Koppelklaverjassen:15 jan

15 januari 2016
de Webmaster

Verslag van de koppelklaverjasavond gesponsord door

MACHINFABRIEK VAN DER VELDE EN BOERHOF EN BOERSDERIJWINKEL ZURING

van vrijdag 15 januari 2016.

Om half acht meldden zich 32 deelnemers voor deze klaverjasavond. Een mooi aantal. Fedde kaartte niet mee, hij koppelde in het computersysteem de koppels en voerde na iedere kaartronde de behaalde punten in van de deelnemers.
Er werd verder gekaart op de gebruikelijke wijze, wie uiteindelijk voor de eindscore de koppelgenoot is, is niet beend, dus je zou met en tegen jouw uiteindelijke koppelgenoot kunnen spelen in de vier kaartronden.

In de eerste ronde was de hoogste score voor het duo Maarten Paping en Geert Smit met 1466 punten. In de tweede ronden was de hoogste score voor Jan Bonnen en Henk Oving met 1388 punten. Omdat de sponsors vonden dat het bestuur wel enige blijk van belangstelling mocht tonen voor hun sponsoractiviteiten in deze, heb ik een afvaardiging van het bestuur uitgenodigd voor deze voor de vierde keer gesponsorde koppelkaartavond. Bij de aanvang van de avond, waren de voorzitter Ed Sikkema en bestuurslid technisch zaken, Albert Seubring aanwezig. Dit werd algemeen op prijs gesteld.

Na de eerste twee ronden werd er weer een verloting gehouden om de kosten van de hapjes e.d te dekken. Margreet en Ria verkochten de loten en aansluitend liet Geert diverse deelnemers een winnend lotnummer trekken. Enige opvallende bijzonderheid van deze trekking was, dat de twee bestuursleden ook loten hadden gekocht en dat Albert Seubring ook nog een prijs won.

Hierna speelden we ronde drie en vier, hoogste score in ronde drie was voor Erik van der Voort en Sander Nijwening met een monsterscore van 2334 punten, ja u leest het goed ( in 12 speelronden). Deze hoge score deed hun echter na de koppeling n iet in de prijzen belandden. Dit was echter niet het enige bijzondere, er was in deze ronde nog een abnormaal hoge score en wel het duo Niek Schutten en Jan Zijlstra behaalden 2105 punten, zij kwamen dankzij deze score wel voor de prijzen in aanmerking. Zolang ik verslagen schrijf en standen bijhoud en dat is al enige jaren heb ik nog nooit een score boven 2000 punten gezien en nu in een ronde twee sores boven deze 2000. De vierde ronden van met een hoogste score van 1853 punten voor het duo Margreet Nijwening en Willie Harms met 1853 punten.

Hierna kon Fedde de einstand van de gekoppelde kaarters opmaken en gingen Fedde en Aard over tot de prijsuitreiking. De prijzen bestonden uit vleespakketten gesponsord door Machinefabriek van der Velde en Boerhof en Boerderijwinkel Zuring. Er was een poedelprijs en er waren prijzen voor de eerste 5 koppels in de eindstand. Fedde bedankte namens de sponsors de aanwezigen voor de grote opkomst en deelname.

Hierna heb ik uit naam van de aanwezigen, de sponsors en organisatoren, Fedde en Aard bedankt voor de organisatie van deze vierde koppelkaartavond en de hoop uitgesproken dat zij volgend jaar zullen tekenen voor de vijfde uitgave van dit koppelkaarten. Dit werd ondersteund door de aanwezigen blijkens een applaus voor de sponsors.
Dit was het verslag van een spannende en gezellige koppelkaartavond.

Groeten Fre Harms.

Eindstandkoppelklaverjassengr1

Eindstandkoppelklaverjassengr2