Klaverjassen: Hilberts Bloembollen Trofee 1 april

1 april 2016
de Webmaster

Verslag van de tiende klaverjasavond van het seizoen 2015-2016, meetellend voor de eindstand om de

HILBERTS BLOEMBOLLENTROFEE

van vrijdag 1 april 2016.

Omstreeks 19.30 uur, was Ab aanwezig om koffie te zetten, maar er was nog geen Sander of Margreet, na een telefoontje werd duidelijk dat Sander verstek moest laten gaan ivm zijn gezondheid en dat Margreet samen met buurman Ben Saadhoff onderweg was. Er meldden zich 22 klaverjassers, wat betekende dat er per ronde 2 stilzitters zouden zijn. We besloten om dat maar zo te laten, Jan Koster was ook niet aanwezig, zodat de stilzitters de bediening voor hun rekening konden gaan nemen.

De eerste ronde werd gespeeld, waarin Harjan Scholing samen met Willie Harms, de hoogste score behaalden, 1491 punten. In de tweede ronde was de hoogste score voor Douwe Visser samen met wederom Willie Harms, score 1793 punten. Willie zette dus de winst van de vorige klaverjasavond, (ze had toen in alle ronden de hoogste score), voort.

Hierna de verkoop van de loten door Margreet en Ria en de trekking aansluitend. Vermeldend waart, Douwe wist drie prijzen te winnen en Erik trok een lot dat hij zelf bezat.

Hierna speelden we ronde drie en vier. In de derde ronden was de hoogste score voor Margreet Nijwening samen met Aard Zuring, score 1919 punten. Na drie ronden stond Willie Harms, met 4807 punten boven aan. De vierde ronde moest ze samen met mij spelen, ik heb maar direct mijn excuses aangeboden voor het feit dat deze samenwerking haar punten zou gaan kosten. Mijn gemiddelde over de eerste drie ronden lag zo rond de 1000 punten per ronde, dat zou haar dan wel op een aantal van boven de 5800 punten brengen wat nog steeds bijzonder goed zou zijn, maar een absolute topscore zat er dan niet in. In de vierde ronden was de topscore voor Aard Zuring samen met Ab Bening, die score was 1932 punten. Wat Aard een totaal van boven de 6000 punten opleverde. Met onze, Willie en ik, score van 1011 punten, kwam Willie dus op de voorspelde ruim 5800 punten. Ik wil hierbij dan wel vermeldden dat wij het moesten opnemen tegen het duo Geert Smit en Edwin Roijinga. Wij waren goed op dreef en hadden na 8 ronden een ruime voorsprong, maar de laatste 4 rondjes behaalden we maar 21 punten, De tegenstander speelde ons 2 keer nat en had een door-mars.

Dan nu de uitslag van de eerste 10:
1. Aard Zuring 6290
2. Willie Harms 5818
3. Douwe Visser 5606
4. Ab Bening 5560
5. Margreet Nijwening 5331
6. Albert Hepping 5102
7. Geert Smit 5094
8. Ria Smit 5082
9. Harjan Scholing 4980
10. Ben Saadhoff 4930

Er was nog een poedelprijs (een stukje mars), die we alleen uitreiken als de laatste toch wel erg ver is achtergebleven bij de rest, voor Sjakie Kippengaas (Ronald v W). Hij had een totaal van 3694 punten de een na laatste had 4032. Als vervanger voor Sander trad Geert Smit op, hij opende en sloot de avond, liet de prijzen van de verloting trekken en deelde de tien prijzen uit.

De volgende en laatste klaverjasavond van dit seizoen is op vrijdag 22 april 2016, aanvang half acht. Dit is tevens de laatste kaartavond om de HILBERTS BLOEMBOLLEN TROFEE. Afspraak met de sponsor is, dat we drie seizoenen om deze trofee spelen en dit is het derde seizoen.

Globaal genomen komen er nog 7 kaarters in aanmerking voor een plaats bij de eerste drie, Aard, Douwe, Jan B, Ab B, Ria en Willie en Harjan. Uitschieters zijn daar onder nog wel mogelijk, dit alles ivm schrapresultaten.

Tot ziens op de laatste klaverjasavond van dit seizoen op 22 april.
Groeten Fre Harms.

KLAVERJASSEN: OPROEP NIEUWE SPONSOR
Zoals in het verslag van 1 april vermeld, is aan het eind van dit seizoen de sponsorafspraak met HILBERTS BLOEMBOLLEN afgelopen.

Wij zoeken dus voor de komende drie seizoenen een nieuwe sponsor voor het klaverjassen.
Wij verwachten van deze sponsor dat, particulier of bedrijf deze, een wisselbeker plus drie herinneringsbekers voor de winnaars per seizoen, beschikbaar stelt. Omdat het klaverjassen een activiteit is van de ;VRIENDEN VAN FIT BOYS, wordt van de sponsor verwacht dat deze, particulier 50 euro per jaar en bedrijf 100 euro per jaar, naast het beschikbaar stellen van de berkers, vriend wordt van deze club. Kosten bekers is eenmalig een bedrag van ong. 100 euro.

Wat krijgt u hiervoor terug? De naamgeving van u of uw bedrijf aan de klaverjasavonden, vermeld in de verslagen die van elke kaartavond wordt gemaakt. Beker zichtbaar in de kantine. Enige voordelen die de vriendenclub u bied, zoals naam vermelding op het sponsorbord in de kantine, gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste elftal en een feestavond. Bovendien sponsort u dan de jeugd van Fit Boys mede.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Fre Harms, Der Vonderkampen 146 te Beilen, tel. 06 12128043 of mail, fre-willie@hetnet.nl