“WAT kan jij voor de vereniging doen?”

27 oktober 2016
de Webmaster

Donderdagavond vond de Algemene Ledenvergadering van de cvv FIT Boys uit Beilen plaats. Naast de vaste agendapunten, moesten er ook nog enkele bestuurlijke wisselingen aan de Ledenvergadering worden voorgelegd. Zo nam Martin Willekes als secretaris afscheid en het stokje zal worden opgenomen door Hiske Anja Molema. Martin heel erg bedankt en Hiske Anja welkom en heel veel succes. Daarnaast nam Jeugdvoorzitter Annemieke Westra afscheid en die functie zal worden overgenomen door Marcel van der West. Annemieke heel erg bedankt en Marcel ook jij heel veel succes. Ook Stichting Noord-West secretaris Albert Oosting nam afscheid en voor deze vacature zoekt FIT Boys nog invulling. Albert, heel erg bedankt voor jouw inbreng en kennis in de Stichting namens FIT Boys.

Toen de financiële boekhouding ook besproken was en Kascommissielid Martin Datema ook namens lid Ria de Vries de vergadering decharge vroeg te verlenen aan het bestuur voor de financiële boekhouding, en dit kreeg, konden er nog enkele belangrijke onderwerpen worden besproken.

Sportpark Noord-West
Stichtingsbestuurslid Berjon Groenink nam de leden mee in de afgelopen maanden van overleg met de gemeente en de diverse onderzoeksrapporten. Wat al snel duidelijk werd, en wat lid Johan Koster goed onder woorden bracht, is dat de keuze van de verenigingen voor een oplossingsrichting samenhangt met de financiële situatie van de Stichting. Welk financieel risico nemen de leden namens de vereniging bij het maken van een keuze voor een bepaalde oplossingsrichting? De Stichting zal, als er een acceptabel voorstel ligt tussen Stichting en Gemeente, het Bestuur van FIT Boys vragen een Bijzondere ledenvergadering te beleggen waarin dit voorstel, de financiële situatie van de stichting en de (financiële) consequenties van de keuze voor dit voorstel duidelijk zullen worden gemaakt. En vervolgens zal het Bestuur de leden vragen een keuze te maken c.q. met een keuze in te stemmen.

WAT kan jij voor de vereniging doen?
Het is enkele jaren geleden al eens aan bod gekomen tijdens een ledenvergadering: Ben je klant of lid van FIT Boys? Het bestuur vindt dat je lid bent en de leden samen de vereniging zijn. De vraag die je dan stelt aan een potentiele vrijwilliger is niet “Wil je iets doen voor de vereniging?” maar “WAT kan jij voor de vereniging doen?”. Met het aantrekken van Marijke de Vries als Vrijwilligerscoördinator heeft FIT Boys de 1e stap gezet en zij is samen met Johan Boer naar de cursus “Meer vrijwilligers in korte tijd” geweest. De komende tijd zullen de leden van FIT Boys wel eens kunnen worden geconfronteerd met de vraag “WAT kan jij voor de vereniging doen?” Misschien iets om nu al over na te denken (Wat vind jij leuk om te doen? Wat kan jij goed?), zodat jij een concreet antwoord paraat hebt. In het filmpje onderaan dit bericht een korte uitleg over deze cursus.

Als laatste vroeg voorzitter Ed Sikkema nog aandacht voor het project “Vluchtelingen en sport”. FIT Boys heeft dit project, dat vanuit het NOC NSF wordt geïnitieerd en gesubsidieerd, omarmd en wil vluchtelingen uit Oranje bij FIT Boys laten trainen en/of voetballen. Een goed initiatief.