Ereleden

FIT Boys is trots op zijn Ereleden, 7 in totaal. Helaas zijn Hendrik Pot, Henk Bontsema en Fokko Polman ons al ontvallen, maar zij leven zeker voort in onze herinneringen. Onderstaand van alle 6 Ereleden een mooi stukje.

Hendrik Pot †
Hendrik Pot is medeoprichter van Fit Boys. Tijdens zijn actieve loopbaan als voetballer speelde de heer Pot bij DOS en dat was nog voor de oorlog. Na de oorlog werd Fit Boys opgericht en dat zou je kunnen zien als de opvolger van DOS. Bij de oprichting van Fit Boys werd Harmans (schoolmeester) voorzitter. Die werd weer opgevolgd door Henk Bontsema en daarna werd Hendrik Pot voorzitter en bleef dit tot 1979, tot het 25 jarig bestaan van de vereniging. Toen nam Jan Koster de voorzittershamer over. Hendrik Pot was ondernemer en handelde in eieren, kippen, kuikens en kippenvoer. Ook deed hij veel kerkenwerk. Naast zijn bestuurlijke kwaliteiten was Hendrik Pot met zijn VW busje de taxi van de vereniging. Hij bracht vele jeugdelftallen naar hun uitwedstrijden en haalde ze later op de dag weer op. Zoon Altjo herinnerd zich dat hij tussen de middag amper de tijd had om te eten, want dan moest hij al weer op pad. Ook inde Hendrik Pot de contributie als hij bij toeval leden tegen het lijf liep. Hendrik Pot had ook zitting in de Technische Commissie samen met Wanders en Kruit. Fokko Polman was toen trainer. De TC hield op zaterdagochtend voor de spelersgroep van het eerste het tactische praatje en ging ’s middags ook mee naar de wedstrijd. In die tijd kwam zoon Altjo ook bij het eerste elftal en de andere zoon speelde in het tweede. In 1958 werd De Venne in gebruik genomen en in de zestiger jaren speelde FIT Boys op het hoogste niveau, de 2e klasse. Hendrik Pot bezocht de uitspelende verenigingen in de hoogste klasse steevast op klompen en praatte gewoon plat Drents in de diverse bestuurskamers. Toen hij afscheid nam als voorzitter in 1979 werd hij door de nieuwe voorzitter Jan Koster benoemd tot Erevoorzitter en Erelid. Hendrik Pot is inmiddels overleden, maar leeft in de herinneringen voort.

Henk Bontsema †
Erelid Henk Bontsema, onder andere oud-voorzitter en algemeen adjunct, is de vereniging in 2007 ontvallen. Henk was vanaf zijn eerste bezoek aan de vereniging zeer betrokken. Eerst als enthousiast toeschouwer, maar al snel werd hij voorzitter. De voorzittershamer droeg hij onder andere van 1958 tot 1963. In de jaren daarna vervulde hij vele functies zoals het vicevoorzitterschap in 2003. In 2003 werd Henk Bontsema geheel terecht benoemd tot erelid. Henk Bontsema heeft ter ere van het 50 jarige bestaan van de vereniging nog zijn verhaal over FIT Boys op papier gezet. Onderstaand een passage uit zijn verhaal:
“Vele jaren heb ik, ook als niet bestuurslid, met plezier deel uitgemaakt van “de Fit Boys-familie”. En ook nu nog, al zijn de successen niet zo groot als in mijn eerste jaren. Toen ik als voorzitter aantrad was in het jongste bestuurslid en nu ben ik de oudste. Het halen van kampioenschappen en het hebben van succes en vooral winnen is mooi want het is uiteindelijk een wedstrijdsport. Maar het belangrijkste is m.i. dat je als voetballer met plezier en als team je hobby beoefent. Plezier in het, mooie, spelletje en willen winnen natuurlijk, dat is het belangrijkste.”

