Klaverjassen: Hilberts Bloembollen Trofee 18 dec

18 december 2015
de Webmaster

Verslag van de vijfde klaverjasavond van het seizoen 2015-2016, meetellend voor de eindstand om de

HILBERTS BLOEMBOLLENTROFEE

van vrijdag 18 december 2015.

Er melden zich 29 deelnemers, die van koffie werden voorzien door Ab Bening. Bij deze koffie werd indachtig het thema van de avond, een kerstkrans gepresenteerd. Na het nuttigen van de koffie met de koek kon worden begonnen met het spelen van de eerste en de tweede ronde.

De hoogste score in de eerste ronde was voor het koppel Arjan Oldenkamp en Albert Kerssies met 1729 punten, stilzitter {vanwege 29 deelnemers} was in deze ronden Henk Oving. De tweede ronde was met een score van 1612 punten voor Margreet Nijwening en Jan Zijlstra, stilzitter Geert Smit.

Na deze eerste twee ronden de gebruikelijke verkoop van de lootjes met aansluitend de trekking van de winnende loten. Hans Wilkens had goed ingekocht, want hij bemachtigde drie prijzen. Geert Smit had nog geen prijs totdat hij uiteindelijk ook een lot mocht trekking en hij meedeelde dat hij wel een eigen lot zou trekken en ja hij deed het.
Na dit intermezzo speelden we de ronden drie en vier. Hoogste score in ronde drie was voor, Ria Smit en Aard Zuring met 1656, Fedde Boerhof was de stilzitter. De hoogste score in de laatste en vierde ronde behaalden Henk Oving en Harjan Scholing met 1638 punten. Stilzitter Gert Dunning, Stilzitters zijn de deelnemers die in de loting voor de plaatsen, nummer 29 trekken en krijgen als score 1250 punten.

Na de telling van de punten konden de prijzen worden uitgereikt, in dit geval ivm kerst 15 prijswinnaars.
Voor de uitreiking van deze prijzen mocht ik namens de commissie klaverjassen, twee mensen in het zonnetje zetten. Als eerste bedanken we Jan Koster omdat hij nagenoeg elke klaverjasavond aanwezig is om de bardienst te doen, eventueel in te vallen als kaarter enz. Zo ook deze avond dus. Onze dank lieten we niet bij woorden alleen maar lieten we vergezeld gaan van een flesje drank. De andere persoon die we wilden bedanken was Margreet Nijwening. Margreet regelt voor elke klaverjasavond de prijzen voor de verloting, de verkoop van de loten en de einduitslag en ze verzorgt de koude hapjes en dit al jarenlang. Bij het klaar maken van de hapjes en de verkoop van de loten wordt ze regelmatig bijgestaan door Ria en Tineke, die we daarvoor ook dank zeggen. We lieten deze dank aan Margreet vergezeld gaan van een kerststuk, waarbij zoals gebruikelijk bij de overhandiging werd gekust. Dat dit voorbeeld deed volgen blijkt uit het volgende:

Geert Smit reikte de prijzen uit op de van hem bekende wijze, de eerste die hij een prijs mocht uitreiken was Ria, waarbij Geert aangaf dat hij verder kon geen met het kussen van de dames, want Margreet was tweede. Toen vonden de aanwezigen dat iedere prijswinnaar maar gekust of geknuffeld moest worden, wat voor niemand van de winnaars een punt was.

De uitslag:
1. Ria Smit 5485
2. Margreet Nijwening 5396
3. Arjan Oldenkamp 5297
4. Aard Zuring 5230
5. Geert Smit 5165
6. Douwe Visser 5139
7. Henk Oving 5122
8. Andre van de Bos 5076
9. Jan Zijlstra 5075
10. Sjoerd Ribbering 4998
11. Hans Wilkens 4929
12. Johan Koster 4863
13. Sander Nijwening 4841
14. Harjan Scholing 4762
15. Hennie Boerhof 4675

Dat het een nogal spannende uitslag was kunt u hierboven aflezen, de punten zitten nog al dicht bij elkaar. In het voorgaande verlag stond vermeld dat de stand tussen de nummers1 en 2, Harjan Scholing en Albert Hepping, was 20845 en 10825, dit moet natuurlijk zijn 20825. Na deze laatste ronde staan de beste vier , Aard Zuring 25692, Harjan Scholing 25587, Albert Hepping 25171 en Douwe Visser 26153 , erg dicht bij elkaar.

Rest mij u allen die dit lezen, prettige kerstdagen en een gelukkig, gezond en blessurevrij 2016 toe te wensen en u nog maar eens te attenderen op de volgende klaverjasavond op vrijdag 8 januari 2016 en denk ook aan de koppelklaverjasvond gesponsord door machinefabriek van der Velde en Boerhof en boerderijwinkel Zuring, op vrijdag 15 januari 2016.

Groeten Fre Harms.