Voetbalclubs op één lijn over zelfbeheer sportpark

17 januari 2018
de Webmaster

Dinsdagavond kwamen de leden van vv Beilen en cvv FIT Boys samen in de Beilen-kantine voor een plenaire bijeenkomst om zo van gelijke informatie te worden voorzien. Keuze die voorlag voor de leden van cvv FIT Boys en vv Beilen was het huren of in zelfbeheer nemen van Sportpark Noord-West. Allereerst werd van het moment gebruik gemaakt om de leden van de Renovatie-werkgroep te bedanken. Deze vrijwilligers hebben er al heel wat uren ingestopt om op dit punt aan te belanden.

Na de opening door vv Beilen-voorzitter Erjen Derks en cvv FIT Boys-voorzitter Johan Boer, nam Siebrand Dijk namens de Renovatie-werkgroep het woord. Hij nam de toehoorders mee langs de diverse onderwerpen. De aanleiding van deze bijeenkomst, de voordelen van zelfbeheer ten opzichte van huur, de voordelen van huur ten opzichte van zelfbeheer en het kostenplaatje. Er kwamen goede vragen vanuit de zaal waardoor er duidelijkheid werd geschept over de ontstane situatie en de keuze die voorlag. Ook was er een doorkijkje naar een duurzaam sportpark en wat de gemeente hier in kan en moet betekenen.

Uiteindelijk wilden de leden wel enkele garanties van de gemeente, mochten zij kiezen voor zelfbeheer. Dit ging dan met name op het contract met Alescon, de BTW verrekening en het gevaar van Engerlingen in het voetbalgras. De gemeente heeft al toegezegd garant te staat voor deze risico, maar deze garanties zullen dan in de overeenkomst zwart op wit moeten komen volgens de leden. Ook de termijn van zelfbeheer kwam ter sprake en of dit 10, 15 of langer moest zijn. Waarbij de voorkeur leek te liggen bij een termijn van tien jaar, in verband met niet te voorziene risico’s op het gebied van ledenaantallen. En niet onbelangrijk, zowel bij huur als ook bij zelfbeheer, de leden van beide verenigingen moeten de handen uit de mouwen (blijven) steken. Zowel bij de renovatie als ook bij het onderhoud en beheer van het sportpark. De leden zijn dus geen consumenten, maar ook echt leden die de vereniging en de daarbij horende klussen samen dragen.

Na het plenaire deel, gingen beide verenigingen uiteen voor het stemmen voor huur of voor zelfbeheer. Bij FIT Boys werden er nog kort enkele vragen gesteld en toen begon de stemronde. Met een duidelijke meerderheid kozen de leden voor zelfbeheer, met bovenstaande garanties. Zowel bij vv Beilen als cvv FIT Boys. Wederom, net zoals bij de stemronde op 7 maart 2017, volledig (overeen)stemming bij de leden van beide verenigingen. Samen gaan de vv Beilen- en cvv FIT Boys-leden van de renovatie-werkgroep nu in gesprek met de gemeente. Wordt vervolgd dus, met als uiteindelijke uitkomst de schop in de grond medio april 2018.