Fokko Polman †
Fokko kwam in 1958 in Beilen wonen. De heren Heling en Timmerman kwamen langs bij de familie Polman thuis om wat klussen te doen en vroegen of hij bij Fit Boys wilde komen voetballen. Fokko werd eerst elftalleider bij Fit Boys 2. Hij was maar één wedstrijd leider van het tweede en ging toen zelf voetballen in het tweede en na één wedstrijd kwam hij direct in Fit Boys 1. Trainer was de heer Visser (broeder op Beileroord), maar hij mocht niet meer de trainingen verzorgen van de KNVB vanwege het ontbreken van de vereiste papieren. Fokko assisteerde en omdat Fokko sportinstructeur was mocht hij wel trainer worden. Fokko volgde daarna nog de Trainer C-cursus en mocht zo tot de 3e klasse training geven. Hij was zo’n 3-4 jaar trainer/speler, ook toen Fit Boys 1 in de 2e klasse voetbalde. In zijn laatste jaren als speler kwam zijn zoon Wieb ook in het eerste en voetbalden vader en zoon samen. In 1973 is hij gestopt als trainer/speler en werd elftalleider bij Fit Boys 2. Daarna was Fokko Polman nog jeugdtrainer veld en zaal, penningmeester (nadat zijn vrouw dit had gedaan) en ledenadministrateur. Woltinge nam het penningmeesterschap over en Maurits Beuling de ledenadministratie. Lang is hij nog clubbladvouwer geweest, nam deel aan de doedagen en bezocht trouw elke zaterdag sportpark Noord-West. Fokko werd op 28 september 2000 Erelid van de vereniging. Toenmalig voorzitter Henk Bontsema, ons helaas ontvallen, reikte de nu eens niet door hem zelf gemaakte oorkonde uit. Afgelopen Nieuwjaarsreceptie (januari 2018) was Fokko Polman al 60 jaar lid van de vereniging. Wat een prestatie! Fokko Polman werd 94 jaar en overleed op 5 februari 2020. We missen hem enorm.

Ab Sanders
Ab kwam op 13 jarige leeftijd bij de vereniging en doorliep de diverse jeugdelftallen, totdat hij in militaire dienst moest. Na zijn dienst tijd kwam Ab in Fit Boys 2 en mocht ook regelmatig met het 1e meedoen dat toen hoogste (2e) klasse speelde. Jaren speelde Ab in het 2e tot het noodlot toesloeg en hij een dubbele beenbreuk opliep tijdens een lichtwedstrijd op De Venne. Ab lag nog op het veld toen hij zei “ik voetbal nooit weer” en hield woord. Vervolgens begon zijn carrière als jeugdtrainer/-leider bij Fit Boys B1, een sterke lichting met o.a. Theo Gils, Ben Drogt en Klaas Doldersum. Ab ging met deze lichting mee naar de A1, waar de eerste betaalde jeugdtrainer aan het werk ging, Jelte Lindeboom. In het 2e jaar werd Fit Boys A1 kampioen in de hoofdklasse en miste op een haar na promotie naar de hogere klasse. Toen brak het bestuurstijdperk van Ab aan. Eerst jeugdvoorzitter, samen met Peter van Gelder en Henk Maat, en toen voorzitter (3 jaar lang) met Carl Nortier als secretaris. Ook was Ab nog voorzitter van de kantinecommissie. In 1992 startte Ab in het Stichtingbestuur met de voorbereidingen op de bouw van het nieuwe sportpark. Hij trok veel op met Jan Jelsma en de samenwerking verliep erg goed. Arie Paping deed al het tekenwerk qua gebouwen, ook een hele klus. Het resultaat mag er zijn, het nieuwe sportpark Noord-West. 17 jaar lang heeft Ab zitting gehad in het Stichtingbestuur en toen vond hij het wel welletjes. Vanaf het eerste begin is hij lid van de donderdagochtendploeg en zorgt samen met zijn maten dat ons sportpark er nu, 19 jaar na de opening, nog steeds tiptop bij ligt. Op 5 juni 2010 ontvang Ab uit handen van burgemeester J. Broertjes de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau, niet alleen voor zijn Fit Boys activiteiten, maar ook voor zijn maatschappelijke taken op het terrein van jeugdwelzijn, zorg en het kerkelijke leven. Op dezelfde dag ontving hij ook de titel Erelid van Fit Boys.

