Zaterdagvoetbal vv Beilen

20 mei 2021
de Webmaster

Er is enige ruis ontstaan over het zaterdagvoetbal van vv Beilen. Op de ALV’s van Fit Boys en vv Beilen zijn hier vragen over gesteld. Bestuursleden van Fit Boys en VV Beilen hebben elkaar inmiddels gesproken. In dit gesprek is vastgesteld dat de communicatie over en weer beter had gekund. We hebben vastgesteld dat dit zonder kwade intenties is gebeurd. We willen elkaar goed informeren. We hebben dan ook afgesproken dat we elkaar nu en in de toekomst zorgvuldig blijven informeren over ontwikkelingen die ons als buren aangaan.

VV Beilen ziet dat het steeds lastiger wordt om een 2e elftal op de zondagmorgen op de been te houden. Om ervoor te zorgen dat er aansluiting blijft naar het 1e elftal, en dat leden die uit de jeugd naar de senioren gaan behouden blijven, zijn gesprekken gevoerd met deze leden of ze op zaterdag willen en kunnen voetballen. Dit onderzoek heeft positief uitgepakt. Er zal worden gestart met een team van vv Beilen op de zaterdag. Een extra team op de zaterdag zal extra organisatie vragen op deze speeldag. In overleg met de stichting en beide verenigingen zal worden gezorgd dat dit op een goede manier wordt geregeld met kleedkamers en velden. Dit is altijd gelukt en zal ook nu in goed overleg met alle betrokkenen lukken. We hopen met dit bericht dat we wat onrust kunnen wegnemen. Mochten er vragen zijn dan zijn we hierop natuurlijk aanspreekbaar.

Beide besturen komen dinsdag 8 juni bij elkaar.

Namens CVV Fit Boys en VV Beilen,

Johan Boer en Leon Vries