Webmaster

Na de vergadering van de Commissie Zorg en Welzijn van 28 november, stond op 11 december de Raadsvergadering op de planning met onze renovatie op de agenda. De volledige vergadering is te zien op de website van de gemeente.

De belangrijkste uitkomst hiervan is dat de mogelijkheid van een juiste korrel voor het kunstgras nu wel wordt geboden door de gemeente. Dus geen rubber, maar kunststof. Daarnaast is naast de locatie van het kunstgras op veld 4 ons de mogelijkheid geboden van het kunstgrasveld op de trainingslocatie. Hier zijn overigens wel extra financiƫle voorwaarden aan verbonden.

Aangezien de uitgangspunten na de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van begin 2017 aanzienlijk zijn gewijzigd, zal in januari een volgende Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven waarin wederom gestemd kan worden. Hierover volgt later nader bericht. De grootste wijzigingen zijn dat de huren inmiddels aanzienlijk zijn verhoogd en dat het groot onderhoud ook in een zelfbeheersituatie door de gemeente zal worden uitgevoerd.

Voor de volledigheid DE LINK naar het verslag van betreffende Raadsvergadering.

Groeten, de Renovatiecommissie.