Jan Koster
Jan is al weer 50 jaar lid van FIT Boys. Hij begon zijn seniorencarrière in Fit Boys 3 en werd kampioen. Daarna speelde hij een half jaar in het 2e en kwam toen bij het 1e elftal, dat toen net uit de hoogste (2e) klasse was gedegradeerd. Hij speelde zo’n 11 jaar in het 1e en was toen samen met onder andere Peter van Gelder, Jelte Lindeboom en Kees Biltstra de eerste spelers van het Fit Boys zaalteam. Toen de vereniging 25 jaar bestond werd Jan voorzitter en daarna nog algemeen adjunct. Vervolgens maakte een Jan een uitstapje en werd trainer bij ACV 2 met Foppe de Haan en bij SSSV 1. Daarna keerde hij weer terug bij Fit Boys als jeugdtrainer. Door zijn werk als jachtopziener stond het Fit Boys vrijwilligerswerk tijdelijk op een lag pitje, maar daarna was Jan nog consul, scheidsrechter en penningmeester van de kantine (vanaf 1975 tot op de dag van vandaag). Toen Fit Boys het nieuwe sportpark Noord-West in 1994 ging bewonen was hij samen met Ab Sanders vaak te vinden op het park voor klussen. Zonder het te weten waren zij de grondleggers van de donderdagochtendploeg. Ook Jan kreeg in 2012 tijdens de familiedag terecht de titel Erelid van de vereniging. Op de ledenvergadering van 31 oktober 2019 werd Jan Koster enorm verrast. Locoburgemeester van Midden-Drenthe de heer Bouwman kwam de ledenvergadering verstoren om Jan Koster een lintje uit te reiken. Jan werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau en was maar wat trots. En FIT Boys ook.

Harm Meijering
Harm kwam pas op 19 jarige leeftijd bij de vereniging. Hij voetbalde nog kort in het 1e, maar werd al snel leider/trainer van de jeugd en later bij het Fit Boys 1. Hij maakte onder andere Arend van der Giezen en Kees Biltstra als trainers mee. Na zijn veldfuncties kwam Harm in het bestuur en werd wedstrijdsecretaris. Door zijn werkzaamheden als beheerder van de sporthal, ook op zaterdag, kon hij moeilijk een functie bij de vereniging vervullen. Toen hij met de vut ging was de tijd er wel en werd Harm materiaal-/kledingman. Dat heeft hij jaren gedaan samen met Dijkema. Het beheer van de voetballen deed Fokko Polman. Bij het in de vut gaan kwam Harm ook op donderdag naar het sportpark en deed dus zijn intrede bij de donderdagochtendploeg. Hij is dus één van de onmisbare stille krachten van de vereniging en dat leverde hem geheel terecht het erelidmaatschap op in 2012.

Sander Nijwening

Sander is/was  vaak te vinden op Sportpark Noord West. Al vele jaren is Sander actief voor onze club. De laatste periode veel achter de schermen maar daardoor niet minder belangrijk. Sander heeft veel voor onze club gedaan.  Al op de Venne deed hij z’n vrijwilligerswerk voor Fit Boys. Hij was zeer actief in en rond de kantine. Hij deed het kantinebeheer op de Venne. Een mooie maar wel tijdrovende functie. Ook zat Sander in het bestuur. In 1988 verliet hij het bestuur. In de jaren op Noord West hield Sander zich bezig met de verhuur van de partytenten. Veel verhuurde tenten bracht hij op de aanhanger naar de huurders. Wat ook veel tijd en werk opleverde was het organiseren van de kaartavonden op vrijdagavond. Samen met Margreet zorgde hij er voor dat alles tot in de puntjes geregeld was. We hebben daar veel plezier aan beleefd. Aan vele goede dingen komen een eind. Sander heeft het stokje overgedragen aan nieuwe vrijwilligers. Fit Boys is Sander veel dank verschuldigd. En dat liet FIT Boys zien door Sander te benoemen als erelid op maandag 31 oktober 2022. Ons 7e erelid.