Klaverjassen: Seubring Bloembollen Bokaal 24 februari

24 februari 2017
de Webmaster

Verslag van de negende klaverjasavond, meetellend voor de eindstand om de

S E U B R I N G B L O E M B O L L  E N  W I S S E L B O K A A L

van vrijdag 24 februari 2017.

Er meldden zich voor deze klaverjasavond, 22 deelnemers, de halerbruggers, behalve Sjoerd, waren weer afwezig. Ze hadden een klaverjasavond met de “Beilervaart” en dit was al afgesproken voor onze klaverjasavond werd verschoven ivm 7×7 voetbal op 3 maart. Jan Koster was weer aanwezig voor het benodigde hapje en drankje. Geert Smit voorzag de kaarters van een beker koffie.

De eerste ronde werd een daverende overwinning voor het koppel Sjoerd Ribberink en Margreet Nijwening met een monsterscore van 2148 punten. De tweede ronde was ook voor Sjoerd maar nu met koppelgenoot Ria Smit met de score van 1530 punten.

Hierna de verkoop van de lootjes met aansluitend de trekking van de prijzen. Opvallend aan deze trekking was dat de dames Gre Scholing en Ria Smit, zittend aan dezelfde tafel, elk 3 prijzen wonnen en dat Hein Hepping in staat was een lot te trekken dat hij zelf had.

De derde ronde was met een hoogste score van 1894 punten voor Ben Saadhoff en Harjan Scholing en de vierde ronde was met een hoogste score voor Niek Schutten en Erik van der Voort met 1364 punten.

Na telling van de totalen waren de tien prijzen als volgt:
1. Sjoerd Ribbering 6159
2. Margreet Nijwening 5842
3. Ben Saadhoff 5524
4. Ria Smit 5503
5. Harjan Scholing 5300
6. Geert Smit 5232
7. Douwe Visser 4943
8. Albert Hepping 4888
9. Arie Paping 4883
10. Tineke Haurissa 4857

De volgende klaverjasavond is op vrijdag 24 maart 2017, hopelijk een wat grotere opkomst,(geen zaalvoetbal, 7×7 of kaarten “halerbrug”)

Tot ziens Fre Harms.